Po zvládnutí počiatočnej analýzy, v rámci ktorej ste si spísali jednotlivé požiadavky na váš e-shop a zadefinovali finančné možnosti aj očakávaný čas spustenia, môžeme prejsť k priblíženiu fázy výberu e-commerce platformy. Na výber máte z niekoľkých alternatív, z ktorých každá má svoje benefity, ale aj možné obmedzenia. Viac si o nich povieme v nasledujúcich riadkoch.

Čo sa týka samotnej voľby e-commerce platformy, máte možnosť vybrať si jedno z týchto riešení:

 1. využiť predpripravené krabicové riešenie a e-shop si prenajať,
 2. vyvinúť e-shop s použitím open source platforiem,
 3. vyvinúť e-shop na mieru s použitím e-commerce frameworkov, prípadne sa pustiť do vlastného unikátneho riešenia.

Každá z vyššie spomenutých možností je vhodná pre rozdielny typ projektu/zadania a má svoje špecifiká, s ktorými by ste sa mali vopred oboznámiť.

Krabicové riešenia

Krabicové riešenia, akými sú napríklad Shoptet, UPgates, Eshop-rýchlo či Shopify, predstavujú e-commerce platformu predpripravenú po technickej aj grafickej stránke, ktorú si prenajímate od poskytovateľa daného riešenia, najčastejšie vo forme mesačného alebo ročného predplatného.

Predplatné je rozdelené do jednotlivých cenových balíčkov, ktoré sa od seba líšia podporovaným počtom produktov, používateľov s definovanými právomocami, obsiahnutým množstvom funkcionalít, jazykových mutácií a rozšírení vo forme prepojení na externé služby, ktoré máte následne v rámci vášho e-shopu k dispozícii.

Pri tomto riešení si teda prenajímate už hotový e-shop, v rámci ktorého máte možnosť vybrať si vizuál z niekoľkých graficky predpripravených responzívnych šablón a následne v priebehu relatívne krátkeho času (niekoľkých týždňov) v rámci administrácie jednoducho spojazdniť celý e-shop.

Stačí si teda na základe vami spísaných požiadaviek zvoliť balík, ktorý svojimi funkcionalitami a rozšíreniami pokryje vaše potreby, a pripraviť potrebné podklady pre nastavenie e-shopu (napríklad logo, produktové portfólio spolu s obrázkami produktov, zazmluvnení dopravcovia, obchodné podmienky a pod.), ktoré sa po prenajatí balíka „nahrajú“ do systému platformy.

Zdroj: shopify.com

Benefity:

 • Z časového hľadiska najrýchlejšie spustenie e-shopu – vhodné pre klientov, ktorí s e-shopom začínajú alebo majú nápad na predaj produktu či služby, ktorý si chcú v rámci profitability na danom trhu rýchlo overiť.
 • Nízke počiatočné náklady – cenové balíky sa pohybujú od desiatok až po stovky eur mesačne v závislosti od ich komplexnosti/funkcionálnej vybavenosti a zahrňujú kompletnú grafickú a technickú infraštruktúru e-shopu (teda bez ďalšej potreby služieb externého grafika či programátora).
 • Nulové náklady na správu riešenia – technickú podporu a vývoj nových funkcionalít zabezpečuje poskytovateľ e-commerce platformy, klient sa sústredí na biznis.
 • Škálovateľnosť riešenia – predplatné, a tým aj množstvo funkcionalít a rozšírení, si viete navyšovať/pridávať s ohľadom na vaše pribúdajúce požiadavky.

Možné obmedzenia:

 • Platformu nemáte v rámci infraštruktúry vo svojich rukách (prenajímate si ju).
 • Limitácia v rámci grafických úprav – čo sa týka grafiky e-shopu, budete si musieť vystačiť s niektorou z predpripravených šablón, ktorú si následne v rámci loga, farebnosti či usporiadania elementov viete upraviť, stráca sa však vizuálna unikátnosť riešenia a možnosť pripraviť vizuál na mieru.
 • Limitácia do budúcna v rámci podporovaných funkcionalít – budete si musieť vystačiť s ponúkanými funkcionalitami a rozšíreniami v rámci jednotlivých balíkov služieb. Pokiaľ teda bude pre váš e-shop v istej fáze rastu žiaduca nejaká unikátna funkcionalita, ktorá sa nenachádza v žiadnom z balíkov, pravdepodobne sa bez nej budete musieť zaobísť alebo podľa dôležitosti danej funkcie pre vaše podnikanie následne zvážiť presun e-shopu na inú platformu.

Je však potrebné dodať, že krabicové riešenia sa neustále vyvíjajú a postupne pridávajú do svojich balíkov stále nové funkcionality a rozšírenia, o ktoré je medzi klientami záujem.

Zdroj: upgates.sk

Vývoj s využitím open source platforiem

Pri vývoji e-shopu použitím open source e-commerce platforiem sa pracuje s predpripraveným základným systémom e-shopu, ktorého zdrojový kód je otvorený (open source) – je bezplatný, vyvíjaný, testovaný a priebežne aktualizovaný komunitou vývojárov, ktorí kontinuálne pracujú na rozvoji daného riešenia.

Takýmto riešením je napríklad WooCommerce, ktoré sa používa ako e-commerce rozšírenie/platforma pri malých a stredných e-shopoch postavených na CMS systéme WordPress. Ďalším príkladom open source platformy je Magento, používané pri vývoji veľkých multidoménových a multijazyčných e-shopov.

Pri open source platformách teda ťaží klient najmä z komunity – má k dispozícii bezplatné jadro systému pre možnosť nastavenia a spustenia základného e-shopu a následne je možné pridávať jednotlivé funkcionality a rozšírenia do e-shopu formou bezplatných alebo platených modulov (tzv. pluginov).

V rámci vizuálu e-shopu si môže klient buď vybrať z množstva predpripravených platených responzívnych grafických šablón, kde je následne možné šablónu vizuálne v rámci farieb a rozloženia upraviť podľa potreby, alebo implementovať vlastný dizajn pripravený na mieru.

Pri open source platformách je nevyhnutné počítať s alokovaním nákladov na vývoj a správu systému, čo znamená, že na samotnú inštaláciu, nastavenie platformy, následnú integráciu či prípadné doprogramovanie potrebných funkcionalít a realizáciu pravidelných aktualizácií systému a rozšírení budete potrebovať externého človeka alebo firmu špecializujúcu sa na vývoj v danej platforme.

Čo sa týka finančných a časových nákladov, tie sa pohybujú podľa zadania projektu a výberu konkrétnej platformy od stoviek až po tisíce eur. V závislosti od náročnosti zadania môže trvať niekoľko mesiacov, kým bude vaša platforma pripravená na spustenie (dodávatelia mávajú obyčajne definované, koľko budú trvať jednotlivé procesné fázy).

Zdroj: woocommerce.com

Benefity:

 • Modifikácia – v rámci grafickej aj technickej časti máte platformu vo svojich rukách a viete ju upraviť vzhľadom na vaše požiadavky.
 • Škálovateľnosť – možnosť pridávania funkcionalít a rozšírení pomocou prídavných modulov.
 • Podpora komunity – samotná platforma je vyvíjaná komunitou, taktiež väčšina platených modulov je vyvíjaná profesionálnymi vývojovými spoločnosťami, ktoré sa starajú o aktualizáciu a kompatibilitu daných modulov s novými verziami danej e-commerce platformy. Široká základňa používateľov taktiež poskytuje veľké množstvo návodov, odporúčaní a hodnotení pre jednotlivé rozširujúce moduly a dáva rady pri riešení konkrétnych problémov.

Možné obmedzenia:

 • Potreba spolupráce s dodávateľom technického riešenia.
 • Vyššie vstupné náklady na vývoj.
 • Dlhší čas prípravy e-shopu.
 • Dodatočné náklady na správu – nasadzovanie aktualizácií systému, rozšírení, riešenie možných problémov v rámci kompatibility modulov, integrácia dodatočných funkcionalít.
 • Limitácie v rámci architektúry – technická a časová náročnosť realizácie integrácie niektorých nástrojov tretích strán, potreba technickej optimalizácie systému pri expanzii a vyššom náraste návštevnosti.
Zdroj: wame.sk

Vývoj e-commerce platformy na mieru

Tento typ riešenia je vhodný najmä pre projekty, pri ktorých sa počíta s výrazným rastom návštevnosti, expanziou do iných krajín a technickým prepájaním takých externých systémov, pri ktorých môžu open source platformy naraziť na svoje limity.

Pri tomto variante je potrebné klásť dôraz na výber dodávateľa technického riešenia, ktorý bude vaším dlhodobým biznis partnerom a na ktorom budete závislí v rámci vývoja, správy, optimalizácie a kontinuálneho rozvoja vášho e-commerce riešenia.

Vývoj takéhoto riešenia trvá mesiace a v rámci finančných nákladov sa pohybuje v desiatkach tisíc eur, pričom je potrebné počítať s mesačnými nákladmi na jeho správu a optimalizáciu v hodnote niekoľko tisíc eur.

Toto riešenie je preto vhodné najmä pre klientov, ktorí už s e-shopom majú skúsenosti, vedia, čo od systému očakávajú, a majú ambíciu byť vo svojom segmente lídrami na trhu, pričom systém na mieru im vyvíjaný vie priniesť unikátnosť riešenia a benefit vo forme konkurenčnej výhody.

Benefity:

 • Unikátnosť riešenia – po grafickej aj technickej stránke, čím sa váš e-shop môže v rámci používateľského zážitku výrazne odlíšiť od konkurencie.
 • Škálovateľnosť – v podstate neobmedzená možnosť rozšírenia a doprogramovania funkcionalít a realizácie aj tých najnáročnejších integrácií e-shopu so systémami tretích strán.

Možné obmedzenia:

 • Vysoké finančné aj časové náklady na vývoj a správu.
 • Závislosť na dodávateľovi riešenia – pri výbere dodávateľa je dôležité myslieť na fakt, že jeho prípadná zmena do budúcna predstavuje finančné aj časové riziko, keďže väčšina firiem špecializujúcich sa na vývoj v danom segmente pracuje na vlastnej architektúre s použitím konkrétnych technológií, a preberanie projektu po inom dodávateľovi bez kvalitnej technickej špecifikácie môže spôsobiť veľké problémy – niekedy až potrebu rozsiahlej modifikácie alebo vývoja celého systému nanovo na technológii nového dodávateľa.

Tip na záver

Pri výbere e-commerce platformy vie byť veľmi nápomocná spolupráca s externým konzultantom špecializujúcim sa na oblasť e-commerce, ktorý vám na základe svojich skúseností vie pomôcť pri počiatočnej špecifikácii projektu a potom aj pri samotnom výbere konkrétnej platformy s dôrazom na jej možnú škálovateľnosť v rámci vašich potrieb do budúcna. Taktiež vám vie byť nápomocný pri technickej komunikácii s dodávateľom riešenia a poskytnúť na dané riešenie pohľad a odporúčanie nezainteresovanej osoby.

Mnoho klientov je voči investícii do externého konzultanta skeptických, vo finále je však táto investícia neporovnateľná s finančným rizikom, ktoré by mohla spôsobiť voľba nevhodnej e-commerce platformy pre projekt a potreba jej rozsiahlej modifikácie či prechodu na inú platformu.

Tento článok je druhou časťou zo seriálu Tvorba e-shopu. Mohlo by vás zaujímať aj:

.