Vytvorenie knihy bol môj veľký sen. Fotografie v elektronickej podobe môžu ľahko zaniknúť, výstavy sa zvesia, ale kniha vždy ostane v rukách čitateľov. Bol to určitý bod v mojom živote, ktorý pre mňa veľa znamenal. Ale dlho to bol stále len sen. Zhmotniť silné príbehy mojich blízkych v knihe. V krásnej knihe. Keď som si v roku 2019 uvedomila, koľko skvelých ľudí a zároveň profesionálov mám pri sebe, bol to rozhodujúci okamih…

S prvotnou myšlienkou prišla literárna dula Soňa Borušovičová. Veľkú podporu som dostala aj od Veroniky Boškovej. Tá mi knihu graficky spracovala a je autorkou jej obálky. Vložila do nej veľkú časť svojho umenia. Úžasný text do nej napísal významný slovenský dokumentárny fotograf Matúš Zajac, s ktorým bližšie spolupracujem od roku 2017 a ktorý mi ukázal, aké silné fotografie môžu byť.

Základ knihy som teda mala. V Polygrafickom centre našli pre knihu MY tú najlepšiu tlačiareň. Teda takú, ktorá dokázala spracovať všetky špeciálne požiadavky na tlač. Knihu som vydala sama, lebo som chcela, aby bola najkrajšia, akú dokážem vytvoriť. Má v sebe ukrytých veľa symbolov. Každá jedna vec má svoj zmysel.

Kniha MY. Foto: Gabriela Teplická
Kniha MY. Foto: Gabriela Teplická

Príbehy zvečnené v knihe MY

Projekt MY je o mojej rodine. Keď mal syn Peťko 6 rokov, rozhodol sa nechať si narásť dlhé vlasy, aby ich mohol darovať onkologickým pacientom na výrobu parochne. Aj napriek rôznym prekážkam svoj zámer uskutočnil a v jedenástich rokoch vlasy daroval. Dcéra Anička je veľmi silná osobnosť a veľmi sa jej páčilo ostrihanie Peťka. Tiež sa nechala ostrihať dohola.

Kniha MY. Foto: Gabriela Teplická

Muž Peter nás vo všetkých rozhodnutiach podporuje a drží priestor celej rodiny. Rovnako veľkou inšpiráciou je moja mamka. Sedemdesiatročná žena, ktorá sa stará o svoju sestru s Downovým syndrómom a tiež o svojho dvanásťročného vnuka. Dokáže toho tak veľa a je tak silná, že ma každým dňom prekvapuje, čo všetko ešte zvláda. Toto sú príbehy zvečnené v knihe.

Kniha MY. Foto: Gabriela Teplická

Výroba knihy – náročná, ale krásna cesta

Proces skompletizovania a výroby knihy bol dlhý a náročný. Postupne som sa učila, ako písať text, a taktiež, čo všetko má kniha obsahovať. Takmer presne rok trvalo, kým sa od prvého záväzného rozhodnutia zhmotnila. V Polygrafickom centre sme vyberali najlepší papier, keďže je to pre kvalitu tlače fotografií veľmi podstatné. Urobiť knihe otvorený chrbát s nápisom bola veľká výzva. Je to špeciálny spôsob väzby a som Veronike Boškovej a Polygrafickému centru veľmi vďačná, že tento proces ustáli a kniha je aj takýmto spôsobom jedinečná. Po zeditovaní fotografií Matúšom Zajacom som si ich vytlačila a rozložila po podlahe celého domu. Bolo dôležité vidieť, aký príbeh prináša následnosť fotografií.

Kniha MY. Foto: Gabriela Teplická
Kniha MY. Foto: Gabriela Teplická
Kniha MY. Zdroj: teplicka.com
Kniha MY. Zdroj: teplicka.com

Kniha začína fotografiami môjho muža. On je tým základom, na ktorom staviame všetky svoje tvorivé nápady. Pokračuje fotografiami detstva a silných okamihov prežívaných Aničkou a Peťkom. Nezobrazujú len to, čo vnímame my dospelí ako krásne. Prinášajú pohľad a zastavenie sa nad situáciami, ktoré sú výnimočné z pohľadu detí. Momenty, ktoré sú významné pre ich dušu a ďalší život. Knihu uzatvára moja mamka. Je to vlastne akési zosumarizovanie nášho vzťahu a jej života. Ona vnáša do knihy pokoru a energiu ženy.

Kniha MY. Foto: Gabriela Teplická

Hmotné vyjadrenie vďaky

Neustále hľadáme zaujímavé, vzácne a inšpiratívne veci ďaleko od nás. Keď sa však zastavíme a pozorne začneme načúvať, zistíme, že máme častokrát vo svojej najtesnejšej blízkosti veľké osobnosti a príbehy, ktoré sú silné. Knihu vnímam ako hmotné vyjadrenie vďaky všetkým ľuďom, ktorí ma obklopujú. Preto chcem aj naďalej prostredníctvom fotografie odkrývať život v jeho rôznych podobách. Či už sú to rituály kňažiek, posmrtné obrady, alebo portréty ľudí, ktorí sú mojou veľkou inšpiráciou.

Kniha MY. Foto: Gabriela Teplická
.