Dnes je pre nás papier úplnou samozrejmosťou. Denne ho používame, no v podstate mu nevenujeme žiadnu špeciálnu pozornosť. Jeho výroba pritom môže byť hotovým umením a v minulosti sa spájala s viacerými remeslami. Ak chcete nahliadnuť do histórie tohto (ne)všedného materiálu, môžete navštíviť múzeá venované práve spracovaniu papiera.