Napriek silnému vplyvu digitalizácie a v posledných rokoch stále výraznejším ekologickým opatreniam neprestávajú niektoré druhy tlačovín zohrávať svoju rolu v propagačných aktivitách firiem. Pozrime sa na to, ktoré z nich sa oplatí využívať, a ako ich používanie zefektívniť.

Na začiatok si dovolíme zadefinovať základné delenie tlačených materiálov a dokumentov, s ktorými sa v podnikaní stretáva každý podnikateľ. V praxi rozlišujeme dve kategórie tlačovín.

Procesné – Tieto formáty súvisia s každodenným chodom vášho podnikania. Radíme sem vizitky, zakladače, faktúry, vzory zmlúv a oficiálnych oznámení, ale aj diáre, poznámkové bloky či kalendáre.

Propagačné – Táto kategória zahŕňa tie tlačoviny, ktoré sa dostávajú do priameho kontaktu s vašimi potenciálnymi aj aktuálnymi zákazníkmi. Môžeme sem zaradiť všetko od polepu výkladu vo vašej predajni cez letáky, katalógy, POS materiály, reklamné predmety až po dizajn prezentácií pre podnikanie v službách.

Súčasť firemnej identity

Identita vašej firmy rozhodne nestojí iba na vašom logu. Okrem vizuálnej stránky obsahuje mnoho ďalších pravidiel a zásad, o ktoré sa v komunikácii vaša firma môže kedykoľvek oprieť. Tentokrát sa však zameriame práve na tie vizuálne pravidlá, ktoré sa týkajú všetkých používaných tlačovín.

Zadefinovaná vizuálna identita slúži v prvom rade na to, aby sa akýkoľvek dokument alebo predmet v rukách zákazníka alebo zamestnanca automaticky spojil s vašou značkou. Aby naprieč celým radom takýchto tlačovín bolo možné aj bez loga rozpoznať vašu firmu. Obráťte sa na profesionálov, ktorí sa zameriavajú na vytváranie identít a budete mať istotu, že prepojenie v mysliach ľudí bude fungovať. Veľmi dobré však bude určiť si vaše očakávania, priblížiť segment, v ktorom podnikáte a ideálne aj priložiť ukážky toho, čo sa vám páči pri iných firemných identitách.

Zdroj: Adobe Stock

Veľkým nedostatkom mnohých firiem je práve to, že si firemnú identitu nezadefinovali a ich komunikácia je nejednotná, neprispôsobená jednému základnému dokumentu a tým pádom nepomáha budovať povedomie o značke a jej postavenie v konkurenčnom prostredí. Z krátkodobého hľadiska môže podnikanie prosperovať, no v stredno- a dlhodobom horizonte rozhoduje v mysliach zákazníka práve jeho vzťah k značke.

Kde ubrať pre dobro sveta?

Pravda, ktorú sme načrtli už v úvode článku, je taká, že jedna tona papiera nás stojí až 24 vyrúbaných stromov. Nadbytočná tlač sa teda stala v posledných rokoch neželanou. Ak ekologický prístup ešte len plánujete zaviesť, odporúčame vám na začiatok eliminovať fyzické faktúry a výpisy z účtov. V niektorých segmentoch dokonca môžu byť nepotrebné aj fyzické vizitky. Diáre a kalendáre je tiež možné v mnohých prípadoch nahradiť digitálnymi verziami.

Zdroj: William Iven/Unsplash

Čo však s materiálmi, ktoré sú v tlačenej podobe naozaj dôležité pre rast vášho podnikania, ako sú spomínané letáky či katalógy, ktoré dávate partnerom a zákazníkom? Nakoľko ide o efektívne komunikačné kanály a nie je možné ich eliminovať, je dôležité k nim aspoň pristupovať čo najzodpovednejšie. Keď už tlačíte, snažte sa vyberať kvalitné vyhotovenia, ktoré vydržia dlhšie ako lacnejšie alternatívy. Takisto obsah pripravte čo možno najviac univerzálne, aby ste ho nemuseli často aktualizovať. Myslite tiež na množstvo a spôsob distribúcie. Toto všetko vám pomôže pristupovať k výrobe tlačovín efektívne a šetrne zároveň.

Kde je pozornosť konzumenta?

Jednou z výhod fyzických tlačovín je paradoxne práve ich „staromódnosť“. Podľa prieskumov totiž konzumujeme digitálny písaný obsah oveľa rýchlejšie, čo často znamená, že čítame selektívne, hľadáme záchytné slová v texte a snažíme sa načerpať za krátky čas čo najviac informácií. Keď však držíme niečo v rukách, venujeme tomu viac času, sme pozornejší a dá sa povedať, že obsah konzumujeme kvalitnejšie a zapamätateľnejšie.

Zdroj: Pixabay

Výhod, pre ktoré sa oplatí tlačoviny ponechať vo vašom komunikačnom mixe, je niekoľko a viac pozornosti zo strany konzumentov je iba jednou z nich. Veríme však, že vás tento článok presvedčil, že sa oplatí na ne zamerať, no zároveň k nim pristupovať zodpovedne a pomôcť tak svojou trochou aj životnému prostrediu.

.