Dnes je pre nás papier úplnou samozrejmosťou. Denne ho používame, no v podstate mu nevenujeme žiadnu špeciálnu pozornosť. Jeho výroba pritom môže byť hotovým umením a v minulosti sa spájala s viacerými remeslami. Ak chcete nahliadnuť do histórie tohto (ne)všedného materiálu, môžete navštíviť múzeá venované práve spracovaniu papiera. Niekde vám dokonca umožnia vyrobiť si vlastnoručne svoj hárok. Prinášame vám tipy na miesta, ktoré môžete zahrnúť do svojich cestovateľských plánov, keď sa budete chystať do cudziny za oddychom alebo prácou.

U južného suseda

Magyar Papírmúzeum je najväčším múzeom svojho druhu v Maďarsku. Nachádza sa v meste Dunaújváros, približne 50 km južne od Budapešti. Miestna expozícia je venovaná výrobkom z papiera, stroje a technika sú z veľkej časti reprezentované maketami.

Zdroj: szallas.hu

Ďalšiu expozíciu týkajúcu sa papiera nájdete v papierni DIPA v maďarskom Miskolci. Od r. 1782 sa tu vyrábajú špeciálne papiere s vodoznakmi, holografickými či inými ochrannými prvkami, určené na tlač úradných listín, cestovných lístkov, cestovných pasov a pod. Ide o jedinú prevádzku svojho druhu v Maďarsku, v ktorej navyše nájdete malé múzeum s plne vybavenou dielňou na ručnú výrobu papiera tak, ako prebiehala v 18. storočí. Výrobu si môžete aj sami vyskúšať, no keďže ide o súkromnú firmu, návštevné hodiny sú značne obmedzené.

Zdroj: dipa.hu

Česko a Poľsko jednou trasou

Ďaleko od našich hraníc nie je ani Ručná papiereň Velké Losiny. Nájdete ju v ČR, konkrétne v Olomouckom kraji, blízko mesta Šumperk. Prvá zmienka o nej siaha do r. 1596 a počas viac než 400-ročnej existencie prešla mnohými zmenami, no napriek tomu funguje dodnes. Od r. 2006 sa tu totiž pod hlavičkou spoločnosti Ruční papírna Velké Losiny a.s. stále vyrába papier z bavlny a ľanu ručnými výrobnými postupmi. Samozrejme, celý výrobný postup si môžete prezrieť v rámci prehliadky miestneho múzea. Asi najzaujímavejšou súčasťou expozície je však tamojšie vodné dielo, ktoré zabezpečuje pohon strojov na výrobu a spracovanie papiera.

Od r. 2001 je objekt českou národnou kultúrnou pamiatkou a nájdete v ňom okrem múzea aj predajňu, reštauráciu, penzión s ubytovaním a galériu.

Zdroj: rpvl.cz

Po prehliadke českej papierne si môžete odskočiť do susedného Poľska. Za cca 2 h cesty autom sa dostanete do mesta Duszniki-Zdrój, kde nájdete Múzeum papiernictva. Časť výstavy je venovaná histórii a vynálezu papiera, múzeum je však zaujímavé najmä pre svoju zbierku strojov a technologických zariadení. Okrem toho však verejnosti ponúka aj workshopy, v rámci ktorých si môžete vyrobiť vlastný papier tradičnou ručnou metódou tak, ako sa to robilo v stredoveku, prípadne rôzne papierové ozdoby alebo iné výrobky z papiera.

Zdroj: muzeumpapiernictwa.pl
Zdroj: muzeumpapiernictwa.pl

Prevádzkovatelia v múzeu organizujú pravidelné podujatia, ako napr. dni papiera či rôzne spoločenské podujatia počas štátnych sviatkov. Múzeum prevádzkuje aj predajňu, v ktorej si môžete papierenské výrobky zakúpiť, keďže papier sa na tomto mieste stále vyrába.

Dve zastávky v Rakúsku

Výroba papiera má tradíciu aj u našich západných susedov. V spolkovej krajine Dolné Rakúsko, konkrétne v dedine Bad Großpertholz, sa nachádza Mörzinger Waldviertler Papiermühle – tradičná výrobňa papiera z r. 1789, ktorú v súčasnosti vlastní rodina Mörzinger. Výrobňa funguje aj ako múzeum. Expozícia nie je veľmi bohatá, ale ponúkajú vám jedinečnú možnosť vyrobiť si svoj vlastný papier.

Zdroj: bad-grosspertholz.gv.at

Zhruba za hodinu a pol ďalšej cesty autom sa dostanete do dedinky Steyrermühl, kde vyrástlo múzeum výroby papiera a tlačiarenských techník (Österreichisches Papiermachermuseum), ktoré má síce iba 23 rokov, skrýva však o to väčšie prekvapenia. Okrem tradičných exponátov týkajúcich sa výroby papiera tu nájdete aj stále fungujúcu manufaktúru, v ktorej sa papier dodnes ručne vyrába. Súčasťou expozície je aj prvý známy stroj na výrobu papiera. Ten pochádza z r. 1799 a skonštruoval ho francúzsky inžinier Nicholas-Louis Robert. Prevádzkovatelia múzea ho zrekonštruovali podľa pôvodných nákresov a za poplatok vám výrobu papiera na ňom aj predvedú.

Zdroj: papierwelten.co.at
Zdroj: papierwelten.co.at

Okrem toho nájdete v múzeu aj 50 tlačiarenských strojov na rôzne techniky tlače, ako klasická kníhtlač, ofsetová tlač, hĺbkotlač atď. Súčasťou areálu je aj centrum, kde sa po celý rok konajú kultúrne podujatia. Môžete tak skombinovať príjemné s užitočným a v danej lokalite stráviť aj dlhší čas.

Za kolískou kníhtlače

V Nemecku nájdete minimálne 14 múzeí s expozíciami venovanými papierenstvu a tlačiarenským technikám. Jednoznačne najzaujímavejšie je však Guttenbergovo múzeum v Mainzi, neďaleko Frankfurtu nad Mohanom.

Zdroj: gutenberg-museum.de
Zdroj: mainz-tourismus.com

Ide o jedno z najstarších múzeí na svete, venovaných tlačiarenským technológiám – bolo založené už v r. 1900. Nájdete v ňom 13 expozícií, jednou z nich je napr. kompletne zrekonštruovaná Guttenbergova dielňa, v ktorej vám zamestnanci múzea predvedú, ako prebiehala kníhtlač v 15. storočí. Ďalšie expozície sú zamerané na premeny tlačiarenských technológií v priebehu storočí, pôvod a výrobu papiera či vodoznaky a zaujímavá je aj sekcia venovaná východoázijským a islamským krajinám. Najpútavejšími exponátmi sú však dva originály Guttenbergovej Biblie z 15. storočia.

Do múzea počas dovolenky

Žiaľ, múzeum, ktoré by bolo zasvätené papieru alebo tlačiarenskému priemyslu, sa nám v najobľúbenejšej dovolenkovej destinácii Slovákov – Chorvátsku – vypátrať nepodarilo. Ojedinelé exponáty môžete nájsť v niektorých všeobecne zameraných múzeách, napr. v Mestskom múzeu v Rijeke. V Rijeke si tiež môžete obzrieť priemyselný komplex bývalej papierne, známej ako Hartera, resp. Tvornica Papira Rijeka. Nájdete tu už iba zvyšky technologického vybavenia, ide však o peknú pripomienku z čias priemyselnej revolúcie.

Zdroj: myradiantcity.com

V španielskom Katalánsku nájdete Museu Molí Paperer de Capellades, ktoré je jedným z celosvetovo najvýznamnejších múzeí, venovaných výrobe papiera. Hoci bolo založené v r. 1958, nájdete tu technologické zariadenia a pomôcky na výrobu papiera, ktoré pochádzajú až z 13. storočia. V knižnici múzea je uchovaných vyše 600 titulov o výrobe a spracovaní papiera. V podzemných priestoroch sa papier stále vyrába tradičnými postupmi. Môžete si ho tu vyrobiť aj sami, prípadne si výrobky z neho zakúpiť v predajni.

Zdroj: mmp-capellades.net
Zdroj: paperhistory.org

V Taliansku je papiernictvu dedikovaných najmenej 6 múzeí, problémom však môže byť jazyková bariéra, keďže pri mnohých je problematické dopátrať sa k informáciám v angličtine či nemčine. Museo della Carta e della Filigrana v meste Fabriano však ponúka prehliadky v angličtine, nemčine, francúzštine a španielčine. Múzeum sa zaoberá tradičnou ručnou výrobou papiera, ktorá prebiehala v meste už pred 700 rokmi. Mesto však bolo známe aj výrobou papiera s vodoznakmi, preto tu tiež nájdete expozíciu venovanú práve spracovaniu vodoznakov.

Zdroj: marcheforkids.com

Ďalšie múzeum, ktoré stojí za zmienku, nájdete v meste Toscolano Maderno, na brehu známeho talianskeho jazera Lago di Garda. Miestna oblasť sa nazýva aj Údolie papiera a toto miesto je zároveň bohatým archeologickým náleziskom. Pri vykopávkach tu archeológovia objavili pozostatky troch papierní, pričom výrobu papiera datujú až do stredoveku. Múzeum Museo della Carta di Toscolano Maderno bolo vybudované v pôvodnej zrekonštruovanej papierni.

Pri prehliadke uvidíte, ako sa postupne až po súčasnosť menila technika výroby papiera od 15. storočia, kedy sa ako surovina používal ľan, bavlna a konope. Osobitná časť je venovaná aj typografovi menom Paganino Paganini (nepleťte si ho so známym huslistom), ktorý sa podieľal na príprave a tlači mnohých diel dobovej náučnej literatúry. Okrem toho je známy aj prvým tlačeným vydaním Koránu, ktoré chcel exportovať do Osmanskej ríše, čo sa však nakoniec nepodarilo.

Zdroj: valledellecartiere.it
Zdroj: valledellecartiere.it

V Európe i vo svete

Samozrejme, múzeá venované výrobe papiera a tlačiarenskému priemyslu nájdete nielen v Európe, ale aj inde vo svete. Spomenúť ich všetky v jednom článku nie je možné, preto sme vám priniesli výber tých z pohľadu našinca najdostupnejších. Aké ďalšie múzeá je možné navštíviť, sa môžete dozvedieť napríklad na stránke Medzinárodnej asociácie historikov papiera (International Association of Paper Historians).

.