Určite s nami budete súhlasiť, že zaujať pozornosť potenciálneho zákazníka je v tejto dobe čoraz náročnejšie a neraz preto treba siahnuť aj po netradičnejších formách oslovenia. Takýmto prípadom je aj direct mailing, teda adresná distribúcia, ktorá je v súčasnosti často prehliadaná a podceňovaná. Ak ju však uchopíte správne, môže vám priniesť naozaj pozoruhodné výsledky.

Posielať reklamné oznámenia poštou dnes možno vyznie ako zastaraná metóda, v skutočnosti je však stále veľmi úspešná. Hoci poštových zásielok vo všeobecnosti každým rokom ubúda, úspešnosť direct mailingu (aj vďaka tomu) rastie: v Amerike podľa štatistík úspešnosť jeho odozvy vzrástla za posledných 14 rokov o viac než 170 %. Samozrejme, u nás môžu byť tieto čísla iné a pravdepodobne sú o čosi nižšie. Nikto však poštovým adresným marketingovým zásielkam nemôže uprieť fakt, že sú skrátka neprehliadnuteľné – na rozdiel od reklamného spamu v e-mailovej schránke.

V prospech adresnej distribúcie prostredníctvom listových zásielok tiež hovoria ďalšie faktory:

  • Dôveryhodnosť. Mnoho ľudí ešte stále lepšie reaguje na printové než online reklamy, pretože na nich pôsobia hodnovernejšie.
  • Uchopiteľnosť. Informácie o produkte či službe vieme po prečítaní stručnej a hutnej informácie na papieri ľahšie uchopiť. A to aj doslova.
  • Jedinečnosť. Táto služba je v našich končinách pomerne málo využívaná, ľudia nie sú zahltení inými podobnými reklamami, a tak môžu tej vašej venovať väčšiu pozornosť.
  • Merateľnosť. Na rozdiel od billboardov či reklamných spotov v rádiu, ktoré síce majú potenciál osloviť masové publikum, dokážeme pri použití správnych metód presne vyhodnotiť, kto z oslovených zareagoval a náš produkt či službu využil.

Komu ho adresovať?

Adresná distribúcia do schránok vám umožní osloviť potenciálneho zákazníka osobnejšou formou. Do schránky a neskôr aj do rúk sa mu totiž dostáva zásielka, ktorá je posielaná na jeho adresu a oslovuje ho vlastným menom. Hoci zvyšok obsahu zostáva v rovnakom znení pre všetkých adresátov, vďaka personalizovaným prvkom zákazník nadobúda pocit, že hovoríme priamo k nemu. Ide o priame cielenie reklamy, ktoré je vhodné predovšetkým v prípadoch, kedy máte vyselektovanú užšiu cieľovú skupinu s potenciálom zaujímať sa o váš produkt či službu.

Direct mailing však možno využiť aj v prípade, že takouto špecifickou databázou sami nedisponujete – dá sa zakúpiť či prenajať od špecializovaných spoločností. Netreba ale zabúdať na GDPR a vždy si pred zasielaním overiť, či všetko spĺňa zákonné podmienky.

Pri kompletnej direct mailingovej kampani je databáza len prvým krokom. K úspešnej kampani je potrebné zvládnuť všetky ďalšie služby – od tvorby obsahu a zabezpečenia tlače až po triedenie, balenie zásielok a samotné doručovanie. Spoločnosti, ktoré sa špecializujú na direct mailing, vám vedia pomôcť v každej fáze procesu a pomôcť aj s detailmi, ako je výber vhodného papiera či správne načasovanie kampane.

Zdroj: Freepik

Ako to môže (čo najlepšie) vyzerať?

Pri jednotlivých formách direct mailingu nezabúdajte na ich špecifiká a čo najlepšie ich využite vo svoj prospech.

  • Listy a letáky v obálke. Najčastejšia forma direct mailingu si priam pýta, aby ste sa pohrali s jej prevedením – či už vo forme listu alebo obálky. Nebojte sa siahnuť po netradičnom type obálky, pohrajte sa s jej farebnosťou a zaujmite tak potenciálneho zákazníka ešte predtým, než si ju vôbec otvorí. Rovnako dôležitý je aj obsah, ktorým sa človeku po otvorení prihovoríte. Nebojte sa osloviť odborníkov, ktorí vám pomôžu so správnou textáciou, naozaj sa to vyplatí.
  • Self mailery. Kreatívne listy alebo katalógy, často obsahujúce obálku a kartu pre odpoveď, kombinujú rôzne technológie tlače s netradičným špeciálnym spôsobom dokončovacieho spracovania. Aby sa vám investícia naozaj vyplatila, siahnite po kvalitnom papieri a pútavej grafike, ktorá priláka ľudí venovať mu väčšiu pozornosť.
  • TransPromo dokumenty. Využívajú ich najmä finančné či telekomunikačné spoločnosti, keď v pravidelne zasielaných výpisoch svojim existujúcim zákazníkom ponúkajú reklamné informácie. V prípade, že sa chystáte využívať takúto formu, dajte si záležať na tom, aby boli informácie pre zákazníka naozaj relevantné a neobťažovali ho.
  • Reklamné predmety a špeciálne tlačoviny. Mnoho spoločností pri direct mailingu využíva možnosť pridania originálneho brandovaného reklamného predmetu či rôznych poukážok. Ide o finančne náročnejšiu kampaň, ktorá však pomáha zlepšovať povedomie o spoločnosti či službe. Pred jej realizáciou však skúste zvážiť, či sa vám tento spôsob oplatí vzhľadom na databázu vašich kontaktov a či má potenciál priniesť vám želané výsledky.
Zdroj: Freepik

.