V dnešných turbulentných časoch považujeme partnerské spolupráce naprieč odvetvím za dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Sme toho názoru, že korektná a obojstranne prospešná spolupráca môže existovať aj v rámci priamej i nepriamej konkurencie. Preto vítame našu spoluprácu s polygrafia.news, odborným portálom pre grafický priemysel, ktorý by sme vám radi predstavili.

Svet grafiky, dizajnu a tlače je veľmi dynamický a rýchlo sa mení. Neustále prichádzajú nové technológie, materiály a nápady. Vznikajú stále nové a nové formy grafickej prezentácie, ktoré potvrdzujú, že svet papiera a polygrafie rozhodne nepovedal svoje posledné slovo. Napriek pandémii sa tlačiť neprestalo, celé grafické odvetvie funguje a rozvíja sa ďalej. Vyznať sa a orientovať v spleti mnohých informácií z oblasti polygrafie však nie je jednoduché, a preto sú všetky odborné informačné kanály dôležitým prvkom v rozvíjajúcom sa svete grafiky, dizajnu a tlače.

Digitálny svet

Webový portál polygrafia.news prináša na dennej báze informácie z polygrafického prostredia, so zameraním najmä na slovenský a český trh. Nájdete tu správy o trendoch a dianí v grafickom priemysle, všetkých druhoch polygrafickej výroby od ofsetovej cez flexotlač, sieťotlač, kníhtlač až po tlač digitálnu (malo- aj veľkoformátovú), ako aj o príprave na tlač a postpresse. Témami sú tiež materiály a zariadenia, ako aj softvér či mobilné aplikácie. Portál prináša rozhovory, testy zariadení, informácie o eventoch, výstavách a webinároch, vyjadrenia k aktuálnym témam a takisto praktické návody a rady pre každodenný život grafikov, agentúr, tlačiarní a dizajnérov.

Čitateľmi a cieľovou skupinou sú všetci, ktorí v akejkoľvek forme prichádzajú do styku s polygrafiou a tlačou: reklamné a mediálne agentúry, produkční pracovníci, grafici a dizajnéri, tlačiari, ako aj firmy realizujúce post-print alebo zaoberajúce sa napríklad obalmi, etiketami, výrobou reklamy.

Webový portál je prepojený na sociálne siete a okrem denného zverejňovania správ rozosiela svojim registrovaným čitateľom raz týždenne krátky prehľad publikovaných príspevkov a článkov vo forme Newslettra – Graphics Review.

Portál polygrafia.news

„Vďaka digitálnej verzii a prepojeniu so sociálnymi sieťami prinášame interaktívny obsah, poskytujeme aktuálny prehľad o dôležitom dianí na domácom i svetovom polygrafickom trhu. Navštevujeme veľtrhy a prezentácie, mapujeme trendy a upriamujeme pozornosť na nové oblasti, kam polygrafická produkcia či technológia, výroba reklamy a dizajn smerujú,“ vymenúva aktivity redakcie Ondrej Králik, vydavateľ Novín polygrafia news a prevádzkovateľ rovnomenného webového portálu.

Personalizované Noviny

Raz mesačne webový obsah polygrafia.news dorazí k svojim predplatiteľom aj vo forme papierových a personalizovaných Novín. Tieto sú doplnené o prebal, ktorý je malým umeleckým dielom – grafickým listom, číslovaným a osobne signovaným jeho autorom.

Grafický list – číslovaný a osobne signovaný autorom. Zdroj: polygrafia.news

„Všetky výtlačky Novín sú personalizované, takže každý jeden predplatiteľ dostáva svoje vlastné Noviny, svoj vlastný výtlačok. Personalizácia nie je iba v adrese, je vnorená do celého obsahu a vytvára tak jedinečný osobný výtlačok. Netlačí sa žiadna remitenda a vzniká ojedinelá, číslovaná, limitovaná zberateľská edícia, pričom každý výtlačok je originálom,“ dopĺňa na margo Novín Ondrej Králik.

Výtlačky Novín. Zdroj: polygrafia.news

Prebal je prezentáciou konkrétneho materiálu, rovnako ako technológie, resp. tlačiarne, ktorá ho vyrobí, a zároveň aj umelca, ktorý tvorí grafiku. Aj takouto formou približujú Noviny svojim čitateľom atraktívne materiály, technológie, tlačiarne a grafikov či maliarov.

Informácie online aj offline

Vo svojej forme je webový portál s prepojením na sociálne siete a Noviny jedinečné médium zo sveta grafického priemyslu. Ide o vydarenú kombináciu pre všetkých, ktorí sa potrebujú orientovať v polygrafickom svete a prahnú ako po informáciami nabitom obsahu, tak aj po reálnom zážitku z listovania tradičného, ale stvárnením unikátneho papierového diela.

.