Udržať si pozornosť a popularitu čitateľov či potenciálnych zákazníkov je v dnešnej dobe stále náročnejšie. Ľudia sú „vyrušovaní“ a ovplyvňovaní mnohými aspektmi, informáciami a udalosťami. Aj preto je obdivuhodné, že viaceré tlačené magazíny si dokážu držať pozornosť a popularitu aj viac ako jedno storočie. Kontinuita, vytrvalosť, relevantný a kvalitný obsah sú často tými základnými ingredienciami.

História tlačených magazínov siaha do 17. storočia. Už v roku 1663 začína v Nemecku vychádzať mesačník Erbauliche Monaths Unterredungen, literárny a filozofický magazín. Prvý raz však slovo „magazín“ pre periodicky vydávaný tlačený materiál použil Angličan Edward Cave v roku 1731. Vtedy začal s mesačnou periodicitou vydávať The Gentleman’s Magazine. Až neuveriteľne znie, že tento magazín pod rovnakým názvom vychádzal až do roku 1922, teda takmer 200 rokov.

Obsahom magazínu, ktorý bol primárne určený pre vzdelanú verejnosť, boli témy od cien komodít až po poéziu. Prinášal originálny obsah od stálych prispievateľov, ako aj rozsiahle citáty a úryvky z iných periodík a kníh. Ako názov trochu napovedá, bol určený primárne pre mužské publikum.

The Gentleman’s Magazine
Zdroj: Biblio.com

Prvý tlačený magazín pre ženy

Prvý periodicky vydávaný materiál (nenazvaný ešte ako magazín) pre čisto ženské publikum vychádzal ešte o niekoľko rokov skôr ako Gentleman’s Magazine (konk. 1693). The Ladies Mercury však nemal dlhé trvanie – vychádzal iba 4 týždne, od 27. februára do 17. marca, a sľuboval odpovede na „všetky najkrajšie a najzvedavejšie otázky týkajúce sa lásky, manželstva, správania či obliekania“.

ukážka magazínu The Ladies Mercury
Zdroj: gale.com

Jedným z najdlhšie periodicky fungujúcich magazínov pre ženy je mesačník The Lady, ktorý začal vychádzať v Londýne v roku 1885. Tento lifestyle magazín už viac ako 130 rokov ponúka čitateľkám témy, ako móda, cestovanie, kultúra, ale tiež recenzie najnovších kníh, nápady na varenie či tipy do záhrady. Zaujímavosťou je, že obsahom magazínu sú aj pracovné inzeráty, ktoré hľadajú ženy pre prácu v domácnosti.

Ukážka magazínu The Lady
Zdroj: lady.co.uk

V rovnakom roku a s podobným tematickým zameraním, avšak na americkom kontinente, začal vychádzať aj ďalší ženský mesačník s názvom Good Housekeeping. Mesačný náklad tlačenej verzie tohto magazínu je viac ako 400 000 (online verziu si číta menej ako 20 000 čitateliek).

Ukážka magazínu Good Housekeeping
Zdroj: goodhousekeeping.com

Pravidelnosť a vytrvalosť

V súčasnosti môžeme vidieť viaceré tlačené magazíny, ktoré bez prestávky vychádzajú už viac ako 150 rokov. Takáto neuveriteľná kontinuita vydávania môže byť inšpiráciou pre mnohých vydavateľov v súčasnosti. Udržať si pozornosť a priazeň čitateľov po mnohé dekády aj napriek rôznym udalostiam a prekážkam si vyžaduje veľa úsilia, prispôsobenie tém aktuálnej dobe, ako aj správaniu čitateľov. Je dôležité sledovať ich nálady, ale tiež si pýtať spätnú väzbu. Aj preto tieto magazíny môžu slúžiť ako ukážkové príklady a neoceniteľná inšpirácia pre súčasných vydavateľov, ale i firmy vydávajúce svoje vlastné firemné magazíny.

Jedným z najdlhšie vychádzajúcich magazínov na svete je napríklad aj Harper’s Magazine. Tento tlačený mesačník vznikol v New Yorku a vychádza nepretržite už od júna 1850. Pokrýva témy, ako literatúra, politika, kultúra, financie a umenie. Zaujímavosťou je, že v 19. a 20. storočí tiež publikoval práce autorov, ako napr. Woodrow Wilson či Winston Churchill. Ak by ste si chceli listovať v 170-ročnej histórii tohto magazínu, je to možné. Spolu s ročným tlačeným a online predplatným získate za menej ako 50 dolárov prístup aj do kompletného archívu tohto magazínu.

Ukážka magazínu Harper´s Magazine
Zdroj: harpers.org

Poľnohospodári majú svoj magazín už viac ako 100 rokov

Jedným z najdlhšie a bez prestávky vydávaných časopisov súkromnej komerčnej spoločnosti je tlačený magazín The Furrow, ktorého obsah dnes vychádza aj v online podobe (tak ako je to už pri väčšine súčasných svetových i slovenských periodík). Ide o vlastný magazín spoločnosti John Deere – známeho predajcu poľnohospodárskej techniky, určený primárne farmárom a poľnohospodárom. Vychádza nepretržite od roku 1895. Ako uvádzajú jeho vydavatelia, jeho cieľ zostáva od začiatku stále rovnaký: „rozprávať príbehy, ktoré ľudia radi čítajú, a poskytnúť im znalosti, ktoré môžu uplatniť pri svojich aktivitách na poli“. V súčasnosti má viac ako 550 000 čitateľov a podľa prieskumu až 40 % čitateľov číta každé jedno slovo tohto magazínu vrátane reklám.

Ukážka magazínu The Furrow
Zdroj: pg-designs.ca

Slovenskí magazínoví rekordéri

Vedeli by ste, ktorý zo slovenských tlačených magazínov vychádza najdlhšie? Možno vás to prekvapí, ale naše periodiká dokážu konkurovať aj tým vyššie spomínaným.

Tým vôbec najstarším dodnes vychádzajúcim sú Slovenské pohľady. Tento literárny časopis ešte pod názvom Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru založil a vydával od roku 1846 do roku 1852 Jozef Miloslav Hurban. Toto meno je všetkým iste dobre známe, keďže ide o významnú slovenskú osobnosť, ktorá bola jednou z hlavných postáv Slovenského povstania v roku 1848. Slovenské pohľady nevychádzali kontinuálne. V roku 1881 ich obnovil syn J. M. Hurbana, Svetozár Hurban Vajanský, spolu s Jozefom Škultétym. Ako k tomuto magazínu uvádza Matica slovenská na svojej stránke: „Slovenské pohľady sú dnes modernou literárnou revue hlásiacou sa k tradícii a zachovávajúcou kontinuitu.“. Aktuálne vychádza ako dvojmesačník a je možné si ho aj predplatiť na stránkach Matice slovenskej.

Ukážka časopisu Slovenské pohľady
Zdroj: matica.sk

Veľmi pekným príkladom kontinuálne vydávaného magazínu na Slovensku je aj magazín Krásy Slovenska, ktorý v roku 2021 oslávil svoju storočnicu. Na rozdiel od vyššie spomenutého vychádza bez prestávky už od januára 1921. Venuje sa prírodným krásam a kultúrnym zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a tradíciám. Jeho tlačená verzia vychádza šesťkrát ročne.

Zdroj: dajamabooks.sk

Zaujať čitateľov svojím obsahom viac ako 100 rokov, prežiť obdobie vojen, revolúcií a iných udalostí, ktoré počas rokov zasahovali svet a Slovensko, je obdivuhodnou prácou vydavateľov, šéfredaktorov, redaktorov a autorov týchto periodík. Práve tieto tlačené magazíny by mali slúžiť ako inšpirácia pre nás aj budúce generácie, ktoré chcú vytvárať pútavý a hodnotný obsah skutočne dlhodobo.

.