Väčšina z nás si ani neuvedomila, ako nás moderné technológie obrali o klasický spôsob písania rukou. Pomocou bežnej či dotykovej klávesnice zaznamenávame väčšinu myšlienok – od nákupných zoznamov cez správy priateľom až po najrôznejšie dokumenty v práci. Písanie perom však má viaceré benefity. A rovnako aj každodenné zaznamenávanie ideí a udalostí do denníkov z osobného či pracovného života. V článku vám o výhodách klasických denníkov a diárov prezradíme viac.

Vymeňte klávesnicu za pero

Ak píšete rukou, pracujete s informáciami intenzívnejšie, a preto si z nich zapamätáte viac. Pri upravovaní sa text na obrazovke nenávratne stráca, zatiaľ čo pri písaní rukou nepotrebné slová síce prečiarknete, no podvedome si medzi nimi a zvyškom textu vytvárate väzby. K podobným záverom prišli aj výskumníci z univerzity v Princetone, USA, ktorí sa snažili zistiť, či je efektívnejšie zapisovať si poznámky pomocou klávesnice notebooku alebo priamo rukou do zošita. Napriek tomu, že rukou písané poznámky boli omnoho stručnejšie, študenti sa pomocou nich naučili omnoho viac než pomocou poznámok napísaných na klávesnici. Aj tieto poznatky nás vedú k tomu, že zaznamenávať si poznámky na papier môže byť veľmi užitočné ako v osobnej, tak aj pracovnej sfére.

Začnite si viesť denník

V mnohých prípadoch je síce klávesnica praktickejšia, avšak svoje ovocie prináša napríklad aj vedenie klasického denníka. Písanie vám pomôže „nakopnúť“ vašu tvorivosť, niektorí psychológovia alebo psychiatri ho odporúčajú aj ako určitú formu psychohygieny. Ak si do denníka budete zapisovať váš pokrok pri dosahovaní cieľov (napr. pri chudnutí, športovaní a pod.), môže vám tiež poslúžiť ako vynikajúci osobný motivátor.

Zdroj: Polygrafické centrum

Ručne písaný denník má svoje miesto aj v pracovnom živote. Ak máte kreatívne zamestnanie, určite viete, že nápady a myšlienky prichádzajú väčšinou v nesprávny čas a prepnúť myseľ do tvorivého režimu cielene si vyžaduje roky tréningu. Aj v tomto prípade vám môže pomôcť denník, ktorý vám poskytne priestor pre zapisovanie nápadov, myšlienok a podnetov, ktoré vám v priebehu dňa zídu na um, no nemáte čas ich v danej chvíli ďalej rozvíjať. Na tieto účely môže postačovať i dňový pracovný diár, ktorý ponúka dostatok priestoru aj na zapisovanie dôležitých termínov a poznámok k práci, aj na zaznamenávanie zaujímavých udalostí dňa.

Zapisovanie poznámok nevyužijú iba kreatívci, ale takmer každý človek v biznise. Môžete si zapisovať rôzne zaujímavé (hoci aj nepríjemné) udalosti vo firme, poznámky z komunikácie s klientmi či obchodnými partnermi alebo zážitky s kolegami.

Neskôr môžete tieto poznámky využiť na zlepšenie komunikácie vo firme alebo z nich čerpať pri tvorbe marketingového obsahu. Každý zákazník rád nahliadne pod pokrievku firmy a dozvie sa zaujímavosti z jej každodenného života. Príkladom je kniha Restart od americkej firmy 37signals, pri ktorej písaní využili autori práve skúsenosti zo svojej firmy. Hoci je kniha iba ich vedľajším produktom, stala sa bestsellerom po celom svete a zarobila im nemalé peniaze.

Prináša zlepšovanie aj oddych

Diáre sú vynikajúcim darčekom pre obchodných partnerov i zamestnancov. Aké benefity so sebou prinášajú:

  • Svieže nápady a myšlienky – Zamestnancov podnietite k tomu, aby si zapisovali nápady na zlepšenie firemných procesov. Neskôr sa nad nimi môžu zamyslieť a upraviť ich – môžu teda viesť malý brainstorming sami so sebou bez toho, aby ste kvôli tomu museli zvolávať poradu. Svoje nápady vám odprezentujú, hneď ako na to bude vhodný čas.
  • Odpočinok od online sveta – Ak vaši zamestnanci pracujú dlhšiu dobu v homeoffice režime, môžu ich pracovné výkony vplyvom rozptýlenia klesať. Denník im v tomto prípade môže pomôcť odpočinúť si od online sveta a načerpať nové sily.
  • Osobný prínos – V prípade, že si dáte záležať a necháte si vyrobiť diáre či denníky na mieru oblasti, v ktorej podnikáte, môžu tieto pozitívne ovplyvniť budovanie vzťahov a posilňovať lojalitu voči partnerom, zákazníkom či zamestnancom. Tým, že do nich vložíte stránky s obsahom (užitočným, motivačným, zábavným…) spojeným s danou oblasťou podnikania, dávate najavo záujem byť nápomocný svojmu okoliu aj takouto jednoduchou formou. Denníky môžete doplniť napríklad o termíny top udalostí, ktoré sa počas roka vo vašej branži konajú (veľtrhy, súťaže), o špeciálne kolónky na vypĺňanie špecifických údajov, o zaujímavé články, odkazy na webstránky, tipy, rady, citáty a podobne.

V súlade s firemnou identitou

Rovnako ako iné propagačné predmety, aj diáre či denníky sú vizitkou firmy. Mali by teda byť navrhnuté v súlade s vašou vizuálnou firemnou identitou a niesť jej posolstvo. Nebojte sa byť originálni – v tomto prípade je to priam nevyhnutné, aby si zákazníci a obchodní partneri nezamieňali vašu značku s konkurenčnou. Vďaka moderným tlačovým technikám to nie je žiadny problém. Namiesto bežnej papierovej obálky môžete siahnuť po plátne, koženke alebo koži. Aj papierová obálka však môže byť elegantná vďaka laminácii, lakovaniu či razbe. Originalitu dodá diáru knižná alebo špirálová väzba, prípadne využitie kreatívnych papierov. Vzťah k životnému prostrediu vyjadríte použitím recyklovaného papiera.

Zdroj: Polygrafické centrum
.