Anasoft litera je najprestížnejšia literárna cena odovzdávaná na Slovensku. Ocenenie sa udeľuje každý rok za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo, prípadne za preklad pôvodného prozaického diela autorov, ktorí sú primárne občanmi SR. Autor alebo autorka môžu za túto prestížnu cenu získať finančnú odmenu. Do súťaže sú automaticky nominované všetky prozaické diela vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Popularizácia kvalitnej slovenskej literatúry

Literárne ocenenie Anasoft litera vzniklo v roku 2006. Organizuje ho občianske združenie Ars Litera. Literárna cena slúži na prezentovanie najlepších prozaických diel z predošlého roka slovenskej verejnosti. Tituly vyberá odborná porota, ktorá sa každý rok obmieňa.

Od roku 2006 do roku 2017 sa vyberala „finálová desiatka“ kníh, z ktorej porota o niekoľko mesiacov vybrala laureáta/laureátku. V roku 2018 pribudlo aj tretie kolo hlasovania, v ktorom porota z desiatich diel vyberá päť finálových titulov literárnej ceny Anasoft litera. Výherca (laureát alebo laureátka) sa následne slávnostne vyhlási v septembri daného roka. Víťaz získava odmenu vo výške 10 000 eur a od roku 2018 aj umelecký objekt od slovenských či zahraničných umelcov. Napríklad v roku 2020 objekt ocenenia vytvoril umelecký šperkár Ján Jánoš, pričom tento reflektuje „levitujúci stav čitateľa, ktorý ponúka kniha“ (vyobrazený na titulnej fotografii).

Hmotná cena za rok 2021 s názvom „Najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri“ z dielne dizajnérky Mie Čopíkovej. Vyrobená je z nepotrebných odrezkov skla a zrkadiel. Foto: Juraj Starovecký

K súťaži patria rôzne sprievodné akcie, ktoré prezentujú autorov a ich diela. Finálová desiatka sa predstavuje napríklad v rámci multižánrového festivalu Litera fest, ale aj na početných besedách a autorských čítaniach organizovaných v rôznych mestách Slovenska v spolupráci s miestnymi kultúrnymi inštitúciami. Cieľom tohto projektu, známeho pod názvom Anasoft litera uvádza, je pritom nielen zoznámiť verejnosť s autormi a autorkami nových a úspešných diel slovenskej literatúry, ale aj šíriť „povedomie o hodnotnej pôvodnej literatúre na celom Slovensku, a to práve v bodoch, kde je najväčší potenciál nájsť nové, intelektuálne čitateľské publikum umelecky hodnotnej slovenskej prózy.“.

Foto: Matej Kautman

Ocenení porotou, (ne)ocenení čitateľmi

Od začiatku udeľovania ceny Anasoft litera môžu nominované diela získať cenu jednak od odbornej poroty, jednak od čitateľov, ktorí majú možnosť hlasovať za jedno dielo z finálovej desiatky elektronicky. To, že sú názory poroty a čitateľov odlišné, vidieť na výsledkoch úplne jasne. Za 16 ročníkov nezískalo to isté dielo ani raz cenu od poroty a súčasne aj od čitateľov.

Medzi porotou a čitateľmi ocenenými sa nachádzajú najmä verejnosti dlhodobo dobre známe mená, ale aj niekoľkí debutanti (autori Milo Janáč, Tomáš Varga, Barbora Hrínová). Dvojnásobné ocenenie poroty získal dosiaľ len Pavel Vilikovský, a to za knihy Čarovný papagáj a iné gýče (vydané 2005, Slovenský spisovateľ) a Prvá a posledná láska (vydané 2013, Vydavateľstvo SLOVART). Cenu čitateľov získala opakovane, presne trikrát, Veronika Šikulová za diela Domček jedným ťahom (vydané 2009, Vydavateľstvo SLOVART), Miesta v sieti (vydané 2011, Vydavateľstvo SLOVART) a Tremolo ostinato (vydané 2020, Vydavateľstvo SLOVART). Dvakrát ju získal Dušan Dušek, ktorý čitateľov zaujal knihami Zima na ruky (vydané 2006, Vydavateľstvo SLOVART) a Ponožky pred odletom (vydané 2015, Vydavateľstvo SLOVART).

Foto: Matej Kautman

V roku 2022 bolo hodnotených 132 kníh

Do 17. ročníka literárnej ceny Anasoft litera boli automaticky zaradené všetky tituly pôvodnej prózy žijúcich autorov a autoriek, ktoré vyšli na Slovensku v roku 2021 (alebo neboli zaradené v predchádzajúcom kalendárnom roku) v prvom vydaní. Odborná porota vyberala zo 132 kníh, pričom 10 z nich nominovala do finálovej desiatky.

Porotu, ktorá rozhodne o tohtoročnom víťazovi ceny Anasoft litera, tvorí literárna vedkyňa, prekladateľka a redaktorka Jana Cviková, poľská spisovateľka a prekladateľka Weronika Gogola a literárna vedkyňa a pedagogička Tamara Janecová. Zo zastúpenia mužov sa v porote nachádza literárny kritik, prekladateľ a redaktor Gábor Csanda a literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg Marián Andričík.

Niektorí autori spomedzi nominovaných už v minulosti vo finálovej desiatke figurovali, dokonca už získali ocenenie, nájdeme tu však aj debutové diela od nováčikov, ktorí teda budú o tento titul bojovať prvýkrát.

Zoznam finálovej desiatky 2022:

  1. Balla: Medzi ruinami, KK Bagala 2021 (získal cenu Anasoft litera už v roku 2012 za knihu V mene otca)
  2. Dobrakovová, Ivana: Pod slnkom Turína, Marenčin PT 2021
  3. Hochholczerová, Nicol: Táto izba sa nedá zjesť, KK Bagala 2021
  4. Medeši, Ivan: Vilkovia, Východoslovenské združenie Valal 2021 (získal cenu Anasoft litera už v roku 2019 za knihu Jedenie)
  5. Micenková, Jana: Krv je len voda, Marenčin PT 2021
  6. Onderčanin, Lukáš: Utópia v Leninovej záhrade, Vydavateľstvo Absynt 2021
  7. Rakús, Stanislav: Ľútostivosť, KK Bagala 2021 2021 (získal cenu Anasoft litera už v roku 2010 za knihu Telegram)
  8. Rozenbergová, Vanda: Zjedol som Lautreca, Vydavateľstvo SLOVART 2021
  9. Soltész, Arpád: Zlodej, Ikar 2021
  10. Vadas, Marek: Šesť cudzincov, KK Bagala 2021 2021 (získal cenu Anasoft litera už v roku 2007 za knihu Liečiteľ)
Zdroj: facebook.com/anasoft.litera/

Užší výber finálovej päťky prebehne v septembri. Z pätice autorov bude napokon vybraný jeden víťazný laureát alebo laureátka, ktorý získa spomínanú finančnú odmenu, a to od generálneho partnera, softvérovej spoločnosti ANASOFT. Verejnosť sa môže zapojiť do hlasovania od 1. apríla a rozhodnúť tak o víťazovi Ceny čitateľov.

René – Anasoft litera gymnazistov

V roku 2017 prišlo Literárne informačné centrum a Anasoft Litera s ďalšou novinkou, ktorá má k čítaniu podnietiť mládež, vzbudiť u nej záujem o knihy a predstaviť jej súčasnú literatúru.

Toto ocenenie udeľujú študenti z vybraných stredných škôl na Slovensku raz ročne. Úlohou študentov je prečítať aktuálnu finálovú päticu kníh, ktoré vyberie porota pre daný rok. Porota prihliada na zaujímavosť a atraktívnosť pre skupinu mladých čitateľov. Študenti po prečítaní následne o knihách diskutujú a vyberajú spomedzi nich tú najlepšiu uplynulého roka.

Zapojené školy majú čas na výber laureáta do konca novembra. Následne sa zvolí jeden študent, ktorý reprezentuje danú školu počas druhého kola, kde spoločne s ostatnými zúčastnenými študentmi diskutuje o nominovaných tituloch. Po spoločnej diskusii a zvážení vyberú laureáta ceny René – Anasoft litera gymnazistov. Víťaz je vyhlásený na podujatí Dni slovenskej literatúry, ktoré sa koná v Bratislave na konci roka.

Tento článok je štvrtou časťou seriálu Prestížne knižné ocenenia. Mohlo by vás zaujímať aj:

Prestížne knižné ocenenia, časť 1: Bookerova cena
Prestížne knižné ocenenia, časť 2: Hugo Awards
Prestížne knižné ocenenia, časť 3: Nobelova cena za literatúru

.