Každé dizajnové odvetvie sa riadi určitými osvedčenými pravidlami. Tie grafikom udávajú mantinely, aby boli grafické výstupy pre konzumenta ľahko zrozumiteľné a pútavé. Okrem univerzálnych zásad však do hry vstupujú aj trendy, ktoré vizuálom dodávajú moderného ducha a reflektujú to, čo je v určitom období pre spotrebiteľa atraktívne. Aké trendy dnes vládnu grafickému dizajnu a čo stojí za povšimnutie a odskúšanie, či už tvoríte príspevky na sociálne siete, obaly na produkty, plagáty, alebo iné grafické dizajny?

Existujú trendy, ktoré v súčasnosti môžete uchopiť s istotou, že tu nejakú dobu budú a nikam sa nechystajú zmiznúť. Skôr, ako sa pustíte do tvorby vizuálu, je však veľmi dôležité urobiť si prieskum vo svojom odbore, produktovom rade či u konkurencie, ktoré z týchto trendov budú vašej značke vyhovovať najlepšie. Váš aktuálny dizajn totiž nemusia nutne len vylepšiť. Ak ich nepojmete správne, môžu ho, naopak, zničiť. Na základe prieskumu vám prinášame niekoľko trendov, ktorých sa neboja chopiť ani veľké značky a ktoré vo všeobecnosti zlepšujú dojem z produktu či služby.

1. Chytanie predošlých trendov za chvost

Nie všetko ste skúsili, nie všetko ste mali príležitosť aplikovať do vašich vizuálov, a preto je stále priestor využiť tendencie, ktoré tu posledný rok-dva sú a používajú sa relatívne často. Avšak tým, že ich použijete, môžete spôsobiť, že vaša grafika bude vytvárať dojem klišé a obyčaje. Ak ale v rámci vášho segmentu tieto trendy využívané nie sú a ak konkurencia zaspala, stále budete o krok vpred. Medzi tie, ktoré sú aktuálne, a tie, ktoré prechádzajú do fázy „klišé“, patria nasledujúce:

Anti design

Dizajnový systém, alebo skôr „antisystém“, ktorý uhladené vizuály ničí nadbytkom prvkov, a to až do takej miery, že to hraničí s maximalizmom. O minimalizme budeme písať nižšie, anti design je jeho presný opak. Narúša mnoho pravidiel grafického dizajnu a je vyjadrením rebélie voči kultivovaným a čistým spôsobom komunikácie. Pre 95 % značiek bude lepšie, ak sa mu úplne vyhnú.

Foto: Anti design poster, Double8 Studio – Behance

Pätkové fonty

V minulých rokoch, kedy prevažovala typografia s modernejším bezpätkovým fontom, bol viackrát predikovaný návrat k používaniu pätkových, a to na dosiahnutie odlíšiteľnosti.

Bezpätkové verzus pätkové písmeno. Foto: Redakcia

Minimalistický dizajn

Za účel má priniesť jednoduchosť a relevanciu bez zbytočne pridaných prvkov, typografie a vizuálov. Výsledkom je veľmi ľahko konzumovateľný obsah. Tento trend začalo aplikovať mnoho firiem. V posledných rokoch prichádzajú na trh buď nové značky charakteristické minimalizmom, alebo tie staré „rebrandujú“ na práve tento dizajnový štýl.

Foto: Thomas Becker, Alloy + Product Design – Behance

2. Bezpätkové fonty

Hoci sme vyššie spomínali, že v poslednom období kraľuje vizuálom pätkové písmo, možno očakávať, že kvôli jeho súčasnému nadbytku opäť dôjde k preklopeniu váh na stranu bezpätkovej moderny. Tento trend je vo všeobecnosti pre väčšinu značiek lepšie aplikovateľný. Musíte však dávať pozor na to, ako vaša značka komunikuje, aby ste nepoužívali daný štýl písma iba preto, že je to proste „in“.

Foto: Ryan Romanes Studio – Behance

3. Realistická 3D typografia

Jedným z aktuálne používaných trendov v grafickom dizajne je aplikácia písma v 3D zaobaleného textúrou a pridaného do kampane s materiálmi, ktoré vyzerajú realisticky.

Foto: Z – For Zebra Cakes, Noah Camp – dribbble
Foto: Holla, Noah Camp – dribbble

4. Interaktívny dizajn

Obrovský nátlak zo strany spoločnosti na ekológiu a šetrenie životného prostredia spôsobil, že značky začali predovšetkým produktové obaly vyrábať z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať, a v dizajnovom segmente tým akoby vznikla „medzera“ na kreativitu. Niektoré firmy to využili a odlíšili sa tak, že svoje produkty navrhovali nielen ako ekologické, ale aj doplnené o rôzne interaktívne prvky. Tie majú jasný cieľ – zaujať užívateľa natoľko, že s radosťou uskutoční akciu, ktorú zahrniete do svojich vizuálov, prípadne celkovo podporiť predaj produktu.

Buďte teda kreatívni a prineste niečo navyše. Táto tendencia pôjde do popredia stále viac aj u firiem bez hlbšej ekologickej motivácie, a to kvôli potrebe získať nových zákazníkov a udržať si aktuálnych. Ak pracujete v odvetví, kde by to mohla vaša značka využiť, porozmýšľajte nad tým, akú interakciu viete priniesť svojmu zákazníkovi. Nemusí to byť len v rámci obalov, rozmýšľajte nad svojím webom, produktom či sociálnymi médiami.

Foto: AHH Cook!e – obalový dizajn, Tawni Miyashita – Behance

5. Tmavý režim

Je tu už nejakú dobu a dáta a štatistiky zároveň ukazujú, že jeho popularita rastie, hlavne na mobilných zariadeniach. Na základe štatistík Earthweb.com môžeme prehlásiť, že viac ako 80 % užívateľov používa tmavý režim. Šetria si oči, páči sa im to a dokonca to vie napomôcť aj v boji proti nespavosti. Súčasne je však potrebné brať do úvahy, že čierna a veľmi tmavé farby vyvolávajú pocit negativity. Nie je teda nutné slepo siahať po tomto trende, no je dôležité zvážiť, kde tmavý režim zapracovať a kde nie. Určite na to v každej značke existuje priestor, pričom môže ísť len o jednu z častí cesty užívateľa.

Foto: Nickelfox.com – platobná aplikácia – Behance

6. Farby a ich použiteľnosť

Používanie farieb je veľmi komplexná téma, na ktorú by nestačil ani separátny článok. Čo však platí v rámci trendov a farebnosti na najbližšie obdobie, je fakt, že sa pokračuje vo využívaní prirodzených farieb. Nie je to žiadna novinka, no ani trend, ktorý by plánoval odísť. Používajte odtiene inšpirované prírodou, zaručene tým nič nepokazíte.

Foto: James Wheeler – Pexels

7. Futurizmus

Patrí sem typografia, 3D rendre a grafický dizajn pre rozšírenú realitu či využívanie softvéru umelej inteligencie na tvorbu rôznych vizuálov. Všetky tieto súčasti dnešnej technológie a aj ich stále väčšia prístupnosť pre verejnosť ovplyvňujú grafický dizajn. Je potrebné znova hľadieť na kontext vašej značky a rozmyslieť si, či jej krok k futurizmu bude dlhodobo prospievať, alebo nie.

Foto: Grécka abeceda, Angelo Konofaos – Behance
Foto: Haraki – Cyberpunk animation – dribbble
Foto: Číslo 7 od Rares – dribbble
Foto: PointCard, Matt Romo – dribbble

Pár slov na záver

Skúšajte, objavujte, aplikujte. Je dobré urobiť si interný audit vizuálov a zhodnotiť, či súčasná komunikácia odkazuje na prvky aktuálnych trendov, je nadčasová alebo zastaraná. Dúfame, že aj vyššie zmienené dizajnové hity vám pomôžu nájsť správnu cestu k obohateniu a zatraktívneniu vašej značky.

.