S rozhodnutím začať s predajom produktov alebo služieb v online priestore prichádza zásadná otázka ohľadom výberu e-commerce platformy pre vaše podnikanie. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať vytvorenie a prevádzkovanie e-shopu ako jednoduché zadanie, opak je pravdou. Ide totiž o komplexný projekt, ktorému by mala predchádzať dôkladná analýza vašich biznisových požiadaviek.

A nielen tých. Takisto analýza interných procesov a v neposlednom rade vašich reálnych možností – ako časových a finančných, tak aj personálnych, aby ste sa v rámci výberu finálneho riešenia pre váš e-shop rozhodli správne. Práve počiatočná analýza požiadaviek je častokrát veľmi podceňovaným prvým krokom, ktorý vás vie zásadne nasmerovať pri výbere e-commerce platformy. Pomôže tiež zhotoviteľovi vášho e-shopu špecifikovať a pochopiť vaše očakávania ohľadom výslednej funkcionality, čím dokáže ušetriť značné množstvo času a financií.

Vaša analýza nemusí byť profesionálnym výstupom porovnateľným s tým od firiem alebo odborníkov špecializujúcich sa na danú problematiku. Aj základná špecifikácia, v rámci ktorej si ujasníte dôležité funkcionality, ktoré budete od e-shopu vzhľadom na váš biznis model požadovať (spolu s definovaním finančných možností a očakávaného času spustenia), vám poskytne dobrý základ, od ktorého sa budete vedieť odraziť.

Funkčné požiadavky pri tvorbe e-shopu

Pri definovaní funkčných požiadaviek je potrebné zamyslieť sa nad tým, aké funkcie a rozšírenia budete od e-shopu v rámci jeho každodenného chodu očakávať – od správy produktov a obchodnej agendy v administrácii cez samotný proces nákupu a doručenia produktov koncovému zákazníkovi až po integráciu potrebných softvérov a systémov tretích strán.

Správa portfólia produktov a obchodnej agendy

 • Špecifikácia produktov: Aké produkty plánujete v rámci e-shopu predávať? Aké informácie a parametre budú jednotlivé produkty obsahovať?
 • Správa produktov: Bude e-shop obsahovať menší objem produktov, ktorý si budete schopní manuálne spravovať, alebo plánujete ponúkať široké portfólio produktov, pri ktorom budete požadovať napr. napojenie e-shopu priamo na dodávateľa pre možnosť automatického hromadného naplnenia a aktualizácie produktov?
 • Správa objednávok: Radi by ste okrem základných funkcionalít pre správu objednávok využili napríklad implementáciu sledovacích čísel zásielok, pomocou ktorých bude môcť zákazník odsledovať, kde sa jeho zásielka aktuálne nachádza?
 • Automatizácia procesov: Budete v rámci automatizácie požadovať prepojenie e-shopu s ERP systémami (účtovným softvérom, skladovým hospodárstvom či logistikou), iným externým softvérom, prípadne prepojenie e-shopu s kamennými predajňami?
 • Klientska zóna: Akým spôsobom budú môcť zákazníci po vytvorení účtu spravovať svoje informácie, objednávky, reklamácie, a aké prípadné benefity budú súčasťou vašej klientskej zóny (klubové body, zľavy a pod.)?
 • Jazykové mutácie: Plánujete pôsobiť v jednej krajine, alebo je vaším cieľom pokryť viacero trhov, v rámci čoho bude potrebné myslieť na potrebnú multijazyčnosť, prípadnú multidoménovosť a prispôsobenie e-shopu vzhľadom na lokálne špecifiká (cudzie meny, rozdielne sadzby dane a pod.)?

Nákupný proces

V tejto časti je potrebné zamyslieť sa nad jednotlivými požiadavkami vzhľadom na celkovú nákupnú cestu zákazníka – od vyhľadania produktu až po samotný nákup a doručenie tovaru.

 • Kategorizácia a filtrovanie: Na základe akých kategórií, značiek a parametrov chcete umožniť zákazníkom vyhľadať a filtrovať vaše produkty?
 • Pokročilé vyhľadávanie: Chcete klientom okrem základného vyhľadávania poskytnúť aj možnosť fulltextového vyhľadávania produktov s automatickým dopĺňaním odporúčaných výrazov pre možnosť realizácie aj zložitejších vyhľadávacích dopytov? Pokročilé vyhľadávanie by malo byť dôležitou súčasťou najmä e-shopov s väčším počtom produktov pre zabezpečenie komfortu a relevantných výsledkov pri procese vyhľadávania.
 • Platba a doprava: Zadefinovanie podporovaných možností platby a doručenia tovaru.
 • Iné požiadavky: Definované na základe vášho konkrétneho zamerania e-shopu, napr. produktový konfigurátor, klientska poradňa, možnosť rezervovania tovaru, zapracovanie sekcie zoznamu prianí a pod.

Analýza dát a marketingové aktivity

Základnou požiadavkou pri tejto oblasti bude integrácia analytických nástrojov pre zber dát ohľadom návštevnosti a správania sa zákazníkov, ktoré vám následne poskytnú cenné informácie k samotnému procesu optimalizácie e-shopu a vyhodnocovaniu prebiehajúcich marketingových aktivít.

Dôležité je počítať s optimalizáciou pre vyhľadávače (SEO). Jej cieľom je zabezpečiť zobrazenie e-shopu a jeho jednotlivých produktov, kategórií, podstránok vo výsledkoch vyhľadávania vyhľadávačov, ako napr. Google či Seznam.cz, navýšiť počet organických návštev e-shopu a hlavne zvýšiť kvalitu a relevantnosť týchto návštev.

Ďalšie požiadavky, ktoré môžu vzísť na základe plánovaných marketingových aktivít:

 • možnosť exportu produktov pre cenové porovnávače (Heureka, Pricemania, Najnákup…),
 • vytvorenie sekcie pre blog/magazín,
 • implementácia e-mail marketingového riešenia.

Vizuálne požiadavky pri tvorbe e-shopu

Pri vizuálnej časti e-shopu si môžete vybrať, či sa vydáte cestou prípravy grafického riešenia na mieru, ktoré bude časovo aj finančne nákladnejšie, ale vizuálne vás môže výrazne odlíšiť od konkurencie, alebo využijete už predpripravené grafické šablóny, ktoré poskytujú benefit vo forme nižších nákladov a kratšieho času na prípravu vizuálu e-shopu, no možnosť ich výslednej modifikácie a prispôsobenia môže byť obmedzená. Pri oboch alternatívach je kľúčové klásť dôraz na responzívnosť (prispôsobenie zobrazenia na mobilných zariadeniach) a používateľsky funkčný dizajn s prehľadnou navigáciou.

Rozpočet a časové hľadisko spustenia e-shopu

Je potrebné uvedomiť si, že žiadny e-shop, ktorý má ambíciu uspieť na v súčasnosti konkurenciou nabitom trhu, sa nezaobíde bez pravidelných investícií do správy, optimalizácie a marketingových aktivít. Pri definovaní rozpočtu je preto nevyhnutné myslieť aj na tento fakt a nealokovať celý rozpočet iba do samotného vývoja e-shopu.

V rámci časového hľadiska si definujte, či je pre vás prioritné rýchle spustenie e-shopu s cieľom otestovať potenciál vami predávaných produktov na danom trhu, alebo plánujete vývoj unikátneho riešenia po vizuálnej aj technickej stránke, čím sa aj čas na celkový vývoj výrazne navýši.

Pár slov na záver

Cieľom článku bolo priblížiť vám celkovú komplexnosť projektu, akým je zadanie prípravy e-shopu, a poukázať na dôležitosť jeho počiatočnej špecifikácie. V ďalšej časti seriálu Tvorba e-shopu si povieme, ako na základe pripravenej analýzy požiadaviek vybrať správny typ e-commerce platformy pre váš e-shop.

Tento článok je prvou časťou zo seriálu Tvorba e-shopu. Mohlo by vás zaujímať aj:

.