V minulej časti sme si predstavili základné knihárske operácie, ktorými sú falcovanie a bigovanie. V tejto časti sa dozviete, čo je to perforácia strojom alebo výsekom, pri akých produktoch sa využíva dierovanie papiera, ale aj to, na čo slúži personalizácia, ktorá je azda najprogresívnejšou oblasťou ďalšieho spracovania tlačoviny.

Perforácia strojom alebo výsekom

Ide o úpravu papiera súvislým vyrazením rýh rôzneho tvaru (pravidelné dierkovanie alebo presekávanie papiera, prípadne iného materiálu), ktorá zaistí bezproblémové odtrhnutie jeho časti. Využíva sa hlavne pri vstupenkách, odtrhávacích kupónoch, hospodárskych tlačivách

Perforácia strojom sa realizuje priamo v takom ofsetovom tlačovom stroji, ktorý je vybavený prídavným zariadením pre priečnu a pozdĺžnu perforáciu. Toto zariadenie sa pridáva k tlakovým valcom poslednej tlačovej jednotky. Špecifikom je možnosť využitia aj pri rotačnej tlači.

Zdroj: Polygrafické centrum

Dierovanie

Dierovanie sa používa hlavne pri katalógových listoch, ktoré sa vkladajú do šanónov alebo dosiek. Svoje využitie ale nájde aj na trhacích ústrižkoch, nástenných kalendároch či ako kreatívny prvok na tlačovine. Dierovanie sa vykonáva na automatických dierovacích strojoch (dierovačkách), ktoré častokrát bývajú kombinované aj s vysekávacími strojmi.

Zdroj: Polygrafické centrum

Vŕtanie

Vŕtanie využívame vtedy, ak do väčších stohov papiera, ktoré nie je možné predierovať bežnými dierovacími strojmi, potrebujeme vyvŕtať okrúhle otvory. Štandardne sa používajú vrtáky od priemeru 3 mm do 9 mm.

Zdroj: Polygrafické centrum

Číslovanie

Číslovanie tlačových hárkov sa rieši podobným spôsobom ako perforácia strojom. Za poslednú tlačovú jednotku v ofsetovom tlačovom stroji sa vloží kazeta s číslovačom a farebníkom. Na reliéfne číslovače sa nanesie farba a tlač sa realizuje pomocou tlakového valca tlačovej jednotky. Tak ako perforácia, aj číslovanie sa využíva hlavne pri rôznych vstupenkách, kupónoch a hospodárskych tlačivách, akými sú napríklad samoprepisovacie zmluvy a bloky.

Zdroj: Polygrafické centrum

Personalizácia

Tlač variabilných dát (personalizácia) je umožnená novým vytváraním obrazu pre každý výtlačok. Slúži na označenie každej tlačoviny špeciálnym textom podľa databázy. Často ide o číslo alebo údaje spojené s osobou adresáta tlačoviny. Napríklad pri tlači bankových výpisov sa pre jednotlivé výtlačky z databázy načítajú údaje o majiteľovi účtu a uskutočnených transakciách. Vzhľadom na rozmach digitálnej tlače a stále väčšie cielenie reklamy je personalizácia asi najprogresívnejšia oblasť ďalšieho spracovania tlačoviny. Skvelou ukážkou využitia variabilných dát sú detské knižky, ktoré sú „ušité“ na konkrétne meno dieťaťa. Je možné riešiť personalizáciu v čiernej farbe i vo farebnej škále CMYK. Štandardne je táto operácia naviazaná na ďalšie služby spojené s adresnou distribúciou.

Zdroj: Polygrafické centrum

Ak vás informácie v článku zaujali, už čoskoro si môžete prečítať aj poslednú časť seriálu, v ktorej si predstavíme ďalšie knihárske operácie, napríklad čo sa skrýva pod pojmom kašírovanie.

Ďalší článok zo seriálu Knihárske operácie:

.