Ak sa chystáte vydať knihu, čaká vás viacero povinností. Okrem odovzdávania povinných výtlačkov rôznym inštitúciám je to aj pridelenie ISBN čísla. Prečítajte si, na čo ISBN slúži, ako vašej publikácii uľahčí život, kde oň požiadať a v ktorých prípadoch sa ním nemusíte zaoberať.

Jedna kniha, jeden ISBN kód

Ak ste niekedy držali v ruke nejakú knihu, určite ste sa s ním stretli. ISBN je 13-miestne číslo, ktoré slúži na jednoznačnú identifikáciu neperiodických publikácií. Ide o skratku pre výraz International Standard Book Number, teda medzinárodné číslo knihy.

Prideľovanie ISBN majú na starosti národné organizácie ISBN v jednotlivých 166 štátoch, ktoré systém používajú. U nás je to Národná agentúra ISBN so sídlom v Národnej knižnici v Martine. Organizácie ho prideľujú v súlade so štandardmi ustanovenými Medzinárodnou organizáciou ISBN, ktorá sídli v Londýne. Spôsob označovania publikácií číslom ISBN rieši norma ISO 2108.

V prípade, že sa chystáte vydať knihu, mali by ste tomuto číslu venovať pozornosť. Na základe § 8 zákona 212/1997 Z. z. sú totiž vydavatelia na Slovensku povinní označiť číslom ISBN takmer každú neperiodickú publikáciu. Platí to pre klasické aj elektronické knihy, avšak napríklad aj pre audioknihy, mapy, atlasy, leporelá s textom alebo maľovanky s textom – bez ohľadu na to, či sú určené na predaj, alebo bezplatné.

Výnimku majú letáky a iné reklamné materiály, krížovky, pohľadnice, elektronické vestníky, rôzne umelecké tlače bez titulnej strany a podobne.

ISBN nie je iba nutné zlo

Hoci je pridelenie ISBN spojené s povinnosťami, nemusíte ho brať iba ako nutné zlo. Jednoznačná identifikácia publikácie kdekoľvek na svete má totiž aj praktické využitie:

  • Predaj a distribúcia – ISBN knihy výrazne zjednodušuje evidenciu a logistiku kníhkupectvám i knižniciam. Vytvára sa z neho dokonca čiarový kód. Ak ho vaša publikácia nebude obsahovať, kníhkupectvá a distribútori ju môžu odmietnuť, nech bude akokoľvek atraktívna.
  • Vytváranie databáz – Najmä odborné publikácie musia byť jednoducho vyhľadateľné. Na to slúžia rôzne bibliografické databázy, ktoré si vytvárajú napríklad vedecké inštitúcie alebo univerzity. Vyhľadávanie v nich by bolo bez ISBN omnoho zdĺhavejšie.

Vedeli ste, že?
Okrem ISBN existuje aj medzinárodné číslovanie pre časopisy a periodické publikácie ISSN, číslovanie pre hudobniny (napríklad notové zápisy) ISMN a číslovanie pre audiovizuálne diela ISAN.

Pridelenie ISBN vybavíte online a zadarmo

O pridelenie ISBN na Slovensku musíte požiadať už spomínanú Národnú agentúru ISBN. Nemusíte však utekať na poštu, formulár so žiadosťou môžete vyplniť online. Pridelenie je bezplatné.

Pred prvou žiadosťou musíte zdokladovať svoju vydavateľskú činnosť napríklad výpisom z obchodného registra a uviesť, či plánujete vydávať viac titulov. Požiadať môžu právnické aj fyzické osoby, agentúra však čísla prideľuje iba subjektom so sídlom na Slovensku. V online žiadosti potom vyplníte údaje o knihe, respektíve publikácii.

Veľké vydavateľstvá dostávajú kvôli zjednodušeniu procesu sady ISBN čísel. Čísla potom prideľujú jednotlivým titulom samy a každý tento úkon následne ohlasujú Národnej agentúre.

Vedeli ste, že?
Po pridelení ISBN nezabudnite na ďalšie povinnosti spojené s vydaním knihy. Ide o odovzdanie výtlačkov rôznym inštitúciám (zoznam nájdete v zákone 212/1997 Z. z. a prílohách) či o vyplnenie ročného štatistického výkazu o neperiodických publikáciách.

Pre e-book či audioknihu samostatné číslo

Pre každý formát publikácie sa prideľuje samostatné ISBN. Ak napríklad vydáte tlačenú knihu a spolu s ňou e-knihu, budete musieť o pridelenie žiadať dvakrát. To isté platí pre elektronické knihy v rôznych formátoch alebo pre tlačené publikácie v rôznych formách – napríklad v brožovanej a pevnej väzbe.

ISBN musí byť v publikácii aj uvedené. V prípade tlačených kníh býva v tiráži a na zadnej strane obálky, väčšinou spolu s čiarovým kódom. Pri elektronických knihách je to na titulnej stránke a v tiráži. Ak ste vydali publikáciu v rôznych formátoch, na každom kuse by mali byť uvedené ISBN všetkých formátov pod sebou s dôvetkom, o aký formát ide.

Nové ISBN potrebujete aj pri nových vydaniach publikácie, a to napríklad vtedy, keď meníte názov, text alebo formu (napríklad z brožovanej na tvrdú väzbu). Obyčajnej dotlače rovnakého vydania sa to netýka.

Zhrnutie:

  • O ISBN musíte požiadať v prípade neperiodických publikácií, ako knihy, mapy, atlasy, leporelá s textom či maľovanky s textom.
  • ISBN vydáva Národná agentúra ISBN so sídlom v Národnej knižnici v Martine, všetko však vybavíte online a bezplatne.
  • Napriek povinnostiam nie je ISBN kód iba nutným zlom, vašej publikácii pomôže k jednoduchšej distribúcii a dohľadateľnosti.
  • Každý formát publikácie (pevná väzba, brožovaná väzba, e-kniha, audiokniha) musí mať vlastné ISBN.
  • Nové ISBN potrebujete, ak meníte názov, obsah alebo formát; netýka sa to dotlače.
  • Povinnosť požiadať o ISBN ukladá zákon 212/1997 Z. z., okrem toho nezabudnite ani na odovzdanie povinných výtlačkov príslušným inštitúciám či vyplnenie štatistického výkazu.
.