V súčasnosti sme svedkami toho, že v oblasti marketingu má vizuálna prezentácia skutočne veľký význam. Dá sa povedať, že predáva. Čiastočne je tento fakt spôsobený tým, že je na trhu množstvo produktov a služieb, a je dôležité sa odlíšiť. Ak produkt dostatočne nezaujme na prvý pohľad, stráca u diváka kredit. Potom je už náročnejšie zaujať ho. Naopak, ak je fotografia pútavá, môže to znamenať istú konkurenčnú výhodu.

Vizuálna prezentácia produktov a služieb

Keď hovoríme o vizuálnej prezentácií produktov a služieb, hovoríme predovšetkým o kompozícii, svetle a o farbe. Tieto faktory sú zo všetkého najdôležitejšie. Keď sa fotograf rozhoduje o tom, ako bude produkt fotiť, musí zohľadniť jeho štruktúru, farbu a používanie. Je potrebné, aby mal fotograf dobrú predstavivosť a vedel si vizualizovať zobrazenie produktu v kompozícii. Nemenej podstatné je potom aj svetlo.

Kvalitné a dobré svetlo môže ovplyvniť až polovicu celého vizuálu. Fotografovanie je hra so svetlom a je to základ celej fotografie, hovorí produktový fotograf Martin Pitoňák.

Aby vizuálna prezentácia celého produktu vyzerala čo najlepšie, je dôležité správne ladenie jeho farby s podkladom. Vtedy hovoríme o kontraste. Kontrast však môže byť nielen o farbách, ale aj o štruktúre povrchu a o materiáloch. Zákazníka upúta to, čo je zaujímavé, a zaujímavosť sa dá dosiahnuť práve kontrastom.

Foto: Martin Pitoňák

Umiestnenie a úprava fotografie

Vo fotografii sa zohľadňuje aj to, kde bude obrázok produktu alebo služby umiestnený. Ak je napríklad na webovej stránke, je potrebné brať do úvahy aj celkový vzhľad a štruktúru webu, aby fotografia korešpondovala s atmosférou a technickými možnosťami samotnej stránky (to je dôležité napríklad pri určovaní formátu fotografie – aby sa nemuselo dodatočne rozmýšľať nad tým, ako fotografiu orezať na potrebný formát tak, že stále ostane pútavá, zmysluplná, zaujímavá). Ak je zas fotografia umiestnená v tlačenom médiu (katalóg, brožúra, leták, billboard…), je potrebné nielen dostatočné rozlíšenie na tlač, ale napríklad aj výber typu papiera, na aký bude tlačená – ten môže značne ovplyvniť dojem z nej.

Foto: Martin Pitoňák

Pri profesionálnom fotení má rovnako dôležitú rolu aj úprava fotografií. Dá sa povedať, že je to až polovica celého úspechu vizuálu. Tzv. surová fotografia nemôže byť umiestnená do online prostredia a už vôbec nie je vhodná rovno do tlače. Stačí, aby bol produkt lesklý a už vtedy je potrebné ho retušovať. Je to však nevyhnutné pri každej fotografii. Fotografia obsahuje veľké množstvo dát, a preto je dôležité, aby ju fotograf odovzdal na tlač vo formáte, ktorý tlačiarovi umožňuje vybrať si z nej presne to, čo potrebuje. V online prostredí majú farby tendenciu sa určitým spôsobom meniť, preto je dôležité aj to, či je fotografia určená do online alebo offline prostredia.

Foto: Martin Pitoňák

Technika aj kreativita

Pri fotografovaní má veľký význam to, čo fotíme. Ako príklad môžeme uviesť šperky. V tomto prípade je potrebné dotvoriť ilúziu krásneho produktu prostredím, ktoré sa k nemu hodí. Pri každom segmente sa vyžaduje, aby bol prístup k tvorbe individuálny. V spotrebiteľoch to vyvoláva určité emócie a nálady, ktoré môžu v konečnom dôsledku rozhodnúť o kúpe či odmietnutí toho-ktorého produktu. Jedno hľadisko, z ktorého sa možno na fotografiu pozerať, je technické. Tým sa myslí, aby bola dodržaná správna technika fotografovania. Druhé hľadisko je však kreatíva, a tá je rozhodujúca. Fotograf (prípadne marketér inštruujúci fotografa) už pri fotografovaní musí vedieť, čo chce daným štýlom potenciálnemu zákazníkovi povedať. Unikátnosť a originalita predáva.

Foto: Martin Pitoňák

Práve na to by sa mali zamerať aj spoločnosti, ktoré chcú mať vo svojom portfóliu kvalitnú vizuálnu prezentáciu produktov a služieb. Keď sa fotograf vžije do roly spotrebiteľa, oveľa ľahšie sa mu pristupuje k tomu, ako vizuál vyfotiť.

Foto: Martin Pitoňák

Funkčnosť aj hodnota

Vo svete reklamy a prezentácie firiem je vizuál nesmierne dôležitý. Spotrebitelia sa stávajú čoraz náročnejší na to, čo vidia. To si vyžaduje kreativitu a aj vcítenie sa do toho, čo chce spotrebiteľ vidieť. Zaujímavé detaily, funkčné prvky, produkty pri ich používaní – to všetko (a viac) môže byť rozhodujúce najmä pri objednávkach tovaru z e-shopov aj katalógov, kde nemá spotrebiteľ možnosť produkt „chytiť do ruky“. Kanálov na prezentáciu je veľa, preto sa do dobrej fotografie rozhodne oplatí investovať. Kvalitná fotografia nielen predstaví produkt v tom správnom svetle, ale tiež podčiarkne jeho hodnotu a rešpektuje filozofiu vašej značky.

Foto: Martin Pitoňák

Titulná foto: Martin Pitoňák

.