Vedeli ste, že vyše polovica Slovákov je ochotná priplatiť si za udržateľné a ekologické produkty? Samozrejmosťou by pri takých produktoch mali byť aj ekologické obaly, ktoré neskončia na skládkach alebo v oceánoch. Prečítajte si, aké kritériá by mali spĺňať, ktoré obalové materiály zaťažia životné prostredie najmenej a ktoré z nich sú vhodné pre ktoré druhy výrobkov.

Odpadu z obalov je čoraz menej… Alebo nie?

V roku 2020 vytvoril každý z nás – obyvateľov EÚ – v priemere 177,2 kg odpadu z obalových materiálov, celkovo to bolo v rámci EÚ až 79,3 milióna ton. Vzhľadom na to, že udržateľnosť a ochrana životného prostredia sú dnes veľkými témami, budete zrejme očakávať, že odpadu z obalov je stále menej. Je pravda, že jeden z grafov Eurostatu ukazuje, že od roku 2009 ho recyklujeme o 1,7 % viac a využívame na výrobu energie v spaľovniach o 4,4 % viac. Tieto čísla však rastú veľmi pomaly a od roku 2017 dokonca mierne klesali.

Až 79 % recyklovateľných plastov pritom stále končí na skládkach alebo v oceánoch. Dôvodom je často náročná recyklácia niektorých materiálov alebo ich kombinácií v rámci obalov. Príčinou tvorby odpadu z papierových obalov je zase nákladnosť recyklácie, ktorá je dokonca taká vysoká, že vyrábať nový papier je lacnejšie.

Kritérií je veľa, pomôže princíp 7R a 3R

Ak vás uvedené čísla motivovali, aby ste ekologické obaly zakomponovali do svojho podnikania, môžu vám pomôcť rôzne združenia a organizácie, ktoré sa danej problematike venujú. Na Slovensku také síce nemáme, môžete však čerpať informácie napríklad od Sustainable Packaging Coalition (SPC), ktorá v USA zastrešuje desiatky výrobcov obalov a obalových materiálov. Podľa SPC by udržateľné obaly mali byť:

  • Bezpečné a zdravotne vyhovujúce počas celej doby životnosti.
  • Vyrobené z udržateľných alebo recyklovaných materiálov.
  • Vyrábané, prepravované i recyklované s využitím obnoviteľnej energie a technológií, ktoré neškodia životnému prostrediu.
  • Efektívne využiteľné v biologických alebo priemyselných obehoch.
  • Optimalizované pre výrobu s využitím čo najmenšieho množstva materiálov a energie.
  • V súlade s nárokmi trhu na funkciu a cenu.

Keď chcel v roku 2006 americký reťazec Walmart povzbudiť svojich 60 000 dodávateľov k prechodu na udržateľný spôsob balenia, zaviedol pre nich kritériá 7R: Reduce, Reuse, Recycle, Remove, Renew, Revenue, Read. Po slovensky teda redukuj, opätovne používaj, recykluj, odstraňuj, obnovuj, (nezabúdaj na) výnosy, čítaj (vzdelávaj sa). Podľa nich potom dodávateľom prideľoval skóre, ktoré odrážalo úroveň udržateľnosti ich obalov.

Častejšie sa však stretnete so zjednodušenou verziou označenou ako 3R, teda Reduce, Reuse, Recycle (redukuj, opätovne používaj, recykluj). Podobné kritériá definovali aj ďalšie organizácie. Často ich nájdete v rôznych online návodoch na zero waste životný štýl.

Tip pre vás:
Aby ste to mali s prechodom na ekologické obaly jednoduchšie, môžete sa inšpirovať praktickou príručkou Sustainable Packaging Playbook, ktorú vytvoril spomínaný reťazec Walmart. Experti v nej aj na základe skúseností zozbieraných od dodávateľov zhrnuli najlepšie postupy.

Základom pre ekologické obaly je udržateľný materiál

Výroba materiálu na ekologické obaly by mala byť udržateľná. V prípade plastov to znamená, že by mali obsahovať vysoký podiel recyklovaného materiálu. Materiály na výrobu nových plastov totiž pochádzajú z ropy, ktorej zásoby nie sú nekonečné.

Udržateľnou alternatívou plastov je napríklad polylaktid označovaný skratkou PLA. Základom pre jeho výrobu nie sú fosílne palivá, ale kukurica a cukrová trstina. Na rozdiel od niektorých druhov plastov teda nehrozí, že by do prostredia pri rozklade uvoľňoval toxické látky. PLA je vďaka tomu ideálny pre ekologické obaly na potraviny a používa sa aj na povrchovú úpravu pre papierové obaly.

Situácia nie je jednoduchá ani v prípade papiera. Na jeho výrobu sa spotrebuje až 40 % celosvetovo obchodovaného dreva, čo zodpovedá 7,5 miliónu hektárov lesov. Poviete, že vysadiť nové stromy nie je problém. Systém však musí byť správne nastavený, v opačnom prípade ťažba dreva narúša lesné biotopy a škodí prostrediu. Na druhej strane, výroba recyklovaného papiera je o niečo drahšia ako premena dreva na nový papier.

Či dáte prednosť papieru drahšiemu, no šetrnejšiemu k prostrediu, alebo budete za každú cenu šetriť peniaze, je len na vás. Treťou cestou pre vás môže byť environmentálne certifikovaný papier.

Redukujte, recyklujte a opätovne používajte

Po samotnom výbere materiálu by ste sa mali zamyslieť nad tým, ako s ním udržateľne zaobchádzať. Pomôcť vám môže spomínaný princíp 3R:

1. Redukcia materiálu

Mnohí dizajnéri sa dokážu vyhrať s atypickým tvarom obalu, ktorý upúta pozornosť zákazníka. V iných prípadoch zase používajú zbytočne veľa vrstiev v snahe ochrániť výrobok viac, než je to potrebné. Často kvôli tomu na jeden obal spotrebujú zbytočne veľa materiálu.

Naozaj musí byť obal šampónu zaoblený na toľkých miestach? Nenechávate v krabičke od sušienok zbytočne veľa vzduchu? Musí byť každý jeden cukrík zabalený ešte vo svojom samostatnom kúsku plastu?

Optimalizáciou tvaru dokážete ušetriť obrovské množstvo materiálu, a tým aj nákladov. Pri malých výrobkoch je to obvykle iba pár gramov, no v pomere k celkovej hmotnosti obalu to môžu byť desiatky percent.

Týmto spôsobom dokážete takisto ušetriť prepravnú kapacitu. Výrobkov s atypickým tvarom sa totiž na rovnakú plochu často zmestí menej. Ak ich naraz prepravíte viac, znížite náklady na transport a dopad na životné prostredie v ešte väčšej miere.

2. Recyklácia obalov

To, že vami zvolené materiály sú udržateľné, je iba jedna strana mince. Mali by byť zároveň dobre recyklovateľné.

To neplatí napríklad pre PVC a podobné plasty s množstvom aditív, ktorých recyklácia je síce možná, ale natoľko nákladná, že sa nevypláca. Lepšie je na tom polyetyléntereftalát (PET), ktorý je zároveň najčastejšie používaným materiálom na výrobu plastových obalov.

Aj tak sa však v USA až 30 % PET obalov určených na recykláciu nakoniec nezrecykluje. Problémy robia najmä etikety a lepidlá na nich, ktoré kontaminujú recyklačný proces. Vyhnúť sa tomu môžete tak, že budete používať etikety vyvinuté pre udržateľné obaly s lepidlami, ktoré nezanechávajú stopy, prípadne sa dajú pri recyklácii jednoducho odstrániť.

Rovnaký problém spôsobujú aj klasické (plastové) lepiace pásky pri recyklácii kartónových krabíc. V ich prípade môžete siahnuť po papierových páskach s prírodným lepidlom na báze škrobu, ktoré však lepí až po navlhčení.

3. Opätovné používanie obalov

Existujú 2 spôsoby, ako obaly využívať opakovane. Prvým sú vratné obaly, ktoré cirkulujú medzi odberateľmi a dodávateľmi. Okrem vratných sklenených fliaš ste možno videli vratné plastové prepravky na ovocie, zeleninu, pečivo alebo mäso, ale aj europalety či rôzne prepravky a prepravné boxy na priemyselné výrobky alebo súčiastky.

Druhým spôsobom je tzv. príležitostné opätovné používanie. Pri ňom môžete znovu použiť obaly pôvodne navrhnuté ako jednorazové. Robia to napríklad e-shopy, keď posielajú zákazníkom tovar v krabiciach, v ktorých dostali produkty od dodávateľov. Tie, ktoré nemajú vhodný rozmer, narežú a vyrobia z nich výplň. Opätovne využívajú aj použitú bublinkovú fóliu alebo iné výplňové materiály.

Nižšie náklady a vyššia prestíž v očiach zákazníkov

Ekologické obaly vám pomôžu posilniť dôveru zákazníkov či odberateľov vo vašu značku – podľa prieskumu je až polovica Slovákov ochotná priplatiť si za udržateľné výrobky. V niektorých prípadoch môžete dokonca znížiť náklady na balenie výrobkov.

Ak ich však chcete do vášho biznisu zaradiť, budete sa musieť na ich návrh či nákup pozrieť z viacerých nových uhlov pohľadu. Pri návrhu akéhokoľvek obalu majte na pamäti, že jeho základnou funkciou je ochrániť produkt. Príliš silné „tlačenie na pílu“ môže mať opačný efekt. Z produktov poškodených kvôli nevhodnému obalu vznikne zbytočný odpad a záťaž na životné prostredie sa, naopak, zvýši.

Nezabúdajte ani na edukáciu. Informujte zákazníkov alebo odberateľov o tom, že obal je recyklovateľný a vyrobený v súlade s princípmi udržateľnosti. Vysvetlite im vašu motiváciu a na nové obaly ich pripravte s dostatočným predstihom. Zaistíte si tým, že zmenu prijmú pozitívne, aj keby ste kvôli novým obalom museli mierne zvýšiť ceny.

.