Hľadáte niekoho na vrcholovú manažérsku pozíciu vo svojej firme? Obsadiť ju môžete manažérom na hlavný pracovný pomer alebo dočasne interim manažérom. Aké sú výhody najatia interim manažéra?

Nejeden personalista si v posledných mesiacoch povzdychol, akú má dnes v oblasti vyhľadávania nových zamestnancov ťažkú ​​prácu, pretože jednoducho „nie sú ľudia“. Toto pomaly, ale silno sa etablujúce „klišé“ sa stáva súčasťou každodennej personálnej práce. A je de facto jedno, či ide o pozíciu robotníka vo výrobe, o pozíciu v administratíve, strednom manažmente alebo na úrovni top manažmentu. „Nie sú ľudia.“ Dych takpovediac dochádza aj personálnym agentúram a headhunterom, keďže každým dňom je skutočne ťažšie a ťažšie nájsť toho správneho človeka do zamestnaneckého pomeru.

Predovšetkým v oblasti vrcholových manažérov sa preto ako zaujímavé a účinné riešenie čoraz viac javí možnosť najať si interim manažéra. Angažovanie top manažéra do vlastného zamestnaneckého pomeru má bezpochyby svoje výhody, rovnako ako ich má najatie spomínaného interim manažéra. Hlavne malým a stredným podnikom sa dnes v pomere cena – výkon práve interim manažér rozhodne oplatí.

Najatie top manažéra na hlavný pracovný pomer

Skúsenosti najmä z projektov v oblasti riadenia malých a stredne veľkých firiem ukazujú, že hľadať zamestnanca napr. na pozíciu výkonného riaditeľa sa často vyznačuje niekoľkými základnými parametrami. Medzi tie hlavné patrí snaha rýchlo vyhľadať „najlepšieho človeka“ z dostupných kandidátov pre danú pozíciu, čo sa nie vždy darí. Najatý manažér prináša relatívne „isté“ riešenie – stačí vyhľadať skúseného riaditeľa a ten už sa v úlohe top manažéra o všetko postará tak, aby firma skrátka fungovala.

Pokiaľ pri vyhľadávaní takého človeka spolupracujete s personálnou agentúrou či headhunterom, spoliehate sa na to, že majú k dispozícii veľkú sieť zaujímavých ľudí, ktorí majú skúsenosti s riadením firiem. Prax však ukazuje, že ani tento fakt nie je tak samozrejmý, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ak výber manažéra nevyjde, personálna agentúra alebo headhunter zvyčajne zadarmo nájde iného človeka (ak najatý zamestnanec odíde do určitého termínu).

Ako veľká nevýhoda pri vyhľadávaní externého manažéra na hlavný pracovný pomer z radov sprostredkovateľov personálu sa však ukazuje neznalosť vnútorného prostredia firmy. Sprostredkovateľ práce navyše nie je schopný firme pomôcť viac, než „iba“ vyhľadaním zaujímavého človeka. Majiteľ firmy či personalista je potom odkázaný sám na seba, aby si daného človeka „ukočíroval“ tak, že najatý riaditeľ bude môcť firmu sám strategicky riadiť a rozvíjať ju ďalej tak, aby prosperovala.

Zdroj: Gerd Altmann/Pixabay

Angažovanie osoby interim manažéra

Najatie interim manažéra vykazuje niekoľko mierne odlišných parametrov. V prvom rade je interim manažér vo všeobecnosti veľmi rýchlo dostupný. Získavate tak osvedčeného človeka, ktorý má riadiace skúsenosti z krátkodobých „angažmánov“ – od polroka do cca dvoch rokov v tých najdlhších prípadoch. Tieto angažmány, pokiaľ si overíte referencie, sa spravidla vyznačujú jasnými výsledkami za už veľmi krátku dobu pôsobenia interim manažéra. Skúsený vrcholový interim manažér nastaví firmu po stránke finančnej, personálnej, procesnej a obchodnej tak, aby bola v čo najlepšej možnej kondícii.

Interim manažér je partnerom pre majiteľa firmy, pre celkový rozvoj jeho podniku. Majiteľ firmy „v tom zrazu nie je sám“ a získava nielen partnera pre svoje podnikanie, ale často i oponenta – pokiaľ sa snaží prijať alebo zachovať opatrenia vnútri firmy, ktoré jej v konečnom dôsledku škodia. V takom prípade vystupuje interim manažér jednoznačne proti. Interim manažér prináša do podniku klienta know-how s riadením mnohých firiem, často naprieč odbormi, čo znamená obrovské skúsenosti a nadhľad, ktoré top manažér v zamestnaneckom pomere môže mnohokrát len ​​ťažko ponúknuť.

Zdroj: Austin Distel/Unsplash

Interim manažér pomáha dostať firmu klienta na úplne novú úroveň fungovania – nezabezpečuje „iba“ jej prevádzku, ale ju aj celkovo, strategicky a dlhodobo smeruje do takej pozície, aby prinášala čo najväčší dlhodobý úžitok všetkým zúčastneným, t. j. majiteľom, zákazníkom i zamestnancom.

Skúsený interim manažér prináša do fungovania podniku takisto medzigeneračný presah – či už krátkodobým fungovaním interim manažéra vnútri firmy klienta, vytváraním konceptu jej riadenia na báze dozorných a správnych rád, nastavením kapitálového riadenia podniku, pomocou pri mediácii majiteľov či odovzdávaní riaditeľských pozícií z „otcov zakladateľov“ na deti alebo vytvorením profesionálneho manažérskeho systému či manažérskeho tímu, ktorý firmu následne riadi dlhodobo a profesionálnym spôsobom.

Interim manažér, napriek svojmu často krátkemu pôsobeniu, pomáha klientovi vytvárať dlhodobo stabilnú a perspektívnu firmu. Prináša pevný poriadok, pravidelnou kontrolnou činnosťou dohliada na to, aby sa vo firme pracovalo na prioritách a správnych činnostiach, ktoré zabezpečia jej prosperitu. Vďaka napojeniu na investičné kruhy je dobrý interim manažér schopný sprostredkovať napr. aj predaj firmy klienta, vstup investora do nej a pod. A vo finále je nezriedka náplňou práce interim manažéra tiež úloha nájsť či vychovať vhodného človeka na výkon vrcholovej manažérskej pozície – jednoducho za seba zaistí kvalitatívne adekvátnu náhradu.

Nevýhodou interim manažéra môže byť často skutočnosť, že ani on nemá „v rukáve“ rýchle riešenia, tzn. nie je schopný počas „troch týždňov“ vyriešiť všetky pálčivé problémy, ktoré sa vo firme klienta rodili dlhé roky. Dostupnosť interim manažérov je tiež kapacitne obmedzená, ani v tomto segmente manažérskej práce nestoja „v rade stovky zaujímavých ľudí“, ktorých by ste mohli okamžite nasadiť na projekt u klienta.

Nie je lepšie či horšie riešenie – vždy záleží na kontexte

Ak teda stojíte pred dilemou, či vrcholovú manažérsku pozíciu vo svojej firme obsadiť manažérom na hlavný pracovný pomer alebo dočasne interim manažérom, skúste sa zamyslieť nad tým, čo pre vás môže byť z dlhodobého hľadiska efektívnejším riešením. Ani jeden z variantov totiž nemusí byť lepší alebo horší, vždy záleží na kontexte a situácii, v ktorej sa vaša firma nachádza. Avšak pravdou je a do budúcnosti stále viac bude, že ​​alternatívna možnosť v podobe najatia vrcholového interim manažéra sa stane vítaným riešením pre mnohé podniky.

.