Pri výrobkoch s dodatočným obalom v podobe krabičky plní etiketa väčšinou iba doplnkovú funkciu. To sa však často netýka nápojov, jedla či kozmetiky. V ich prípadoch je etiketa nenahraditeľná a plní okrem estetickej aj informačnú funkciu. Na čo by ste pri návrhu etikiet pre vaše výrobky nemali zabudnúť a ako vytvoriť etikety, vďaka ktorým budú vaše výrobky v regáloch obchodov neprehliadnuteľné?

Zákonné povinnosti

Keďže etiketa výrobku je v mnohých prípadoch jediným zdrojom informácií pre zákazníka, je dôležité, aby ste si dali záležať na jej obsahu a poskytli zákazníkovi maximum údajov o výrobku. Pre označovanie rôznych skupín výrobkov platia rôzne zákony, vyhlášky či predpisy.

Absolútnym minimom pre každý výrobok by však mal byť okrem názvu výrobku aj jeho druh či určenie, názov a sídlo výrobcu, dovozcu či toho, kto uvádza výrobok na trh, množstvo (objem, hmotnosť, počet ks v balení) a zloženie. Nevyhnutný je aj návod na použitie, bezpečnostné upozornenia (napr. nevhodný pre deti, nepoužívať v kombinácii s inými výrobkami) a dátum spotreby či min. trvanlivosti.

Osobitné predpisy platia najmä pre:

 • Potraviny – Okrem uvedených náležitostí nezabúdajte na čisté množstvo (po odkvapkaní, bez zmrazenej pridanej vody), zoznam alergénov, pôvod potraviny (ak ide o mäso), výživové údaje, obsah alkoholu či ďalšie povinné údaje pre osobitné skupiny potravín. Označenie musí byť v slovenčine s min. veľkosťou písma 1,2 mm, v prípade obalu s plochou do 80 cm2 0,9 mm. Kompletné informácie nájdete vo vyhl. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 127/2017 Z. z. a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1169/2011.
 • Kozmetické výrobky – Pozor si dajte na nominálny obsah, dátum min. trvanlivosti, bezpečnostné upozornenia (napr. „nevhodné pre deti do 3 rokov“, údaj musí byť v slovenčine), výrobnú dávku (šaržu), funkciu (na čo je výrobok určený) a zloženie. Detailné informácie vám poskytne Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a tiež Nariadenie Európskeho parlamentu č. 1223/2009.
 • Výživové doplnky – Sú považované za potraviny, takže pre nich platia tie isté pravidlá. Navyše ich však musíte označiť slovami „výživový doplnok“, názvom kategórie živín alebo látok, odporúčanou dennou dávkou s upozornením, aby ju užívateľ neprekračoval. Nesmie chýbať ani upozornenie, že doplnok neslúži ako náhrada rozmanitej stravy a že sa musí uchovávať mimo dosahu detí. Podrobnosti nájdete v Zákone o potravinách č. 152/1995 Z. z.

Samozrejme, osobitné predpisy pre označovanie výrobkov platia aj pre ďalšie kategórie výrobkov. Vyššie uvedené slúžia na ilustráciu zákonných povinností spojených s obsahovou časťou etikiet.

Unikátne výrobky si zaslúžia unikátne etikety

O tom, že obal predáva, snáď dnes už nikto nepochybuje. Vizuálnu komunikáciu však v prípade väčšiny nápojov a niektorých potravín či kozmetických výrobkov zabezpečuje etiketa. Okrem obsahovej stránky by ste si teda mali dať záležať aj na tej vizuálnej.

Procesu návrhu etikety by sa mal okrem grafika zúčastňovať aj marketér, pričom obaja by mali brať do úvahy unikátne vlastnosti a konkurenčné výhody výrobku (tzv. USP – unique selling proposition), cieľovú skupinu zákazníkov a doterajšiu vizuálnu komunikáciu značky. Vychádzať by mali nielen z dizajn manuálu značky, ale tiež z marketingových dát získaných pri prieskumoch trhu.

Pri návrhu sú dôležité tieto parametre:

 • Farby – Sú kľúčové pri ovplyvňovaní emócií, ktoré sú zase nevyhnutnou súčasťou nákupného procesu. Vhodne použité farby na etikete dokážu vyvolať u vašich zákazníkov žiadané emócie a podnietiť ich k nákupu práve vášho výrobku.
 • Typografia – Nezabúdajte na vhodne zvolené typy písiem, ale tiež ich veľkosť a vhodné umiestnenie. Dôležitá je okrem vizuálnej príťažlivosti aj dobrá čitateľnosť textov. Obzvlášť si na ňu dajte pozor, ak sú vaše výrobky určené starším ľuďom.
 • Grafické prvky – Starostlivo zvolené a výstižné ilustrácie či fotografie dokážu dokresliť celkový pocit z vášho produktu lepšie než samotné texty.
 • Tvar etikety – Vďaka technológii zvanej výsek dnes nie je problém vyrobiť etiketu s ľubovoľným tvarom. Unikátny tvar pomôže váš výrobok odlíšiť od konkurencie na prvý pohľad.
 • Materiál – Jeho správnou voľbou môžete zvýrazniť vlastnosti výrobku. Zároveň treba brať do úvahy, ako bude produkt používaný (teda zvážiť napríklad odolnosť etikiet voči vode).

Originalita sa skrýva v detailoch

Etikety sa vyrábajú dvoma spôsobmi – prvým je tlač etikiet priamo na kotúči. Tento spôsob si vyžaduje špeciálny tlačový stroj a môžeme ním vyrobiť iba samolepiace etikety. Druhým spôsobom je tlač samolepiacich i nesamolepiacich etikiet vo forme hárkov.

Z tlačových technológií sa pre etikety využíva digitálna tlač (výhodou je možnosť malých sérií), sieťotlač, flexotlač a ofsetová tlač. Časté je aj používanie farieb vytvrdzovaných UV žiarením, ktoré majú vynikajúcu sýtosť, farebnú stálosť a odolnosť voči oteru, čo je dôležité najmä pri manipulácii s výrobkami – napr. pri ich uskladňovaní a predaji.

To, čo vaše etikety odlíši od konkurencie, sú však tzv. dokončovacie operácie. Ich kombináciou môžete dodať etikete originálny vzhľad, vďaka ktorému budú v regáloch obchodov medzi ostatnými výrobkami neprehliadnuteľné.

Pri etiketách sa používajú najmä tieto dokončovacie operácie a techniky:

 • Horúca razba – Vďaka nej môžeme zvýrazniť určitú časť etikety, ako napr. názov výrobku či logo, prostredníctvom aplikácie farebnej fólie. Tá je do etikety vtlačená za tepla pomocou vopred vyrobenej raznice. Najčastejšie sa používa zlatá fólia, ktorá budí dojem luxusu pri výrobkoch vyšších cenových tried. Okrem zlatej si však môžete vybrať aj zo strieborných, metalických či holografických fólií. Razbou sa najčastejšie zdobia etikety na víno či destiláty.
 • Studená razba – Ide tiež o aplikáciu farebnej fólie. Tá sa v tomto prípade do etikety nevtláča, ale lepí sa na ňu pomocou lepidla aktivovaného UV žiarením. Na rozdiel od horúcej razby teda nevzniká reliéf a etiketa je na dotyk úplne plochá.
 • Reliéfna razba – Nazýva sa aj slepotlač alebo suchá pečať, prípadne v angličtine embossing či debossing. Na rozdiel od studenej a horúcej razby však raznica do etikety nevtláča fóliu, takže vzniká iba reliéf bez farebného zvýraznenia. Pomocou tohto postupu môžete na etikete zvýrazniť aj najjemnejšie grafické prvky či vytvoriť štruktúru v samotnom papieri.
 • Lakovanie – Lakovaním sa etiketa stáva odolnou voči oteru, vlhkosti, mastnote či UV žiareniu. Zároveň však použitím špeciálnych lakov môže získať aj unikátny vzhľad. Príkladom je lesklý, matný či perleťový efekt. Niektoré laky môžu etikete dokonca prepožičať štruktúru pripomínajúcu pomarančovú kôru, šmirgľový papier a pod. Takýmto špeciálnym lakovaním však môžete nalakovať aj ľubovoľnú časť etikety, tento proces sa nazýva parciálne lakovanie.
 • Laminácia – Ide o aplikáciu priehľadnej fólie, ktorá nenarúša vzhľad etikety a poskytne jej väčšiu odolnosť než lakovanie. Na rozdiel od lakovania je však laminácia nákladnejšia. Podobne ako lakovanie, aj laminácia môže dodať tlačovinám unikátny vzhľad – či už matný, lesklý, zamatový, prípadne štruktúru podobnú pomarančovej kôre, koži, kovu a pod.
 • Výsek – Umožní vám nechať vyrobiť etikety najrôznejších tvarov, nie iba obdĺžnikové. Pomocou výseku môžete na etikete vytvoriť tiež zaujímavé grafické obrazce.
 • Tlač do lepidla – Pomocou tejto technológie môžete nechať potlačiť samolepiacu stranu etikety. To sa hodí napr. pri drogérii či chemikáliách, kedy potrebujete užívateľovi poskytnúť detailné informácie o výrobku, ako napr. návod na použitie či bezpečnostné upozornenia.
 • Priehľadná fólia – Tlačením na priehľadnú etiketu vytvoríte dojem, že je potlačený priamo obal výrobku (napr. fľaša).

Nezanedbateľný komunikát

Etikety informujú spotrebiteľa o dôležitých vlastnostiach výrobku, sú však nielen nositeľom nevyhnutných informácií, ale aj marketingovým nástrojom pre podporu imidžu značky. Ich prevedenie by malo teda reflektovať jednak potreby zákazníka (informačné, užívateľské, manipulačné), jednak potreby firmy (zaujať pozornosť, presvedčiť o kúpe, vzbudiť dôveru či túžbu po produkte a podobne). Ak teda navrhujete etikety pre svoje výrobky, myslite ako na ekonomickú, tak aj na komunikačnú hodnotu tohto zvyčajne rozmermi neveľkého, avšak často jediného „hovorcu“ vášho produktu.

Zhrnutie na záver:

 • na etikete rôznych druhov výrobkov musíte povinne uvádzať rôzne údaje, pred návrhom obsahu etikety si preto preštudujte príslušnú legislatívu, ktorá sa na vaše výrobky vzťahuje,
 • minimom pre každý výrobok by mal byť názov, druh či určenie, názov a sídlo výrobcu (dovozcu), množstvo a zloženie,
 • procesu vizuálneho návrhu by sa mal okrem grafika zúčastňovať aj marketér,
 • dôležité sú farby, typografia, ilustrácie a fotografie, tvar i materiál etikety,
 • etiketa vám pomôže odlíšiť výrobok od konkurencie s využitím tzv. dokončovacích polygrafických operácií,
 • z nich je najviac využívaná razba (etikety na víno, pivo či destiláty), používa sa však aj výsek, lakovanie či laminácia.
.