Začiatkom roka 2021 vyvolala väčšina výrobcov papiera rozruch predstavením plánov na výrazné zvýšenie cien natieraných i nenatieraných papierov a lepeniek. Oznámenie o druhej vlne zvyšovania cien, tentokrát už celoplošnej, nasledovalo v apríli a všetko nasvedčuje tomu, že tento trend bude aj naďalej pokračovať.

Náhly nárast cien všetkých strategických komodít a ich nedostatok, ktorému momentálne čelíme, ovplyvňuje takmer všetky priemyselné odvetvia na celom svete, nie iba oblasť papiera a obalov. Zdá sa, že tento stav je výsledkom kombinácie viacerých faktorov a globálnych trendov, ktoré boli akcelerované pandémiou COVID-19 a vyvrcholili v rovnakom období.

O aké faktory a globálne trendy ide?

Uvoľňujúce sa opatrenia a reštartovanie ekonomiky, najmä na trhoch Číny a Spojených štátov, prudko zvýšili dopyt po surovinách, ktoré vstupujú do globálnych produkčných reťazcov. V súčasnej dobe je to hlavne Čína, ktorej dopyt a ekonomická sila obmedzujú dostupnosť surovín pre ostatné krajiny a zvyšujú ich cenu.

Na tento nápor nedokázali zareagovať ani spoločnosti poskytujúce lodnú kontajnerovú dopravu. Hlavné prepravné koridory sú preťažené a nákladné lode v prístavoch čakajú na vyloženie aj niekoľko dní. Navyše, po minuloročnom útlme im zostalo príliš veľa prázdnych kontajnerov v rôznych prístavoch po celom svete, a tak vznikol nedostatok prepravných kapacít.

Ceny kontajnerov za posledných 6 mesiacov vzrástli až štvornásobne a to predstavuje enormné náklady, ktoré sa premietajú do ceny prepravovaného tovaru.

Papierenský priemysel však čelí aj ďalším výzvam.

Environmentálny aspekt

Nedokonalý systém recyklácie plastového odpadu spôsobuje rýchle prepĺňanie skládok a neudržateľné zaťaženie životného prostredia v globálnom meradle. Takmer všetky vyspelé krajiny sveta sa preto zaviazali, že rok 2021 bude prelomový v boji s týmto druhom znečistenia, a zakázali alebo aspoň radikálne obmedzili predaj a používanie jednorazových plastových riadov a obalov. Prechod na biologicky odbúrateľné alternatívy, väčšinou na báze dreva, okamžite zvýšil dopyt po tomto druhu suroviny, a keďže momentálne neexistuje žiadne iné riešenie, dopyt a ceny i naďalej porastú.

Zmena štruktúry dopytu

Celková produkcia papiera síce medziročne mierne stúpa, ale mení sa jej štruktúra. Klesá dopyt po komunikačných a grafických papieroch a, naopak, rastie dopyt po hygienickom a baliacom papieri.

Dopyt po hygienickom papieri súvisí s rozvojom krajín a rastúcim blahobytom ich obyvateľov. Rozvoj elektronickej komunikácie a elektronického obchodu zas majú za následok klesajúci záujem o komunikačný papier a buď zánik, alebo transformáciu výrobných kapacít smerom k obalovým a etiketovacím riešeniam.

Obaly momentálne tvoria približne 65 % celkovej produkcie papiera, čo je vyše 10 % nárast za posledných 10 rokov. Komunikačný a grafický papier, naopak, 10 % stratil a jeho dnešný podiel je na úrovni okolo 25 %.

Ceny vstupných surovín

Ázia už nechce byť smetiskom sveta. Od januára 2021 preto čínske Ministerstvo ekológie a životného prostredia zakázalo dovoz pevného odpadu – aj papiera určeného na recykláciu. To spolu s obmedzením plastov pre jednorazové využitie prudko zvýšilo dopyt po surovinách na výrobu nového papiera. Celulóza je globálna komodita s pomerne obmedzenou dostupnosťou, spotové objemy predávané do Číny za vysoké ceny teda stanovujú podmienky i pre ostatné krajiny. Jej cena sa za posledných pár mesiacov zvýšila o viac ako 30 % v Európe a o viac ako 60 % v Ázii. Ostatné suroviny a chemikálie potrebné na výrobu papiera, ako sú plnivá alebo pigmenty, sledujú rovnaký trend.

Nedostatok recyklovaného papiera

Zo suroviny, ktorej bol v Európe už tradične prebytok a vyvážala sa do Ázie, sa hneď v prvých mesiacoch pandémie stal nedostatkový tovar. Obmedzenia v pohybe tovarov i služieb a prechod ľudí na prácu z domu spôsobili, že cyklus tvorby, zberu a následného spracovania použitého papiera sa takmer úplne zastavil.

Táto situácia by sa mala po odznení pandémie opäť zlepšiť, ale štruktúra zberového papiera bude sledovať už spomínané trendy, ako nižší podiel kvalitného kancelárskeho zberového papiera a výrazne väčší podiel obalových kartónov a lepeniek.

Nízke zisky producentov

Počas posledných dvoch rokov ceny papiera stagnovali na pomerne nízkych hladinách, takže sa dá predpokladať, že producenti papiera a surovín na jeho výrobu využili situáciu na zvýšenie profitability svojho podnikania. Navyše, zníženie výrobných kapacít, ktoré malo v minulých rokoch zabezpečiť udržateľnú cenu papiera, sa dnes prejavilo v podobe neúmerne dlhých dodacích termínov.

Ak to teda zhrnieme, dodávatelia papiera v súčasnosti čelia zvyšovaniu cien a nákladov v každej časti výrobného a logistického procesu. Inflácia surovín je tak náhla a významná, že žiadny z článkov výrobno-dodávateľského reťazca nedokáže tieto náklady úplne absorbovať, a tak sa nabaľujú do konečnej ceny produktov. Úroveň nárastu cien, ktorú sme zaznamenali v prvom štvrťroku 2021, by bola za „normálnych“ okolností rozložená do obdobia niekoľkých rokov.

.