Po výbere vhodnej e-commerce platformy s ohľadom na počiatočnú analýzu požiadaviek a po investovanom čase do prípravy sa postupne dostávate do fázy finalizácie vášho e-shopu, na konci ktorej vás čaká jeho spustenie. Aj keď ste pravdepodobne po celkovom procese príprav plní očakávaní a najradšej by ste váš e-shop uviedli do prevádzky čím skôr, je dôležité túto finálnu fázu nepodceniť. Čo zabezpečiť, aby bol e-shop v rámci ostrej prevádzky pripravený obstáť v konkurenčnom prostredí?

Kontrola responzivity a celkovej funkcionality

V súčasnosti je už nevyhnutnosťou zabezpečenie adaptability e-shopu so zariadením koncového návštevníka, čo platí primárne pre mobilné zariadenia, ktoré tvoria vo väčšine prípadov viac ako 55 % celkovej návštevnosti.

V rámci testovania responzivity pre mobilné zariadenia je potrebné sa zamerať na:

 • prehľadnosť navigácie a kategorizácie produktov,
 • zobrazenie produktových sekcií a produktových stránok,
 • jednoduchosť filtrovania a vyhľadávania produktov,
 • optimalizáciu obrázkov,
 • čitateľnosť textu,
 • prispôsobenie nákupného košíka a objednávkového procesu.

Pri kontrole výslednej funkcionality je cieľom eliminácia technických chýb pri nákupnom procese, ktoré by mohli spôsobiť odradenie potenciálnych zákazníkov od finálneho nákupu. Nezabudnite taktiež na kontrolu popisných textov produktov, správnej funkčnosti automatizovaných nákupných e mailov či zabezpečenie dôležitých informačných podstránok pre zákazníkov, akými sú napríklad obchodné podmienky a postup vrátenia tovaru.

Príprava marketingového plánu

Pred spustením e-shopu je dôležité mať pripravenú a zadefinovanú marketingovú stratégiu. Obsahovať by mala jasné ciele v procese budovania vašej značky u cieleného publika (persón) a zoznam jednotlivých organických a platených marketingových aktivít na naplnenie brandových a výkonnostných cieľov e-shopu.

Príklady aktivít

Organický obsahový marketing:

 • písaný obsah vo forme článkov blogu alebo magazínu
 • videoobsah (vlogy)
 • podcasty
 • tvorba a distribúcia obsahu na sociálnych sieťach
 • tvorba a distribúcia obsahu vo forme pravidelného newslettera

Platené marketingové aktivity:

 • Google ads
 • Facebook ads
 • Instagram ads
 • influencer marketing
 • affiliate marketing
 • reklama na cenových porovnávačoch

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Mnoho e-shopov sa v rámci svojich marketingových aktivít sústreďuje primárne na sociálne siete či platenú reklamu a optimalizácii pre vyhľadávače nevenuje veľkú pozornosť. Štatistiky však ukazujú, že do SEO optimalizácie sa oplatí investovať, pretože približne 40 % návštevníkov začína svoju cestu online nakupovania vyhľadávaním cez Google a 34 % celkovej návštevnosti e-shopov pochádza práve z vyhľadávacích nástrojov.

Výsledkom SEO optimalizácie je generovanie väčšieho počtu organických návštev tým, že sa zobrazujú a umiestňujú odkazy na váš e-shop vo výsledkoch vyhľadávania vyhľadávacích nástrojov pri použití relevantných kľúčových slov pre váš segment.

Čo predstavuje základy SEO optimalizácie

 1. Analýza kľúčových slov – definovanie zoznamu relevantných kľúčových slov a fráz, ktoré používa vaša cieľová skupina pri vyhľadávaní.
 2. Zapracovanie kľúčových slov do meta nadpisov, popisov, URL adries jednotlivých podstránok e-shopu a ich vloženie do popisných textov produktov a produktových kategórií.
 3. Pridanie štruktúrovaných odkazov, ktoré vám pomôžu odlíšiť vaše produktové stránky vo výsledkoch vyhľadávania pridaním dodatočných informácií o cene, skladovej dostupnosti či hodnotení produktov.
 4. Odkazovanie na stránky s vysokou prioritou – produktové stránky a kategórie produktov.
 5. Vygenerovanie sitemapy – súbor poskytujúci dôležité údaje o podstránkach, obrázkoch, videách či iných informáciách na vašom e-shope. Vďaka nemu dokážu vyhľadávače prehľadávať vaše stránky a objavovať v nich dôležité informácie, ktoré môžu následne zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.
 6. Odoslanie sitemapy do Search Console – Google Search Console je bezplatný nástroj od spoločnosti Google, ktorý vám v rámci svojej funkcionality dokáže poskytnúť prehľad o vašom umiestnení v rámci výsledkov vyhľadávania na základe jednotlivých kľúčových slov, poskytuje možnosť odosielať zmeny v sitemape pre rýchlejšiu realizáciu zmien v rámci indexovania a pomáha vám objaviť prípadné problémy s indexovaním konkrétnych podstránok.
 7. Rýchlosť načítania – rýchlosť načítania e-shopu taktiež zohráva podstatnú úlohu vo vašom umiestnení v rámci výsledkov vyhľadávania. Optimalizáciou zdrojového kódu stránky a obrázkov a investovaním do kvalitného hostingu viete zlepšiť rýchlosť načítania jednotlivých podstránok a dopomôcť tým k dobrému SEO skóre.

Nasadenie analytických nástrojov

Dôkladný zber a následné vyhodnocovanie dát je základným predpokladom pre trvalý rozvoj a napĺňanie stanovených cieľov vášho e-shopu. Práve nasadením a využitím analytických nástrojov budete vedieť sledovať dôležité KPI metriky (key performance indicators, t. j. kľúčové ukazovatele výkonnosti), získavať údaje o návštevníkoch a ich správaní a identifikovať prípadné slabé miesta e-shopu pre ich následnú optimalizáciu.

Google Tag Manager

Nástroj na správu značiek, ktorý vám umožní na jednom mieste spravovať všetky meracie značky (pixely alebo skripty nástrojov, ako napríklad Google Analytics alebo Facebook), ktoré potrebujete umiestniť na vašom e-shope. Výhodou tohto nástroja je, že ho stačí integrovať v rámci zdrojového kódu iba raz a následne si cez používateľsky príjemné prostredie viete pohodlne spravovať aktualizáciu (pridanie alebo odstránenie) všetkých značiek bez toho, aby ste zakaždým potrebovali dodatočný zásah programátora do zdrojového kódu.

Vďaka možnosti nastavenia spúšťačov (tzv. triggerov) viete definovať, kedy sa má konkrétna značka spustiť. Triggery sa vyhodnocujú pri spustení zdrojového kódu vášho e-shopu, kde pri splnení definovaných pravidiel následne nastáva spustenie alebo, naopak, zablokovanie konkrétnej značky.

Google Analytics

Základný analytický nástroj, ktorý vám umožní získavať a vyhodnocovať dôležité údaje napríklad vo forme analýz:

publika – demografických údajov návštevníkov (vek, pohlavie, záujmy, geografická poloha),
akvizícií – vyhodnotenie efektivity jednotlivých zdrojov návštevnosti v rámci finálnej konverzie (nákupu),
správania – aký obsah a produkty návštevníkov zaujímajú, koľko času strávia vo vašom e-shope, aké percento návštevníkov po vložení produktov do košíka nakoniec aj zrealizuje nákup a pod.,
reklamných aktivít – v podobe informácií o návratnosti investícií (ROI) jednotlivých platených marketingových kampaní.

Heatmapa a nástroje behaviorálnej analýzy

Jednou z možností, ako zlepšiť efektivitu vášho e-shopu, je využitie tzv. heatmapy. Ide o analytický nástroj, ktorý vám vo forme farebnej mapy poskytne informácie o tom, na ktoré elementy a časti e-shopu sa sústreďuje aktivita návštevníkov, ktorým sekciám sa, naopak, venuje najmenšia pozornosť, a ako sa mení správanie používateľov vzhľadom na zariadenie, ktorým váš e-shop prehliadajú.

Nástroje heatmapy (akými sú napríklad Hotjar, Crazy Egg, Mouseflow) vo väčšine obsahujú aj funkcionalitu nahrávok, v rámci ktorých viete formou videa mapovať celú cestu návštevníka, jeho používateľské správanie, objaviť chyby alebo problémové časti e-shopu, ktoré spôsobujú návštevníkovi komplikácie, prípadne až jeho odchod.

Záver

Je dôležité mať na pamäti, že úspech na e-commerce trhu je beh na dlhú trať. Spustenie vášho e-shopu je len začiatkom cesty a neustáleho procesu analýz, optimalizácií a budovania vašej značky. Pokiaľ sa však obrníte trpezlivosťou, vytrvalosťou, otvorenou mysľou, definujete si reálne a hlavne merateľné ciele spolu s jasnou stratégiou aktivít pre ich dosiahnutie, máte predpoklad byť na tomto trhu dlhodobo úspešní.

Tento článok je treťou časťou zo seriálu Tvorba e-shopu. Mohlo by vás zaujímať aj:

.