S tlačovinami upravenými razbou sa stretáva väčšina z nás pomerne často, hoci o tom na prvý pohľad netušíme. Táto metóda sa totiž používa na vytvorenie ozdobného efektu na malých plochách tlačoviny, napr. na obálkach diplomových prác, rôznych kroník, diárov a pod. V článku vám predstavíme jednotlivé druhy razby, ich výhody a nevýhody.

Na obálky kníh, kroniky i vizitky

Razbou označujeme v polygrafii proces, pri ktorom určitú časť tlačoviny zvýrazníme vytvorením reliéfu, farebným odlíšením pomocou aplikácie fólie, prípadne ich kombináciou.

Tradičnou metódou je tzv. horúca razba – nazýva sa aj hot stamping. Pri nej sa raznica vo výsekovom stroji zahreje na požadovanú teplotu, následne ju stroj pritlačí k tlačovine a vtlačí do jej povrchu požadovaný motív. Na dosiahnutie špecifického vzhľadu používame fólie rôznych farieb, ktoré sú raznicou vtlačené do vytvoreného reliéfu. Luxusný dojem budí zlatá fólia, okrem nej používame aj strieborné, metalické, holografické či farebné.

Fólie sú farebne presné, stále a trvácne, pokrytie otlačenej plochy je dokonalé. Nevýhodou je, že farby nemôžeme kombinovať a ich výber je veľmi obmedzený. Razba je vždy len taká detailná, ako detailne je vyrobená raznica. Hrozí tiež nepresnosť spasovania tlače a razby.

Horúca razba s fóliou sa používa na obaly diplomových či školských prác, kroník, ročeniek alebo diárov. Môžeme raziť do hrubšieho papiera, kože či koženky, dokonca i do plastu a dreva, nie však do skla a kovu.

horúca razba, ukážka Občiansky zákonník
Zdroj: Polygrafické centrum

Razba bez farby

Horúcu razbu môžeme na tlačovinu aplikovať aj bez farby, resp. farebnej fólie. Vznikne tak reliéf, ktorý tlačovine dodá unikátny, no zároveň minimalistický a rezervovaný vzhľad. Tomuto postupu sa hovorí aj slepotlač alebo suchá pečať. Používa sa okrem iného aj na obaly kníh, obálky katalógov, diáre či reklamné predmety z koženky alebo kože. Stále častejšie s ňou však grafici pracujú aj pri návrhoch vizitiek a rôznych propagačných materiálov. Horúca razba bez fólie sa hodí na papier, kožu či koženku, no nie na kov a sklo. Má podobné nevýhody ako horúca razba s použitím fólie.

kniha, ukážka razba
Zdroj: Polygrafické centrum

Iba pre tisícky kusov?

Nevýhodou horúcej razby je, že pri jej príprave musíme vyrobiť špeciálnu raznicu, ktorá vyobrazuje vyrazený motív (napr. logo). Náklady na jej výrobu nie sú zanedbateľné a po ich započítaní sa cena razby pohybuje v stovkách eur. Horúca razba sa preto hodí skôr pre tlačoviny s nákladom v stovkách kusov.

Výnimkou sú prípady, keď potrebujete vyraziť jednoduchý text, vtedy je možné raznicu vyskladať z jednotlivých písmen. Tento postup používajú aj malé predajne s polygrafickými službami, napr. na obaly diplomových prác. Pri výpočte ceny za horúcu razbu sa berie do úvahy aj veľkosť motívu a požadovaný počet kusov.

Razíme bez raznice

Inovatívnou technikou, ktorej popularita v posledných rokoch rastie, je tzv. studená razba, pri ktorej využívame technológie nazvané cold foil a dieless. V tomto prípade nevyužívame raznicu, ale tlačovinu najprv potlačíme v požadovanom motíve vrstvou špeciálneho lepidla. Na lepidlo potom nanesieme vrstvu fólie a tlačovinu vystavíme pôsobeniu UV žiarenia. Žiarenie prenikne cez fóliu, lepidlo sa tým aktivuje a po strhnutí ostane fólia nalepená presne na miestach motívu vytvoreného nanesením lepidla.

Týmto postupom dosiahneme výsledný efekt podobný horúcej razbe. Pri razbe za studena však nevzniká reliéf, takže tlačovina je na dotyk úplne plochá. Hoci tlačovina po studenej razbe pôsobí elegantne a kvalitne, horúca razba budí predsa len o niečo luxusnejší dojem. Pre reprezentatívne tlačoviny sa teda hodí viac.

obal knihy Navarme si úspech, ukážka razba
Zdroj: Polygrafické centrum

Studenú razbu aplikujeme priamo v tlačovom stroji pomocou špeciálnej nadstavby. Výhodou je teda omnoho vyššia rýchlosť než pri horúcej razbe. Odpadá výroba a nastavovanie raznice. Realizovať sa dá len pri ofsetovej tlači, preto sa používa skôr pri vyšších nákladoch, a to najmä na obaly, katalógy, obálky časopisov a etikety.

Výhodou studenej razby je vysoká detailnosť s min. šírkou linky 0,25 pt a stopercentná presnosť spasovania s tlačou. Nevýhodou je o niečo nižšia odolnosť vyrazeného motívu, keďže ten sa nachádza priamo na povrchu tlačoviny a nie je chránený voči oteru. Takúto tlačovinu však môžeme ochrániť záverečným nanesením lamina. Pri výpočte ceny za studenú razbu sa neberie do úvahy veľkosť motívu.

.