PPC je v oblasti online marketingu čoraz rozšírenejší pojem. A to je dobre. Mnohým firmám a podnikateľom pomohol tento reklamný systém naštartovať biznis a zvýšiť počet zákazníkov. Ako využiť silu PPC reklám na svoje podnikanie? Ako vlastne PPC reklama funguje a aké výhody prináša?

Čo je to PPC reklama?

PPC je skratka pre Pay Per Click (platba za kliknutie). Ide o model reklamného systému v online marketingu, ktorý inzerentom umožňuje umiestňovať reklamy do vyhľadávacích nástrojov, sociálnych sietí a webových stránok tretích strán. Inzerenti pritom platia poplatok za každé kliknutie na reklamu alebo podľa nastavenej stratégie aj za zobrazenie.

Pred rokmi bola reklama dostupná len pre veľké firmy. Iba tie totiž mali k dispozícii desaťtisícové budgety na televíznu reklamu. Tá však nebola ani sčasti taká efektívna ako tá súčasná v online priestore. Práve PPC zmenila hru. Preto každý majiteľ firmy, ktorý to so svojím podnikaním myslí vážne, by mal mať aspoň základné znalosti o tomto type reklamy.

Musíte byť odborníkom? Nie. Postačí, ak získate informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť koncepty PPC a to, ako vyzerá jej úspešná verzia. Vďaka tomu budete môcť robiť lepšie marketingové rozhodnutia a mať väčšiu kontrolu nad výdavkami na reklamu.

Kde sa s ňou stretnúť?

PPC reklama je bežná vo vyhľadávačoch, ako Google alebo Bing (podiel tohto vyhľadávača stále rastie aj vďaka nástroju ChatGPT, do ktorého Microsoft strategicky investoval). Sociálne siete (napr. Instagram, Facebook, Twitter) taktiež umožňujú PPC, ale zvyčajne sa ako bežný užívateľ stretávame s PPC reklamou práve na Googli (aj my budeme pre pochopenie konceptu PPC reklamy používať príklady z tohto vyhľadávača).

Vedeli ste, že?

Za prvý zdokumentovaný PPC reklamný systém je považovaný webový adresár Planet Oasis, ktorý vznikol už v roku 1996. Išlo o desktopovú aplikáciu s odkazmi na informačné a komerčné webové stránky.

Ako PPC reklama funguje?

Boli ste niekedy na aukcii? Funguje na princípe základnej (vyvolávacej) ceny, ktorú následne niekoľko účastníkov prihadzuje a zvyšuje tým celkovú hodnotu položky. PPC reklamné systémy fungujú na podobnom princípe – s tou výnimkou, že neprihadzujete na ponúkaný tovar, ale na kľúčové slová a reklamný priestor.

Kľúčové slová sú slová alebo frázy, resp. slovné spojenia, prostredníctvom ktorých reklamný systém priraďuje vaše reklamy k výrazom, ktoré ľudia vyhľadávajú. Kľúčové slová majú rôzne typy zhody (ako dané kľúčové slovo zodpovedá výrazu):

 • Voľná zhoda: Zobrazuje sa na všetky kľúčové slová, synonymá, aj príbuzné varianty. Je však časovo najnáročnejšia na správu, keďže sa reklama môže zobraziť aj na menej relevantné dopyty. Táto zhoda je najideálnejšia, pokiaľ je účet nový a potrebuje nazbierať dáta v čo najrýchlejšom intervale.
 • Frázová zhoda: V tomto prípade sa reklamy zobrazujú na dopyty, ktoré obsahujú význam vášho kľúčového slova.
 • Presná zhoda: Ak sa reklamy zobrazujú iba vo vyhľadávaniach, ktoré majú rovnaký význam ako vaše kľúčové slovo.

A čo negatívne kľúčové slová?

Aj tie by ste mali rozlišovať. Je to nevyhnutné hlavne pri voľnej zhode. Negatívne kľúčové slová vyjadrujú dopyty, na ktoré sa zobrazovať nechcete.

Typy zhody kľúčových slov podľa Google Ads

Príklad z praxe

Vezmime si kľúčové slovo „tlač katalógov“.

Na obrázku nižšie vidíte 2 reklamy, ktoré sa pre dané kľúčové slovo zobrazili. Nestačí ho vybrať a spoliehať sa, že Google vašu reklamu automaticky zobrazí na prvých pozíciách. Kiež by to bolo také jednoduché.

Pokiaľ pracujete v konkurenčnom prostredí a vaša konkurencia ponúka obdobný produkt, je takmer isté, že sa „aukcie“ zúčastní aj ona. Ako teda Google vyberá, ktoré reklamy umiestni na prvú alebo na poslednú stránku?

Google používa skóre kvality (okrem iných faktorov), ktoré meria relevanciu reklamy a vašu cenu za umiestnenie reklamy.

Príklad z praxe – kľúčové slovo „tlač katalógov“

Čo je to skóre kvality?

Skóre kvality sa meria podľa CTR vašej reklamy (miery prekliknutia) v porovnaní s priemernou CTR reklám na rovnakej pozícii v službe Google. Toto meranie informuje Google o relevancii vašich reklám a vstupnej stránky. Čím relevantnejšia je vaša reklama, tým vyššie je vaše skóre kvality a tým vyššia je pozícia vašej reklamy v Googli.

PPC reklamy pri reklamnom systéme Google majú tri hlavné zložky:

 • Kľúčové slová
 • Vstupná stránka (kam vaša reklama nasmeruje ľudí)
 • Reklama

Keď sú všetky tri v dokonalom súlade, vaše reklamné kampane budú fungovať výborne.

Organické verzus platené vyhľadávanie

Organické vyhľadávanie je založené na neplatených, prirodzených návštevách. Na rozdiel od toho vám platené vyhľadávanie umožňuje za poplatok zobraziť vašu stránku na webe s výsledkami vyhľadávacieho nástroja (SERP) – keď niekto do vyhľadávača zadá konkrétne kľúčové slová alebo frázy.

SERP zobrazí reklamy, ktoré vytvoríte, aby potenciálnych zákazníkov nasmeroval na vašu stránku. Poplatok, ktorý uhradíte, sa odvíja od 3 vyššie uvedených hlavných zložiek PPC reklamy. Faktorov však môže byť omnoho viac, medzi nimi napríklad poloha pri aktuálnom vyhľadávaní alebo aj história vyhľadávania. Vyhodnocuje ich strojové učenie od Googlu.

Príklad plateného verzus organického vyhľadávania

Hlavné rozdiely medzi organickým a plateným vyhľadávaním spočívajú v čase a peniazoch:

 • S reklamami v platenom vyhľadávaní v podstate platíte za okamžité výsledky.
 • Pri optimalizácii na organické vyhľadávanie investujete do dlhodobých výsledkov. Zjednodušene – kým sa váš web dostane na popredné stránky, môže to trvať dlhšie, avšak z dlhodobého hľadiska šetríte nemalé finančné prostriedky.

Výhody PPC reklamy

Asi najväčšou výhodou PPC reklám je, že z nich môžu ťažiť obrovské firmy, ale aj malí podnikatelia. Úspešná PPC kampaň môže generovať zisk rýchlejšie ako ktorákoľvek iná online marketingová platforma – a aj vďaka nej mnoho podnikov vyrástlo do galaktických rozmerov. A aké sú ďalšie kľúčové výhody?

 1. Rýchly vstup na trh
  Či zaostávate za svojimi konkurentmi, alebo vstupujete na trh, vďaka PPC kampaniam môžete dosiahnuť preukázateľný výkon zo dňa na deň. Toto je najväčšia výhoda oproti iným kanálom. Napr. pri organickom vyhľadávaní, ktoré musíte budovať niekoľko mesiacov až rokov, sa občas výsledky aj tak nedostavia.
 2. Zmeny algoritmu majú len malý efekt na PPC reklamy
  Na rozdiel od SEO (optimalizácie pre vyhľadávače), ktorá je vysoko závislá od aktualizácií algoritmov, PPC reklama ponúka stabilitu. Algoritmy PPC vyhľadávania prechádzajú zmenami len zriedka. V princípe to znamená, že môžete lepšie predpovedať budúce predaje vďaka historickým dátam.
 3. Reklamy máte pod kontrolou
  Aj keď existuje niekoľko obmedzení týkajúcich sa predvolených nastavení kampane, v konečnom dôsledku máte kontrolu nad širokou škálou možností, ako osloviť potenciálnych zákazníkov. Začína to kľúčovými slovami alebo umiestneniami, na ktoré sa rozhodnete zacieliť.
  Ak chcete začať v malom, máte tiež veľkú flexibilitu v rozpočte, avšak v tomto smere si kampane vyžadujú rozpočet aspoň na úrovni trhového priemeru, aby mala reklama zmysel.
 4. Presné cielenie
  PPC reklamy vám umožňujú osloviť tých správnych ľudí v čase, keď aktívne hľadajú, čo predávate alebo ponúkate. Dokážete osloviť tých, ktorí sú pripravení nakúpiť, ale ešte nevedia, na ktorom webe.
 5. Tvorba PPC reklám je jednoduchá
  PPC reklamy v porovnaní s inými distribučnými kanálmi nevyžadujú hlboko špecializované zručnosti. Pomerne ľahko sa nastavujú, sú dostupné pre každú firmu a pokiaľ by ste s nastavením mali problém, viete osloviť agentúru.

Jedna z najpoužívanejších foriem reklamy na internete v súčasnosti okrem iného umožňuje veľmi presne definovať, koho chcete ako inzerent osloviť. Pritom vždy platíte iba za výsledok – za to, ak niekto klikne na váš reklamný banner, nie za to, že ho vidí. Vedeli ste, že 92,96 % celosvetovej návštevnosti pochádza z Google vyhľadávania, Google obrázkov a Google máp? Otázka preto neznie, či sa púšťať do PPC, ale kedy a ako.

.