Knihárske operácie sú mimoriadne dôležitou súčasťou celého procesu výroby tlačoviny. V mnohých prípadoch výrazne ovplyvňujú kvalitu prevedenia a splnenie celkového účelu, na ktorý sú tlačoviny určené. Ich vhodné optimalizovanie so samotnou výrobou ovplyvňuje aj časovú a ekonomickú náročnosť celej realizácie. Bežne využívame rôzne druhy skladania, perforácií, dierovania a ďalšie špecifické formy úprav. V dnešnej časti si povieme viac o skladaní (falcovaní) a bigovaní (ryhovaní).

Skladanie (falcovanie)

Pod pojmom falcovanie rozumieme strojové skladanie vytlačených hárkov papiera na požadovaný formát. Falcovanie papiera sa realizuje na falcovacom stroji (tzv. falcovačke) pomocou valcov, ktoré hárky uchopia a zložia pomocou mechanického systému zvyčajne v jednej rovine. Podľa typu tlačoviny, materiálu a formátu je možné riešiť viac druhov lomov (jednoduchý, krížový, harmonikový, okienkový…). Takéto falcovanie je vhodné pre papier nižších gramáží do maximálnej gramáže 170g/m2. Falcovanie do kríža sa používa hlavne na hárky papiera, ktoré sa následne ešte knihársky spracúvajú orezom. Využíva sa pri knihách a časopisoch.

Výhodou falcovania je, že tlačovine zväčšuje počet strán. Čím viac falcov, tým viac strán a možností graficky sa realizovať.

Príklady lomov:

Falcovanie – jednoduchý lom

Jednoduchý lom je v podstate obyčajné preloženie strany na polovice, čím získate z dvoch strán štyri, a tým aj väčší priestor na text s grafikou.

Jednoduchý lom. Zdroj: Polygrafické centrum
Falcovanie – okienkový lom alebo lom na bránu (nazývaný aj otvorený a zatvorený okienkový lom)

Pri falcovaní na bránu sa leták skladá dvakrát. Ľavé a pravé „krídlo“ sa otvárajú smerom von a stretávajú v strede bez toho, aby sa prekryli. Celkovo tak vznikne šesť strán a každú z nich je možné individuálne graficky upraviť. Tento typ falcovania má viacero podtypov. Napríklad dvojité preloženie krídel (tzv. zatvorená brána) či okienkový lom dvojitý. Vznikne tak osemstranový skladaný leták.

Okienkový lom a lom na bránu. Zdroj: Polygrafické centrum
Falcovanie – Z-lom

Tento typ skladania na dva lomy je veľmi populárny, keďže je to pre klienta rýchla a lacná voľba, ako z tlačoviny vyťažiť maximum priestoru. Na druhej strane, čitateľovi sa v ňom dobre orientuje.

Z-zlom. Zdroj: Polygrafické centrum
Falcovanie – listový (dopisný) lom, sklad do seba

Ide o falcovanie listu na tretiny. Listový lom sa využíva najmä v prípade, ak sa text rozkladá na celej jednej strane, klient do neho potrebuje zakomponovať aj grafiku a zároveň obsah musí byť v určitom a jasnom poradí. Svoje využitie má hlavne pri rôznych príručkách.

Listový lom. Zdroj: Polygrafické centrum
Falcovanie – harmonikový lom, nazývaný tiež leporelový alebo tzv. cik-cak

Harmonikový lom sa využíva pri skladaní merkantilných zložiek, ako sú mapy, prospekty či propagačné tlačoviny s dlhšími textami, ktoré na seba obsahovo nadväzujú (napríklad pri menu alebo cenníku). Tieto tlačoviny sa zvyčajne používajú dlhšiu dobu, preto je vhodné zvoliť papier s vyššou gramážou a prípadne aj vhodnú povrchovú úpravu.

Harmonikový lom. Zdroj: Polygrafické centrum

Vyššie spomenuté základné typy falcovania majú ešte viacero rôznych podtypov, napríklad dvojitý paralelný lom, francúzsky (krížový) lom, mapový lom (na slimáka) či zavinovací lom (nepravidelný paralelný lom – používa sa pri skladaní 12- a 24-stránkových zložiek predovšetkým pri štvorcových formátoch).

Dvojitý paralelný lom, francúzsky lom, mapový lom, zavinovací lom. Zdroj: Polygrafické centrum

Bigovanie (ryhovanie)

Ak majú byť tlačoviny vytlačené na papieri s gramážou 170 g a viac prehnuté, je nutné v mieste ohybu vylisovať ryhu – big, aby sa papier zohol rovnomerne po celej dĺžke a zároveň pri ohybe nepraskala tlačová farba a papier. Šírku bigy/ryhy je možné meniť a môže sa vykonávať samostatne alebo ako súčasť výseku.

Ryhovanie. Zdroj: Polygrafické centrum

V ďalšej časti o knihárskych operáciách sa dočítate, ako sa realizujú rôzne perforácie a dierovania papiera a na čo sa používajú.

.