V predchádzajúcich dvoch dieloch sme si už vysvetlili, ako základné knihárske operácie ovplyvňujú kvalitu a účel tlačoviny a prečo sú dôležitou súčasťou procesu jej výroby. V dnešnej poslednej časti si predstavíme tri knihárske operácie – vkladanie, znášanie a kašírovanie. Každá z nich je úplne odlišná, čo sa týka spracovania aj výsledného účelu tlačoviny.

Vkladanie

Je častou operáciou hlavne pri tlači časopisov alebo pri výrobe rôznych materiálov, ktoré sú ďalej distribuované direct mailingom. Ide o dodatočné vkladanie listov do iných tlačovín, riešené podľa typu materiálu strojovo alebo ručne.

Na strojové vkladanie sa používajú baliace linky, ktoré umožňujú vkladať za prvý a pred posledný list časopisu rôzne prílohy, vkladať prílohy dovnútra bloku (zákazník si ale nemôže vybrať konkrétne strany), alebo vkladať či vlepovať trojrozmerné predmety na vrchnú alebo spodnú stranu obálky. Takto sa vkladajú napr. CD či DVD, vzorky tovaru a pod. Následne sa skompletizovaný produkt zabalí do fólie.

Zdroj: Polygrafické centrum

Znášanie

Ide o ukladanie jednotlivých, zvyčajne potlačených hárkov papiera alebo knižných zložiek v určenom poradí a počte, aby vytvorili celok (napr. knižný blok). Znášanie sa rozdeľuje na znášanie na seba (za sebou), kedy sú zložky radené postupne jedna za druhou, a znášanie vkladaním (do seba, na striešku), kedy sa zložky roztvárajú a v tomto stave sa postupne vkladajú do seba.

Znášacie stroje sa delia do dvoch základných skupín, na listové a zložkové. Listové znášacie stroje sú horizontálne (používajú sa napríklad na znášanie nástenných kalendárov) a vertikálne. Vertikálnymi listovými znášacími strojmi sú vybavené jednoduché výrobné linky pre väzby typu V1 a V3 (ktoré sú šité skobičkami). Pri výrobe kníh a časopisov sa používajú hlavne zložkové znášacie stroje, ktoré sú väčšinou súčasťou výrobných liniek pre väzby V1 a V2.

Zdroj: Polygrafické centrum

Kašírovanie

Ide o celoplošné lepenie dvoch alebo viacerých listov papiera, kartónov, lepenky na seba strojom alebo ručne. Využíva sa hlavne pri výrobe obalov, obálok kníh s tvrdou väzbou, leporel.

Pri výrobe obalov sa ofsetovou tlačou potlačený vrchný krycí hárok nakašíruje na viacvrstevné lepenky. Vznikne tak pevný obal s vysokou kvalitou tlače, ako napríklad darčekové krabice, krabice na zákusky, na víno, alebo aj krabice na elektroniku či kašírované displeje. Na výrobu obálok kníh s tvrdou väzbou sa kašíruje potlačený hárok papiera, tzv. polep, na 0,5 – 3 mm hladkú knihársku lepenku. Proces kašírovania sa využíva aj pri výrobe leporel, kde plošným zlepením dvoch potlačených lepeniek rubom k sebe vznikne obojstranne potlačený list leporela s vyššou plošnou hmotnosťou.

Zdroj: Polygrafické centrum

Tento článok je treťou časťou zo seriálu Knihárske operácie. Mohlo by vás zaujímať aj:

.