Prestížne literárne ocenenie udeľujú aj u našich susedov. Cena Franza Kafku má síce iba vyše 20-ročnú tradíciu, to však nijako neuberá na jej svetovom význame. Prečítajte si, aká je jej história, ktorí autori sa o ňu môžu uchádzať a akú odmenu okrem prestíže a publicity môžu spolu s cenou získať.

V súlade s Kafkovým posolstvom

Cena Franza Kafku je prestížne medzinárodné ocenenie udeľované od r. 2001 Spoločnosťou Franza Kafku v spolupráci s mestom Praha. Ocenenie nadväzuje na Kafkovo dielo a životné posolstvo, ktorým je šíriť hodnoty umeleckej literatúry a humanizmu bez ohľadu na národnosť, pôvod a kultúru autorov. Sám Kafka, jeden z najvýznamnejších spisovateľov 20. storočia, síce žil v Prahe, bol však židovského pôvodu a písal po nemecky.

Najdôležitejšou charakteristikou ocenenia teda je, že ho môže získať spisovateľ či spisovateľka akejkoľvek národnosti i veku. Podmienkou je, že musí ísť o žijúceho literárneho autora či už prózy, poézie, alebo dramatického diela vydaného v knižnej podobe, s minimálne jednou publikáciou preloženou do češtiny.

Cena sa udeľuje raz ročne jednému z nich, a to za kompletné dielo, nie jednu konkrétnu publikáciu. Dielo musí byť výnimočné, má mať humanistický a nadčasový charakter a musí byť prínosom pre národnostnú, jazykovú a náboženskú toleranciu.

Slávnostný ceremoniál sa koná v pražskej Staromestskej radnici. Ocenený autor získa diplom, bronzovú sošku, ktorá je zmenšenou verziou Kafkovho pomníka, a čiastku 10 000 amerických dolárov.

Vedeli ste, že?
Viacerí z laureátov Ceny Franza Kafku neskôr získali aj Nobelovu cenu za literatúru.

Do Prahy prilákala aj Murakamiho

Laureátov Ceny Franza Kafku vyberá medzinárodná porota zložená z 11 porotcov. Nájdete v nej spisovateľov, editorov, literárnych kritikov či historikov, ktorí sa schádzajú raz za rok. Zakaždým si zvolia svojho predsedu a spôsob hlasovania a hlasovaním napokon vyberú oceneného autora. Tento rok (2022) tak urobia po dvadsiaty druhý raz, čiže dosiaľ bolo ocenených 21 autorov.

Zmyslom ocenenia je tiež propagácia českého hlavného mesta vo svete. Slávnostný ceremoniál, ktorý sa koná pri odovzdávaní ceny, totiž do Prahy každoročne priláka tie najznámejšie mená svetovej literatúry, a tým aj pozornosť svetových médií. Praha sa teda stane raz za rok pomyselným centrom svetovej literatúry – podobne, ako to bolo za čias, keď Kafka žil a tvoril.

Soška, diplom a šek na 10 000 dolárov. Zdroj: facebook.com/SpolecnostFranzeKafkyPraha

Pri tejto príležitosti do Prahy pricestoval napríklad slávny japonský spisovateľ Haruki Murakami, laureát ročníka 2006. O ňom je známe, že svoju rodnú krajinu opúšťa iba zriedkavo a nemá rád publicitu. Vo svojej tvorbe sa venuje internacionálnym západným témam, čo mu miestni akademici často vyčítajú. Ako uviedol, prvú Kafkovu knihu prečítal vo veku 15 rokov a odvtedy je preňho tento český spisovateľ inšpiráciou (za zmienku tu určite stojí Murakamiho kniha Kafka na pobřeží prirovnávaná k jeho inej knihe Konec světa & Hard-boiled Wonderland, ktorej jedna časť býva často literárnymi kritikmi pripodobňovaná Kafkovmu známemu nedokončenému románu Zámek).

Ďalším známym laureátom ocenenia je Yves Bonnefoy, ktorý bol jedným z najvýznamnejších francúzskych a európskych básnikov. Ocenenie získal v r. 2007, pričom konštatoval, že práve Kafkove diela najviac ovplyvnili spôsob, akým uvažoval o poézii. To všetko napriek zložitosti Kafkových textov, ktoré sú so zjednodušujúcim jazykom používaným v poézii v ostrom kontraste.

Medzi ocenenými nechýbajú ani ženy. Kanadská spisovateľka Margaret Atwoodová, ocenená v r. 2017, je autorkou množstva poviedok, noviel, kníh pre deti, ale aj básnických zbierok či literárnych štúdií. Pravdepodobne poznáte jej prózu Príbeh služobníčky, ktorá sa stala námetom pre film a seriál. Atwoodová patrí medzi najvýznamnejšie kanadské spisovateľky, za svoje diela získala viacero medzinárodných ocenení. Ako sama povedala, Kafka má pre ňu zvláštny význam, pretože svoju prvú literárnu kritiku, ktorú napísala na vysokej škole, venovala práve jeho práci.

Medzi ďalších ocenených patria spisovateľ Amos Oz z Izraela, Jen Lien-kche z Číny, Harold Pinter zo Spojeného kráľovstva či Eduardo Mendoza Garriga zo Španielska. Samozrejme, na zozname nájdete aj českých autorov a autorky, napríklad Danielu Hodrovú, Arnošta Lustiga, Václava Havla či Milana Kunderu.

Aby Kafkov odkaz pretrval

Spoločnosť Franza Kafku, ktorá ocenenie udeľuje, pôsobí v Prahe od r. 1990. Za 30 rokov existencie sa jej členovia zaslúžili o šírenie Kafkovho diela i odkazu nielen vo svete, ale aj doma. Vydali jeho kompletné dielo preložené do češtiny v 13 zväzkoch, nechali vybudovať Kafkov pomník v pražskom Starom Meste spolu s informačným centrom a knižnicou, a mnoho iného.

Výstava o živote spisovateľa pred sídlom Spoločnosti Franza Kafku. Zdroj: facebook.com/SpolecnostFranzeKafkyPraha

Okrem toho organizujú čítania významných diel svetovej literatúry, prechádzky po Prahe s prehliadkami architektúry a česko-slovenskú literárnu súťaž o najlepšiu študentskú esej pod názvom Cena Maxa Broda. Tá je pomenovaná po ďalšom významnom pražskom spisovateľovi, ktorý sa pričinil o publikáciu diel z Kafkovej pozostalosti, čím pomohol presláviť jeho meno vo svete.

Cena Franza Kafku nie je taká prestížna ako napríklad Bookerova cena a má relatívne krátku históriu. Na rozdiel od iných svetových literárnych ocenení jej však nemôžeme uprieť vznešené poslanie. Tým je šíriť Kafkovo posolstvo humanizmu a tolerancie a v neposlednom rade aj propagovať nielen umeleckú literatúru ako takú, ale i samotnú českú kultúru.

Tento článok je piatou časťou seriálu Prestížne knižné ocenenia. Mohlo by vás zaujímať aj:

Prestížne knižné ocenenia, časť 1: Bookerova cena
Prestížne knižné ocenenia, časť 2: Hugo Awards
Prestížne knižné ocenenia, časť 3: Nobelova cena za literatúru
Prestížne knižné ocenenia, časť 4: Anasoft litera

.