Ak premýšľate nad tvorbou obsahu, mali by ste sa súčasne zamýšľať nad tým, akým spôsobom ho svojim zákazníkom, partnerom či zamestnancom chcete sprostredkovávať. Môžete vytvárať vlastný blog či online magazín, ale tiež tvoriť obsah v tlačenej podobe vo forme časopisu či firemných novín. Aké výhody prináša tvorba tlačeného magazínu a ako ho prepojiť s online priestorom?

Výhody, ktoré prináša tvorba vlastného tlačeného magazínu

Príprava tlačeného magazínu nie je jednoduchá, avšak prináša so sebou množstvo výhod, pre ktoré sa túto formu obsahu oplatí zvážiť. Toto je niekoľko z nich:

Vyššia dôveryhodnosť ako online svet

Pravdepodobne stále častejšie všade okolo seba počujete slovo „hoax“. Takýchto hoaxov je dnes už plný internet (najmä sociálne siete) a, žiaľ, práve takéto nepravdivé informácie významne znižujú kredibilitu online obsahu ako takého. A to i toho, ktorý je dnes podložený odbornými faktami, štúdiami a vedcami. Tlačený obsah trpí týmto neduhom oveľa menej, aj preto jeho kredibilita zostáva stále rovnaká.

Relevantnejšie zacielenie

Tlačené materiály, ako napríklad časopisy, dnes nie sú tak dostupné ako online obsah. Môže sa to javiť ako nevýhoda, ale opak je pravdou. Zacielenie tlačeného obsahu je oveľa lepšie ako pri online obsahu, kde často oslovujete aj nesprávne cieľové skupiny, ktoré v skutočnosti o váš obsah nemajú záujem, a nie sú perspektívne ani ako budúci zákazníci.

Vyššia retencia

Pravidelnosť je to, čo by malo charakterizovať tvorbu tlačených materiálov, ako sú noviny a magazíny. Či už zvolíte frekvenciu týždňovú, mesačnú, kvartálnu, alebo polročnú, ak získate relevantné publikum, bude určite lojálnejšie ako publikum, ktoré máte v online priestore.

Možnosť ako vypnúť z online sveta

Pre mnohých môže byť prijímanie obsahu v tlačenej forme dokonca osviežením v porovnaní so štandardným online obsahom. Ľudia dnes trávia za počítačmi a mobilnými zariadeniami enormné množstvo času. Preto ísť von na vzduch, vziať knihu alebo časopis môže byť skvelý spôsob, ako sa vymaniť z online sveta.

Atraktívna forma obsahu

Vôňa papiera, možnosť text nielen čítať, ale aj sa ho dotknúť, je pocit, ktorý je pre veľa konzumentov obsahu neodolateľný. Aj preto sú knihy a rôzne iné tlačené materiály stále populárne, hoci už dnes majú množstvo alternatív. Rôzni prognostici im predpovedali zánik už pred niekoľkými rokmi, no napriek tomu počet ľudí, ktorí konzumujú obsah v tlačenej podobe, významnejšie neklesá.

Jeden príklad za všetky

Vo svete existuje množstvo ukážkových príkladov práce s obsahom v tlačenej podobe. Viaceré firmy dnes publikujú svoje vlastné tlačené časopisy, ktoré sú nielen nástrojom na budovanie brandu, ale viacerými prieskumami často dokazujú svoju silu i z pohľadu predaja.

Takýmto príkladom je aj tlačený magazín Sainsbury’s, ktorý tento známy britský obchodný reťazec tvorí už od roku 1993. Je plný kuchynských tipov a originálnych receptov. Prieskum ukázal, že až 81 % čitateľov magazínu po prečítaní uvarilo nejaký z receptov v magazíne, a osem z desiatich ľudí kúpilo nejaký z produktov v Sainsbury’s po tom, čo o ňom v magazíne čítalo. Magazín je možné jednorazovo zakúpiť v obchodoch (za 1 či 2 libry), alebo tiež predplatiť (za 12 vydaní magazínu by ste vo Veľkej Británii zaplatili 32 libier).

Zdroj: subscriptions.sainsburysmagazine.co.uk

Ako vidno aj z tohto príkladu, tlačený magazín nemusí slúžiť iba ako inšpirácia, ale dokáže zákazníkov motivovať natoľko, že sa rozhodnú navštíviť predajňu a zakúpiť si produkt, ktorý je v tlačenom magazíne prezentovaný.

Ukážka prvého vydania Sainsbury’s Magazine a vydania zo septembra 2021. Zdroj: sainsburysmagazine.co.uk

Výsledkom vytvárania vlastného publika pre tlačený magazín (napr. vo forme predplatného) je aj efektivita reklamných výdavkov. Vďaka takémuto obsahu vytvárate svoje vlastné tlačené médium, do ktorého viete umiestňovať nielen svoju reklamu, ale tento reklamný priestor ponúkať vašim obchodným partnerom či iným subjektom na trhu.

V súčasnosti existuje množstvo segmentov, v ktorých aktuálne neexistuje periodicky vydávaný tlačený materiál, hoci dopyt po takomto obsahu by určite bol ako zo strany zákazníkov, tak zo strany inzerujúcich subjektov. Dnes, po niekoľkých rokoch, sa tlačené materiály opäť stávajú príležitosťou ako zaujať cieľové publikum a, navyše, odlíšiť sa od konkurencie, ktorá dnes využíva maximálne inzerciu v tlačených periodikách.

Prepojte print s online-om

Mohlo by sa zdať, že prepojiť tlačené materiály s online priestorom je veľmi náročné, prípadne nemožné. Máte však niekoľko možností, ako to zrealizovať. Využívajte QR kódy a odkazujte z tlačeného magazínu na podstránky vášho webu, na video či stiahnutie nejakého online materiálu (napríklad vo forme PDF). Doba sa zmenila a veľa ľudí popri tom, ako číta tlačený magazín, v ruke má aj mobilný telefón. Uveďte v tlačenom magazíne, kde vás vaši čitatelia môžu nájsť na sociálnych sieťach. Ich aplikácie má dnes vo svojom mobile takmer každý.

Zdroj: qr-code-generator.com/qr-codes-on/newspapers-magazines/

Mať vlastný tlačený magazín či iné tlačené periodikum sa môže zdať ako vzdialený sen. Zďaleka to tak však nemusí byť. V súčasnosti sú aj na Slovensku stovky menších i väčších spoločností z množstva rôznych segmentov, ktoré na pravidelnej báze tvoria kvalitný, originálny či odborný obsah. Jeho vytvorenie stojí nemalé náklady, úsilie a čas. Tieto spoločnosti následne obsah publikujú iba v online priestore a oberajú sa tak o možnosť zaujať iným, originálnym a atraktívnym spôsobom. Vytvárať pravidelne vlastný firemný magazín však nemusí byť vôbec náročné. Stačí sa spojiť s odborníkmi, ktorí vás v tejto oblasti nasmerujú, a pomôžu vám nielen s produkciou, ale i následnou distribúciou.

.