Viete, čo majú spoločné knižné dosky, stolné hry, kalendáre či diáre a niektoré produktové obaly? Ide o lepenku, ktorá sa okrem iného používa ako obalový materiál pre takmer všetko – od potravín cez elektroniku až po nábytok. V článku vám bližšie popíšeme vlastnosti, druhy a spôsoby využitia lepenky na výrobu obalov.

Nie je lepenka ako lepenka

Lepenka je viacvrstvový papierový materiál s vysokou plošnou hmotnosťou. Ide v podstate o hrubý papier (často recyklovaný), ktorý sa používa pre svoju vysokú pevnosť najmä na výrobu obalov. Podľa použitia môžeme lepenku rozdeliť na hladkú a vlnitú, ktoré si popíšeme ďalej. Okrem nich existujú aj špeciálne druhy – napr. izolačná lepenka pre použitie v stavebníctve či elektrotechnická lepenka, impregnovaná elektroizolačnou látkou a používaná na izoláciu transformátorov alebo elektromotorov.

Hladká lepenka ako univerzálny materiál

Hladká lepenka je hrubý papier s gramážou nad 250 g/m2, ktorý vzniká zlisovaním minimálne 3 vrstiev papiera za mokra. Tenšia verzia s nižšou gramážou 150 – 250 g/m2 sa označuje pojmom kartón. Lepenka i kartón majú všestranné využitie a sú vynikajúcimi obalovými materiálmi. Na ich úpravu je možné aplikovať takmer akúkoľvek polygrafickú technikuod výseku cez lamináciu či razbu až po lakovanie (aj parciálne). Obal teda môžete na sto percent prispôsobiť vizuálnej identite výrobku a značky.

Jednotlivé druhy lepeniek používaných na obaly sa označujú kombináciou písmen a číslic podľa typu, hrúbky a farby použitého materiálu (pozri tabuľku).

Tabuľka 1 – Označovanie jednotlivých druhov lepeniek podľa ich vlastností.

Toto na prvý pohľad množstvo kombinácií by sme mohli rozdeliť do dvoch základných skupín. Lepenky z tzv. primárnych vlákien neobsahujú podiel recyklovaného papiera a sú vhodné pre priamy kontakt s potravinami:

Lepenka GZ – V angličtine sa označuje aj ako SBB, pričom ide o jedno- alebo obojstranne natieraný bielo-biely kartón z chemickej buničiny. Je to lepenka najvyššej kvality, no zároveň aj s najvyššou cenou. Vyznačuje sa vysokou tuhosťou a odolnosťou voči pretrhnutiu. Je tiež dobre tvárna, pachovo neutrálna, svetlostála a vynikajúco prijíma farbu. Lepenka typu GZ sa preto používa napr. na obaly čokolád, cukroviniek, nápojov, kozmetiky, ale aj na výrobu obálok, brožúr, visačiek či knižných obalov.

Lepenka GC – V angličtine sa označuje aj ako FBB. Ide o jednostranne natieraný kartón z chemotermomechanickej buničiny CTMP. Môže byť bielo-biely (GC1) alebo bielo-svetlý s rubovou stranou dožlta (GC2). Má podobné vlastnosti a využitie ako lepenka GZ, no o niečo nižšiu cenu, belosť a o málo horšie tlačové vlastnosti.

Lepenka GD – V angličtine sa označuje aj skratkou SUB. Rubová strana je hnedá, tento typ lepenky sa však vyznačuje najvyššou pevnosťou, tuhosťou a odolnosťou voči pretrhnutiu. Používa sa preto na obaly pre výrobky s vyššou hmotnosťou, ako napr. plechovky, fľaše či multipacky a skupinové obaly viacerých výrobkov v jednom balení.

Druhou skupinou sú hladké lepenky vyrobené z tzv. sekundárneho vlákna. To obsahuje podiel recyklovaného papiera. Tieto lepenky potom nie sú vhodné pre priamy styk s potravinami (potravina musí mať svoj samostatný, zdravotne vyhovujúci obal):

Lepenka GT – V angličtine sa pre ňu používa skratka WLC, ide o jednostranne natierané kartóny s troma vrstvami (písmeno T – Triplexkarton) vyrobené z recyklovaných vlákien. Výhodou je nízka cena, nevýhodou slabá tuhosť, odolnosť voči pretrhnutiu a horšie tlačové vlastnosti. Lepenka GT sa používa na obaly pre potraviny, spotrebný tovar, kozmetiku, domáce potreby, hračky, súčiastky a pod.

Lepenka GD – V angličtine sa označuje takisto skratkou WLC, ide o jednostranne natierané kartóny s dvoma vrstvami (písmeno D – Duplexkarton) vyrobené z recyklovaných vlákien. Ide o najlacnejší druh lepenky, má však ešte nižšiu pevnosť a tuhosť ako GT lepenka. Lepenka GD sa používa na obaly pre spotrebný tovar, potraviny, kozmetiku, nástroje, hračky, ale napr. aj ako surovina na výrobu kalendárov.

Tabuľka 2 – Porovnanie nemeckých (bežnejšie) a anglických skratiek pre označovanie najčastejšie používaných lepeniek.

Potrebujete vyššiu pevnosť? Pomôže vlnitá lepenka.

Vlnitá lepenka je viacvrstvová štruktúra (obvykle 2 – 7 vrstiev) vyrobená spojením hladkej a zvlnenej lepenky. Výsledný materiál je teda omnoho pevnejší než hladká lepenka, vďaka čomu je vhodný na balenie produktov s vyššou hmotnosťou, kde je požadovaná vyššia nosnosť obalu, a tým aj pevnosť materiálu (napr. multipacky fliaš alebo iných výrobkov). Vlnitá lepenka sa tiež používa na výrobu krabíc.

Jej zvlnené jadro zároveň pôsobí ako tlmič prípadných nárazov. Vlnitá lepenka je preto na rozdiel od hladkej vhodná na balenie krehkých predmetov zo skla, keramiky či tenkých plastov.

Vedeli ste, že?

Krabice z vlnitej lepenky boli spočiatku používané práve iba na balenie skla a keramiky. V 50. rokoch 20. storočia sa začali používať aj na prepravu ovocia do obchodov, zabraňovali totiž jeho postláčaniu.

Aj vlnitá lepenka môže byť upravovaná potlačou, lakovaním, výsekom a ďalšími polygrafickými technikami. Pri výrobe obalov sa často používa aj kašírovanie. Je to proces, pri ktorom sa lepia dokopy viaceré hárky s rôznou povrchovou úpravou a hárky z rôznych druhov vlnitých alebo hladkých lepeniek. Tým sa dosiahne čo najlepší vzhľad a zároveň vysoká pevnosť obalu, čo by bolo s použitím jedného druhu materiálu nerealizovateľné.

Vlnité lepenky sa označujú číslom podľa počtu vrstiev. Čím viac vrstiev, tým vyššia odolnosť, pevnosť, nosnosť a tlmiace schopnosti:

2VVL – 1 hladká a 1 vlnitá vrstva, používa sa na výrobu ochranných výplní a priehradiek do krabíc.

3VVL – 1 vlnitá vrstva medzi dvoma hladkými. Používa sa na výrobu krabíc a tubusov na prepravu ľahších predmetov do cca 30 kg.

5VVL – 2 vlnité vrstvy medzi troma hladkými. Je pevnejšia ako 3VVL a používa sa na výrobu krabíc pre prepravu ťažších predmetov (do cca 70 kg).

7VVL – Skladá sa z 3 vlnitých vrstiev medzi štyrmi hladkými vrstvami. Vyrábajú sa z nej najodolnejšie krabice na prepravu veľmi ťažkých predmetov do 500 kg.

Okrem počtu vrstiev sa vlnitá lepenka označuje aj písmenom, ktoré špecifikuje druh vlny:

Tabuľka 3 – Označenie vlnitej lepenky podľa typu vlny v rámci normy DIN 5468.

V praxi sa však stáva, že výrobcovia normu nedodržujú a používajú svoj vlastný profil vlny. Okrem toho môžu pre vlnité i hladké lepenky používať aj vlastné kombinované označenia, ktoré sa skladajú z písmen a číslic špecifikujúcich napr. kvalitu a hrúbku použitého materiálu, farbu či ďalšie parametre.

Čo sa týka krabíc, krabičiek a obalov, štandardom pri väčšine výrobcov sú produkty podľa štandardizovaných rozmerov v katalógu FEFCO (skratka pre Európsku federáciu výrobcov vlnitej lepenky). V ňom sú obaly a krabice roztriedené do niekoľkých kategórií a označené štvorciferným kódom, čo zjednodušuje komunikáciu medzi zákazníkom a výrobcom. Pre firmy zabezpečujúce výrobu obalov však nie je problémom ani neštandardný tvar v kombinácii s rôznymi druhmi materiálu, spracovania a povrchových úprav.

.