S tlačovinami upravenými razbou sa stretáva väčšina z nás pomerne často, hoci o tom na prvý pohľad netušíme. Táto metóda sa totiž používa na vytvorenie ozdobného efektu na malých plochách tlačoviny, napr. na obálkach diplomových prác, rôznych kroník, diárov a pod. V článku vám predstavíme jednotlivé druhy razby, ich výhody a nevýhody.