Najnovšie články

Print manažment

Z histórie polygrafie

Polygrafia. Pre mnohých známy, no paradoxne významovo neznámy pojem, a to aj napriek tomu, že sa v značnej miere podieľa na rozvoji vzdelanosti. V podstate ide o výrobné odvetvie označované ako tlačiarenský priemysel. Čo všetko v sebe ukrýva a aká je jej história?