Recyklácia je dnes témou mnohých, nielen ekologických diskusií a kladie sa na ňu stále väčší dôraz. Ide o proces, pri ktorom sa akoby vdychuje nový život či dáva ďalší účel produktom, ktoré by niekto mohol považovať za nepotrebné a už nevyužiteľné. Niekto v nich však môže vidieť príležitosť a dať im znova nejakú hodnotu. Čo a ako možno recyklovať v oblasti textového či audiovizuálneho obsahu? Aké výhody so sebou recyklovanie prináša?

Svet je dnes plný obsahu v rozmanitých podobách. Je ho stále viac a viac a každú sekundu pribúda ďalší. Podľa štatistík spoločnosti WordPress sa napríklad za jediný mesiac vytvorí približne 70 miliónov nových blogových príspevkov. Štatistika UNESCO zasa hovorí, že za jeden rok sa vo svete vydá približne 2 200 000 knižných titulov. V takýchto štatistikách by sa dalo pokračovať, odzrkadľovali by však iba realitu dnešného sveta, ktorý je stále viac presýtený obsahom.

A preto aj v rámci tvorby obsahu začína byť stále dôležitejšia téma recyklácie (v angličtine sa používajú tiež pojmy reusing content alebo repurposing content), teda využívanie už vytvoreného obsahu v textovej, audio či video podobe a jeho pretavenie do inej formy obsahu.

Nemusí pritom vždy ísť výhradne o obsah, ktorý ste vytvárali v minulosti. Už pri tvorbe nového originálneho obsahu môžete premýšľať nad tým, že ho bude možné využiť aj v iných formách ako len v tej, pre ktorú vzniká primárne. Ak napríklad vytvárate užitočný článok pre váš blog, môžete nad ním premýšľať aj v kontexte prípravy printového letáka, brožúry či katalógu, do ktorej by sa vám tento obsah mohol skôr či neskôr hodiť. Efektivita pri tvorbe obsahu však nie je jediným benefitom vyplývajúcim z recyklácie.

Základné výhody recyklácie obsahu

Recyklácia znamená mnoho benefitov. Niektoré sú okamžite zrejmé, iné ste si doteraz možno ani neuvedomili. Toto je zoznam základných výhod, ktoré môže priniesť recyklácia obsahu:

  1. Šetrenie nákladov na tvorbu obsahu – Šetrenie je jedným z najsilnejším faktorov vyplývajúcich z recyklácie. Netýka sa iba finančných nákladov, ale i tých personálnych. Využívate obsah, ktorý ste už raz vytvorili, investovali do neho náklady, čas, kapacity.
  2. Zasiahnutie ďalších cieľových skupín – Viacero ľudí si pri tvorbe jedného formátu obsahu neuvedomí, že zasahuje iba istú časť trhu, ktorá má v obľube práve daný formát. Každým ďalším vytvárate príležitosť osloviť širšie publikum.
  3. Vytváranie väčšieho množstva obsahu za nižšie náklady – Bod, ktorý je podobný bodu 1. Zdôrazňuje však fakt tvorby väčšieho množstva kvalitného obsahu. Najmä ak vám robí problém vytvárať obsah na pravidelnej báze, je recyklácia jedným z veľmi užitočných pomocníkov. A tak z jedného obsahu môžete mať aj štyri či päť rôznych výstupov.
  4. Overený obsah – Súvisí práve s kvalitou obsahu spomínanou vyššie. Ak sa napríklad chystáte recyklovať obsah z vášho online blogu, viete si vybrať obsah, ktorý mal v rámci neho najlepšie výsledky (počet čítaní, priemerný čas čítania) či najlepšiu interakciu na sociálnych sieťach (páči sa mi, zdieľania, zaujímavú diskusiu pod obsahom). Tento obsah bude mať s veľkou pravdepodobnosťou úspech aj vtedy, keď ho pretransformujete do inej, napríklad printovej podoby.
  5. Oživenie upadajúceho obsahu – Dôvodom, prečo niekto pristúpi k recyklácii obsahu, môže byť v istých prípadoch jeho upadanie (z pohľadu záujmu a výsledkov) a strata atraktivity. Tým, že mu dáte novú, atraktívnejšiu podobu, dodáte mu znovu jeho lesk a predĺžite tak jeho životnosť.
  6. Konkurenčná výhoda – Napriek tomu, že o recyklácii sa hovorí veľa a stále viac, je iba málo ľudí a firiem, ktoré sa jej dnes skutočne venujú. Pokiaľ s ňou teda začnete, môže pre vás predstavovať dôležitú konkurenčnú výhodu.

Ak by ste sa sami zamysleli nad benefitmi pre vás, pravdepodobne prídete na ďalšie, ktoré v zozname nenájdete. Je to práve preto, že i samotná recyklácia môže byť poňatá rôznymi spôsobmi, a tak si z nej každý vie odniesť niečo iné.

Bezpochyby však ako jednotlivcovi, tak aj firmám a veľkým korporáciám prináša výhody z finančného, marketingového, obchodného či biznisového hľadiska.

Na recykláciu je možné nahliadať rôznymi spôsobmi, a to najmä z toho pohľadu, ako pristupujete k tvorbe obsahu, a v akej podobe obsah, ktorý dnes tvoríte, uverejňujete. Tvoríte ho v printovej podobe? Alebo iba v rámci online priestoru? Alebo je to vo vašom prípade kombinácia oboch?

Recyklácia obsahu z online do tlače

V prípade, že dnes tvoríte obsah iba v online priestore, je na mieste úvaha, či by mal potenciál aj v printovej podobe. Dnes sa o printe stále viac hovorí ako o konkurenčnej výhode, keďže firmy začali svoju pozornosť výrazne presúvať do internetového priestoru. Zákazníkov, ktorí však radšej držia v rukách papier, či dokonca preferujú takýto druh obsahu, je stále veľké množstvo. Rozšíriť tak svoj záber o túto cieľovú skupinu by vo viacerých segmentoch určite dávalo zmysel. Najmä, ak už dnes tvoríte väčšie množstvo obsahu pre vašich online sledovateľov.

E-booky a dlhšie printové formáty

Máte vytvorený rozsiahlejší e-book, o ktorý majú vaši sledovatelia a fanúšikovia záujem? Čo tak pretaviť ho aj do tlačenej podoby? Náklady na vytvorenie brožúry či knihy v skutočnosti nemusia byť tak vysoké, ako si mnohí myslia – hlavne, ak už máte vytvorený online podklad. Vytvoriť printovú verziu a mať možnosť ju rozdávať napríklad svojim potenciálnym zákazníkom, či ponúkať ju aj ako benefit k nákupu môže byť veľmi silným motivátorom a budovateľom lojality zákazníkov či fanúšikov.

Články a kratšie printové formáty (letáky, brožúry, časopisy, noviny, návody)

Obsah v tlačenej podobe však nemusí byť vždy rozsiahlym materiálom. Pokojne sa môžete pustiť do prípravy letáka, krátkej brožúrky či návodu. Viete tak pretaviť jeden či viac vašich kvalitných článkov do materiálu, ktorý má opäť mnohoraké spôsoby využitia. V prípade, že tvoríte takýto obsah pravidelne, stojí za zváženie aj pravidelný tlačený formát, akým sú noviny a časopisy. Aj dnes už mnoho spoločností tvorí takéto tlačoviny nielen pre svojich potenciálnych a súčasných zákazníkov, ale tiež pre obchodných partnerov alebo zamestnancov.

Recyklácia obsahu z tlače do online

Presne opačným spôsobom využitia už vytvoreného obsahu je jeho transformácia do online podoby. V posledných rokoch sú to aj takmer všetky klasické médiá, ktoré okrem svojej tlačenej formy (denníkov, týždenníkov, mesačníkov) recyklujú svoj printový obsah a publikujú ho v online priestore (niektoré zároveň využívajú formu online predplatného ako alternatívu toho klasického; prípadne inzerentom ponúkajú mediálny priestor vytvorený v online priestore). Čitateľ tak má možnosť výberu, či svoje obľúbené médium bude čítať v tlačenej podobe, online, prípadne či zvolí kombináciu oboch.

Recyklácia v online priestore

Online priestor ponúka veľmi rozmanité formáty obsahu, a preto sa recyklácia online obsahu deje rôznymi spôsobmi. Napríklad taký článok sa dá pretaviť do desiatok iných foriem a naopak – z týchto foriem je možné pretaviť obsah do klasického článku. Je tak vytváraný veľmi zaujímavý kolobeh tvorby a recyklácie obsahu.

Obr.: Príklady recyklácie vizuálneho a textového obsahu pre vyššiu návratnosť investícií

Články a e-book

Zo série zaujímavých a kvalitných článkov na podobnú tému môžete pomerne jednoducho vytvoriť e-book. Ak navyše vopred myslíte na to, že ho vydáte i v tlačenej podobe, viete ho pripravovať a zalamovať do podoby vhodnej pre tlač. Efektivita tak bude znásobená.

Články a infografiky

Užitočný obsah z článkov je niekedy dobré ilustrovať do vizuálnej podoby. Aj preto je jednou z populárnych foriem obsahu infografika. Na rozdiel od klasického textu dokáže veľmi dobre ilustrovať rôzne schémy vývoja, definovať farebnosť, prezentovať grafy a pod. E-book môže byť často kombináciou oboch – vytvorených článkov a infografík.

Články a videá

Keď napríklad tvoríte videá, zaujímavou stratégiou je realizovať ich prepis do textovej podoby. A tak z jedného pripraveného videa (či video rozhovoru) môže vzniknúť hneď niekoľko článkov, prípadne môžete vytvoriť seriál, ktorý budete publikovať niekoľko najbližších mesiacov. Naopak, ak vám vznikne dostatok obsahu na nejakú tému v podobe článkov, viete takýto užitočný či odborný obsah pretaviť do videotvorby. Vytvoriť už spomínaný video rozhovor, prípadne animovane ilustrovať danú problematiku, ktorú ste pôvodne rozoberali v článkoch.

Články a ostatné formáty

Články sa okrem vyššie spomínaných dajú pretaviť aj do mnohých ďalších foriem. Na ich základe dokážete pripravovať online kvízy, ankety, rôzne návody a tutoriály. Výber je na vašej kreativite a tiež na definovaní toho, čo by mohlo zaujímať vašu cieľovú skupinu.

Video, podcast a článok

Dnes je v rámci online obsahu kráľom jednoznačne video. Stále väčšiu popularitu i na našom trhu majú tiež podcasty. Práve tieto dve formy je možné realizovať súčasne. Ak teda plánujete realizovať podcast, ešte pred jeho nahrávaním je dobré zvážiť aj jeho video podobu. A naopak, ak chystáte nejaký video rozhovor, mali by ste zvažovať i jeho čistú zvukovú podobu vo forme pravidelného podcastu. Ide o formy obsahu, ktoré sú z pohľadu nákladov najdrahšie, no efektivitu, a teda aj zníženie nákladov na tvorbu, viete dosiahnuť práve tým, že budete vytvárať dve formy súčasne, prípadne tento obsah dodatočne recyklovať a publikovať ho v ďalších podobách.

Recyklácia obsahu ponúka neobmedzené možnosti

Je veľmi ťažké vôbec definovať všetky možnosti recyklácie ako v online priestore, tak aj v rámci tlače. Ako vidíte aj z príkladov vyššie, pracovať s recykláciou sa dá takmer neobmedzene. Foriem obsahu je totiž obrovské množstvo a uvedené príklady sú len zlomkom toho, akými rôznymi spôsobmi možno s recykláciou pracovať. Ak si uvedomíte čaro a rozmanitosť tohto prístupu, budete sa zrazu na obsah, ktorý vytvárate, pozerať inými očami. Možno uvidíte príležitosti, ktoré ste doteraz nevideli, a recyklácia pre vás už nebude pojmom iba z oblasti ekológie, ale tiež stratégiou, ako pristupovať k tvorbe obsahu efektívne.

.