Uvažovali ste niekedy o tom, ako sa vyrábajú tlačoviny s neobvyklým a nepravidelným tvarom? Môže za to postup nazvaný výsek, s ktorým dokážeme vytvoriť výrobky rôznych foriem, ale napr. aj vysekať do tlačoviny rôzne útvary či písmená. V článku vám prezradíme, ako výsek prebieha, aké má úskalia a ako si vybrať správnu metódu.

Až ako posledný krok

Výsek patrí medzi tzv. dokončovacie operácie spracovania tlačoviny. To znamená, že papier sa najprv potlačí, nalakuje, prípadne inak upraví, a až potom je z neho vysekávaný potrebný tvar. Proces výseku i príprava naň tak musí byť dokonalá a bezchybná, v opačnom prípade musíme celú výrobu tlačoviny začať odznova, čím sa, samozrejme, výrazne navýšia náklady.

Výseky ponúka takmer každá tlačiareň, pričom na realizáciu môže použiť:

  • Automatickú výsekovú linku – Zaisťuje celý proces od naloženia hárkov papiera cez samotný výsek, vylupovanie a rozlamovanie až po vykladanie na paletu. Býva vybavená aj doplnkovými modulmi zabezpečujúcimi reliéfnu razbu, aplikáciu hologramov či zlatenie.
  • Poloautomatickú výsekovú linku – Sú vo forme príklopových lisov, najčastejšie do formátu B3 (50 × 35,3 cm).
  • Výsekové pásky – Pridávajú sa priamo do tlačového stroja, takže výsek prebieha už pri tlači. Používa sa iba pri jednoduchých tvaroch, pretože má dosť obmedzení.

Výsek používame napr. na výrobu visačiek na kľučky dverí, stojanov na letáky, foldrov so záložkou či hmatníkov do brožúr. Výsek je nevyhnutný aj pre najrôznejšie obaly pre potraviny, drogériu či lieky.

Folder s výsekom na vizitku. Zdroj: Polygrafické centrum

Výsek predraží forma

Na výsek sa vo väčšine prípadov využíva výseková forma tvorená vysekávacou planžetou, vysekávacou formou z liniek či razníc alebo vysekávacím nožom. Nevýhodou tohto spôsobu je, že pre každý tvar tlačoviny musíme nechať formu vyrobiť, čo navyšuje celkovú cenu za tlač. Cena za formu závisí od jej komplexnosti, do úvahy berieme dĺžku nožov a zložitosť ich tvaru. Tento spôsob výseku sa teda oplatí skôr pre tlačoviny vo vysokých nákladoch. Forma však bude vaším majetkom a budete ju môcť použiť opakovane. Pre niektoré často používané tvary bývajú formy vopred pripravené, vďaka čomu za formu nebudete musieť platiť.

Pomocou tohto spôsobu výseku dokážeme realizovať iba hrubé tvary bez drobných detailov (nedokážeme napr. vysekať drobné písmená). Je to dané obmedzeniami pri výrobe formy aj princípom samotného vysekávania, pri ktorom sa rez môže zvlniť.

Leták na kľučku z výsekovej formy. Zdroj: Polygrafické centrum

Ide to aj bez formy – pomôže ploter alebo laser

Výsek pre malé náklady tlače môžeme realizovať pomocou rezacieho plotra. Pri tomto postupe nemusíme používať výsekovú formu, výsek prebieha pomocou pohyblivého rezacieho noža. Lepším variantom je však laserový výsek (nazýva sa aj digitálny výsek). Samotné vysekávanie je realizované rezaním prostredníctvom laserového lúča, vyžarovaného z pohyblivej hlavy. Tá je vedená po preddefinovanej trase na základe podkladov z počítača.

Ani v tomto prípade teda nepotrebujeme výsekovú formu. Výhodou laserového výseku je veľmi vysoká presnosť, vďaka čomu ním dokážeme do tlačovín vysekávať veľmi jemné a detailné tvary či malé písmená. Vysekané uhly sú presné a ostré, z tlačoviny nemusíme vylupovať zvyšky. Laserový výsek sa teda hodí pre vizitky, rôzne pozvánky, priania či makety v nízkych nákladoch. Okrem papiera môžeme laserom vysekávať tvary aj do fólie, textilu, rôznych tenkých organických materiálov alebo ich kombinácií vo vrstvách. Ide o rýchly a pomerne lacný spôsob výseku.

ukážka: výsek hárka s nálepkami
Výsek hárka s nálepkami. Zdroj: Polygrafické centrum

Podobným postupom úpravy tlačovín, ktorý tiež využíva laserový lúč, je gravírovanie. Pri ňom sa však vzor do tlačoviny nevysekáva, ale vykreslí iba do vrchnej vrstvy papiera, čím sa vytvorí reliéf. Gravírovať môžeme aj na veľmi tenké materiály, keďže hĺbku reliéfu vieme nastaviť. Gravírovanie používame pre malé náklady, napr. na výrobu etikiet či obalov na produkty, no používa sa aj na označenie výrobkov dátumami výroby, exspirácie či rôznymi kódmi.

Ako je to s podkladmi

Ako sme už spomenuli, pri chybe v procese výseku prídeme v podstate o celú tlačovinu, keďže výsek je až posledným krokom pri jej výrobe. Príprave tlačových dát pre výsek je teda potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Tvar výseku môžete navrhnúť v grafickom programe a následne prekonzultovať tvar a vyrobiteľnosť výseku s realizátorom tlačoviny. Na návrh zložitejších výsekov je totiž nevyhnutné použiť špeciálny konštrukčný program.

rozložený kartónový stojan s výsekmi
zložený kartónový stojan vyrobený výsekom
Kartónový stojan na letáky realizovaný výsekom. Zdroj: Polygrafické centrum

Zhrnutie:

  • výsek patrí medzi tzv. dokončovacie operácie a vykonávame ho až medzi poslednými, vyžaduje si teda dokonalú prípravu, v opačnom prípade musí výroba tlačoviny začať odznova,
  • výsek sa používa pri výrobe visačiek, foldrov so záložkami, stojanov na letáky, obalov na potraviny, drogériu či lieky a pod.,
  • na výsek sa používajú rôzne druhy výsekových liniek s výsekovými formami,
  • výsekovú formu musíme vyrobiť podľa požadovaného tvaru výseku, čo celý proces predražuje, hodí sa teda iba pre veľké náklady,
  • pre vysekávanie jemných detailov pri malých nákladoch tlače využívame rezací ploter alebo laserový výsek,
  • podobným postupom je laserové gravírovanie, ktoré však odstraňuje iba vrchnú vrstvu, na tlačovine teda vznikne reliéf a nie výsek.
.