Ak ste sa rozhodli usadiť za mikrofón so zámerom nahovoriť vašu knihu do zvukovej podoby, sklameme vás. Celý proces je omnoho zložitejší a aby výsledok stál za to, sily pri ňom musí spojiť viacero ľudí. Prečítajte si, ako výroba audioknihy prebieha, aké sú približné náklady a v ktorých prípadoch sa oplatí do audioknihy investovať.

Audioknihy sú čoraz populárnejšie

Veľký audioknižný prieskum, ktorý každý rok organizuje platforma Audiolibrix, ukázal, že 50 % respondentov si vďaka audioknihám dopraje za rok celkovo viac kníh. Takisto stúpa počet vypočutých kníh na osobu. V roku 2018 si vypočulo 21 a viac audiokníh 15 % respondentov, v roku 2021 ich bolo až 21 %.

Dopyt po audioknihách teda neustále rastie, k čomu určite prispelo aj zrýchľujúce sa životné tempo. Najväčšou výhodou počúvania namiesto čítania sú totiž voľné ruky. Audioknihy sú pre mnohých ľudí ideálnymi spoločníkmi na domáce práce, športovanie i každodenné cestovanie. Často ich počúvajú aj pri šoférovaní.

Audioknihy však nie sú pre každého a takisto nie každá kniha je vhodná na spracovanie do tejto formy. Niektorí čitatelia preferujú klasické knihy – v hmatateľnej podobe vidia vyššiu hodnotu, ktorú umocňuje charakteristická vôňa čerstvého papiera. Pre niekoho je zase prijímanie informácií z hovoreného slova náročnejšie než z tlačeného textu (napríklad pri literatúre faktu). Nevýhodou je aj skutočnosť, že šíriť audioknihy zadarmo (ukradnúť ich) je omnoho jednoduchšie. Na rozdiel od papierových stačí páchateľovi pár kliknutí na to, aby ich skopíroval a zdieľal na internete so širokým okruhom ľudí.

Sadnúť si za mikrofón nestačí

Nekvalitne spracovaná audiokniha môže znehodnotiť celé vaše dielo a pokaziť aj vašu povesť ako autora. Nestačí teda, že si sadnete za mikrofón a celý text prečítate. Výroba audioknihy je zložitý proces – ak ho budete chcieť úspešne zvládnuť, budete potrebovať tím profesionálov.

Najdôležitejším členom tímu je interpret, ktorý knihe prepožičia svoj hlas. Často ide o hercov, či už filmových, divadelných, alebo rozhlasových. Interpretov môže byť aj viac (pre rôzne postavy), no v tom prípade už nejde o audioknihu, ale o dramatizáciu podobnú rozhlasovej hre.

Na výbere interpreta si dajte záležať napriek tomu, že jednotlivé postavy nemusí hrať ako v rozhlasovej hre. Okrem úlohy rozprávača ich totiž musí vedieť dostatočne odlíšiť dikciou (t. j. vyjadrovaním a prácou s hlasom). Samozrejme, toto dokáže každý profesionálny herec (teda aspoň by mal), nie každému však „sadne“ každá kniha. Na príbeh prerozprávaný z pohľadu dospievajúceho chlapca budete potrebovať odlišný hlas ako na literatúru faktu.

Ďalší na zozname je zvukár vrátane štúdia s kvalitnou technikou a režisér. Ten interpreta a ďalších členov tímu riadi a dohliada na kvalitu výsledného diela. Jedna osoba môže mať na starosti viacero úloh, napríklad režisér môže byť zároveň zvukárom. Sú však aj situácie, kedy sú tímy doplnené o ďalších členov – napríklad strihača, producenta a pod. Samozrejme, počítajte s tým, že všetkým budete musieť vy alebo vydavateľstvo za ich služby zaplatiť.

Audiokniha za tisíce eur

Proces výroby audioknihy začína administratívou, ktorá zahŕňa napríklad zabezpečenie licencií nielen na samotné dielo, ale aj grafiku použitú na obálke. Ďalší čas „zožerú“ nevyhnutné úpravy textu.

Odstránia sa z neho nepotrebné pasáže – napríklad tie, ktoré identifikujú práve hovoriacu postavu (keďže o to sa postará interpret). Režisér s hercom si takisto ujasnia výslovnosť cudzojazyčných slov a viet, upravia odstavce, aby text neprechádzal na nasledujúcu stranu a pod. Interpreti takto upravený text nečítajú z knihy, ale je vytlačený na papieri, kde majú dostatočný priestor na svoje poznámky.

Takáto príprava zaberie režisérovi a interpretovi 5 – 10 h pri 10-hodinovej audioknihe. Samotné nahrávanie potom trvá cca 30 h (tu už vstupuje do hry aj zvukár). Podobné je to aj so strihaním nahrávky (30 – 50 h) a masteringom (5 – 10 h). Do nahrávky sa ešte pridávajú rôzne zvučky alebo hudobné vsuvky, ktoré odlíšia jednotlivé kapitoly alebo oživia dej. Pár hodín zaberie aj záverečná kontrola.

Ak si toto všetko spočítate, vyjde vám cca 160 človekohodín práce. Vynásobte toto číslo priemernou hodinovou sadzbou členov tímu a získate približné náklady na prácu. Dostanete sa na tisícky eur, v ktorých ešte nie sú zahrnuté ďalšie náklady, napríklad na prenájom štúdia (niektorí zvukári majú svoje), distribúciu či propagáciu.

Vyššia cena nemusí byť prekážkou

Distribúcia audiokníh je podobne jednoduchá ako pri e-bookoch. Vysoké náklady na výrobu sa však môžu odraziť na ich cenách, ktoré sú oproti tlačeným knihám o niečo vyššie. Napriek tomu v našich končinách rozdiel nie je taký vysoký ako v zahraničí.

Podobne to vnímajú aj čitatelia/poslucháči. V už spomínanom audioknižnom prieskume považuje vyše polovica respondentov ceny tlačených a audiokníh dlhodobo za porovnateľné. Vyše 20 % si dokonca myslí, že audioknihy sú lacnejšie, a iba vyše 11 % ich považuje za drahšie.

Okrem bežných internetových kníhkupectiev sa môžu poslucháči s audioknihami stretnúť aj na špecializovaných platformách, ako Audiotéka alebo Audiolibrix. Niektoré z nich ponúkajú okrem jednorazových nákupov aj model predplatného. Pri ňom poslucháči platia mesačný poplatok, za ktorý každý mesiac dostanú jednu alebo viacero audiokníh. Týmto spôsobom dokážu získať audioknihy dokonca aj o 70 % lacnejšie. Cena pre nich tým pádom nie je prekážkou.

Zdroj: audioteka.com/sk/

Oplatí sa vydávať audioknihy?

Napriek rastúcej popularite majú audioknihy iba 2 – 5 % podiel na celkovom predaji kníh v tlačenej, elektronickej i zvukovej podobe (tých 5 % platí skôr pre bestsellery). V praxi to znamená, že na každých predaných 10 000 výtlačkov kníh pripadne 200 až 500 predaných audiokníh.

Vydavateľstvá si preto dobre spočítajú, či sa daný titul oplatí vydať aj ako audioknihu. Pri ich rozhodovaní hrá rolu okrem odhadovaného dopytu tiež vhodnosť textu na zvukové spracovanie a jeho náročnosť. Niektoré texty jednoducho neznejú tak dobre, ako vyzerajú na papieri, pre iné môže byť problém nájsť vhodného interpreta.

Vydavatelia to zvyknú riešiť tak, že audioknihy nahrávajú iba v češtine – Česko predsa len predstavuje väčší trh s vyššou kúpnou silou a vyšším potenciálom zisku. Na slovenské platformy potom distribuujú práve českú verziu.

Samozrejme, audioknihu môžete vydať aj svojpomocne, no počítajte s už spomínanými nákladmi v tisíckach eur. Nezabúdajte ani na to, že budete musieť spolupracovať s celým tímom úplne nových ľudí s odlišnými profesiami, než na aké ste zvyknutí pri tlačených knihách.

Napriek tomu sa na členoch tímu neoplatí šetriť. Vy a vaša kniha máte totiž iba jednu povesť a ak si na zvukovom spracovaní vášho diela nedáte záležať, môžete o ňu rýchlo prísť.

.