Predchodcom nastupujúceho segmentu PRINT MANAŽMENT bol v zahraničí segment PRINT BROKER, ktorý sa stal populárnym hlavne v USA. Tam doposiaľ jeho tradícia ešte stále dosť úspešne pokračuje. V čom je však hlavný rozdiel medzi týmito dvoma segmentmi, teda aj medzi print manažérom a print brokerom?

Print broker

Je vlastne špecializovaný obchodník, ktorý hľadá pre svojho zákazníka čo najefektívnejšie riešenie nákupu výroby tlačovín na trhu. V prostredí strednej Európy poznáme pod pojmom broker hlavne ľudí z oblasti poisťovníctva či finančníctva.

Print broker je však veľmi vhodným dodávateľským partnerom pre mnohých klientov, ktorí potrebujú v rámci svojej firmy rôzne druhy tlačovín. Dokážu si tak zabezpečiť celú ich škálu pod jednou strechou a môžu teda svoj čas venovať svojmu hlavnému biznisu. Platí však, že keďže print broker rieši prioritne efektivitu výroby klienta, veľmi dôležitý je jeho ľudský rozmer, aby spolupráca nebola „len o číslach“.

Print manažér

Na rozdiel od print brokera sa viac zaoberá potrebami klienta z hľadiska napĺňania účelu a väčšinou poskytuje aj širší okruh doplnkových služieb, vrátane poradenstva. Oveľa väčší dôraz kladie aj na optimalizáciu technickej špecifikácie tlačoviny pred jej výrobou, kde navrhuje úpravy formátu, papier, povrchové úpravy či iné technické detaily. Jeho prioritným cieľom teda nezostáva len efektivita výroby tlačoviny, ale hlavne splnený celkový účel klienta, na ktorý často vplývajú práve kvalitne zabezpečené doplnkové služby ako grafika, distribúcia, doprava a i.

Print manažér s klientom často komunikuje aj o témach, ako sú marketing, systém skladovania tlačovín či, napríklad pri vydavateľstvách, tiež systém ich predaja (kníh, časopisov…). Toto však býva pravidlom zväčša u spoločností, ktoré disponujú tímom viacerých print manažérov a ich produkčných spolupracovníkov. Kvalitné print manažment spoločnosti majú obvykle aj veľmi úzke vzťahy s partnermi, ktorí vedia v týchto témach klientom poradiť, dokonca ich aj vzdelávať.

Zdroj: You X Ventures/Unsplash

Potreby klienta

Rozdiel medzi print brokerom a print manažérom teda spočíva predovšetkým v rozsahu poskytovaných služieb, a tým aj v princípe, na akom s klientom komunikujú. Je vždy na klientovi, ktorého z týchto partnerov uprednostní, resp. ktorý je vhodnejší pre jeho potreby v oblasti tlačovín.

V každom prípade, obe tieto formy riešenia dodávateľskej spolupráce patria k tým, ktoré môžu byť pre akéhokoľvek klienta nielen efektívne, ale aj úspešné z pohľadu inovatívneho rozvoja firmy.

.