Voľba správneho papiera je pre konečný efekt tlačoviny rovnako zásadná ako príprava obsahu a grafických podkladov. Každý papier má svoj špecifický vzhľad, povrch a ďalšie atribúty, ktorými osloví čitateľa ešte skôr, ako si prečíta prvé slová alebo spracuje dojmy z obrázkov. Okrem toho, že papier tvorí prvý dojem, jeho výber má i pragmatickú rovinu. Ovplyvňuje možnosti použitia tlačových techník a celkový výsledok tlače, ale taktiež cenu distribúcie finálnej tlačoviny.

Ako už bolo naznačené v úvode, výber správneho papiera pre konkrétnu tlačovinu je veľmi komplexný proces, pri ktorom je potrebné zohľadniť množstvo aspektov. Medzi ne patria najmä nasledovné:

Čo je váš konečný produkt? Kniha, plagát, leták, vizitka atď.?

V tomto štádiu voľby papiera sa rozhoduje hlavne o povrchovej úprave a gramáži. Pre každý typ tlačoviny je vhodný papier s inými vlastnosťami.

Pre tlač kníh s vysokým obsahom textu sa využívajú tzv. volumenózne papiere, ktoré poskytujú dostatočnú hrúbku pre príjemný pocit na dotyk a pohodlné listovanie, zároveň však znižujú hmotnosť knihy, čo umožňuje jednoduchšiu manipuláciu. Pre tlač kníh s vysokým obsahom textu je ideálne siahnuť po papieri v prirodzených odtieňoch, ktoré pri dlhšom čítaní menej unavujú oči. Pri tlači časopisov, plagátov alebo letákov môžeme siahnuť po nenatieranom papieri pri jednoduchej grafike tlačoviny alebo natieranom papieri pre materiály s dôrazom na kvalitu obrázkov a fotografií. Na vizitky je možné použiť akýkoľvek papier s dostatočnou hrúbkou a tuhosťou. Pre formuláre, krížovky a iné tlačoviny určené na následný popis perom budú najvhodnejšou voľbou nenatierané papiere alebo papiere s matným náterom.

Pri rozhodovaní o gramáži papiera pre konkrétny projekt treba zohľadniť aj spôsob distribúcie hotových tlačovín. Použitie vyššej gramáže papiera síce dodá výtlačku lepšiu tuhosť a „pocit solídnosti“, avšak v rovnakej miere navýši i náklady na poštovné.

Výber papiera zo správnej suroviny

Ak chcete svojou tlačovinou prezentovať pozitívny postoj k ochrane životného prostredia, máte na výber dve možnosti. Jednou je použitie recyklovaných papierov, ktoré už v dnešnej dobe dokážu belosťou a kvalitou tlače 100 % konkurovať papierom z panenských vlákien. Tou druhou sú papiere vyrobené zo suroviny získavanej z certifikovaných, trvalo udržateľných zdrojov.

Ale nie každý papier je vyrobený iba z dreva. Existujú papiere vyrobené z tkaniny, syntetických vlákien a dokonca aj plastov. Každá použitá surovina prepožičia papieru určité špecifické vlastnosti, ktoré ho predurčujú na špecializované použitie.

Aká by mala byť trvanlivosť tlačoviny?

Pri tlačovinách pre krátkodobé užívanie tento aspekt nemusíte zohľadňovať, ak však pripravujete tlačovinu, ktorá má slúžiť dlhodobo, prípadne na archiváciu, siahnite po papieri s príslušnou certifikáciou. Samostatnú kategóriu tvoria tlačoviny určené pre intenzívnu a dlhodobú fyzickú manipuláciu, napr. mapy, kde je ideálne použiť syntetický papier odolný voči poveternostným vplyvom a roztrhnutiu.

Plánujte použiť špeciálne tlačové a dokončovacie techniky?

Ak chcete, aby vaša tlačovina vynikla vďaka použitiu rafinovaných techník tlače a spracovania, mali by ste svoj zámer vopred konzultovať s dodávateľom papiera. Nie každý materiál určený pre ofsetovú tlač je vhodný zároveň pre tlač digitálnu. Vo všeobecnosti však platí, že špeciálne grafické papiere a papiere vyššej gramáže sú pre použitie razby, výsekov a väčšiny špeciálnych tlačových techník vhodnejšie.

Výber materiálu na obaly je samostatnou kategóriou

Na výrobu spotrebiteľských obalov sa najčastejšie používajú tzv. skladačkové lepenky. Tieto materiály pozostávajú z viacerých vrstiev, pričom zloženie vrstiev určuje fyzikálne vlastnosti jednotlivých lepeniek.

Zatiaľ čo pri papieroch je rozhodujúcim parametrom gramáž, pri lepenkách je to tuhosť. Tá závisí od materiálu jadra lepenky – napr. lepenka GC vyrobená z mechanicky spracovanej buničiny bude mať pri rovnakej gramáži vyššiu tuhosť než lepenka GD z recyklovaných vlákien. V závislosti od účelu obalu je dôležitá i povrchová úprava. Tá môže byť s náterom v rôznych odtieňoch na jednej strane, oboch stranách alebo bez náteru.

Pre luxusné obaly sa využívajú lepenky tried GC a SBS, ktoré disponujú najlepšou tuhosťou a veľmi kvalitným povrchom s náterom vhodným aj pre najnáročnejšie tlačové a dokončovacie techniky. Ak má obal plniť hlavne ochrannú funkciu, ideálnou voľbou budú recyklované lepenky triedy GD2.

V prípade, že máte dilemu, ktorý materiál je pre váš projekt najvhodnejší, môžete sa poradiť so skúsenými konzultantmi.

.