Pochopil, že dobré vzťahy, zdravé telo, správne životné hodnoty a zdravý duch sú nevyhnutné pre to, aby sme boli šťastní. Definuje ho to v rámci pracovného a odborného života, snaží sa, aby to takto vnímali aj samotní klienti. Ako ich k tomu vedie? V čom všetkom je motivátorom a navigátorom? Nielen o tom sme sa rozprávali s Michalom Páleníkom.

Zastávate viacero profesií – od výživového experta a trénera cez well-being kouča až po zakladateľa projektu planeat.sk. Je vám niektorá z týchto pozícií vnútorne bližšia?

Na prvý pohľad sa to tak môže zdať, avšak nie je to úplne pravda. Vzájomne sa natoľko prelínajú, že ich ťažko považovať za 4 rôzne roly. Dokonca sa veľmi dobre dopĺňajú. Vysvetlím. Okrem spomínaných profesií som 10 rokov pôsobil ako profesionálny tréner. Práve trénerstvo ma naučilo porozumieť tomu, čo ľudia chcú a potrebujú. Rola výživového experta sa s trénerstvom vzhľadom na ciele klientov kombinuje výborne. A well-being bez pohybu a stravy nemôže existovať.

V rámci Planeat sa mimo iného snažíme aj o koncepčné efektívne a systémové riešenia životosprávy. To však nejde dosiahnuť, pokiaľ nerozumiete role pohybu, výživy a celkového well-being v našom živote. Jedna profesia sa tak stala nevyhnutným vyústením ďalšej a ďalšej na ceste za porozumením toho, čo robí ľudí šťastnými, zdravými a čo ich napĺňa. Čím lepšie rozumiem ich myšlienkovým pochodom, motivácii a cieľom, tým lepšie viem spolu s kolegami nastaviť proces, ktorý má potenciál významne zlepšiť kvalitu ich života po rôznych stránkach. Aby som sa však nevyhol otázke, najviac ma napĺňa vizionárska/leadership rola a well-being koučing ľudí.

Je skvelé, že ste na Slovensku vytvorili platformu Planeat a pozeráte sa na svojich klientov komplexne, a teda nielen z hľadiska fyzickej premeny, ale aj celkového mentálneho nastavenia. To sa odzrkadľuje i v obsahu vašej knihy. Plánujete ju prekladať aj do iných jazykov, prípadne ju obsahovo prispôsobovať reáliám inej krajiny?

Ďakujem, teším sa, že to tak vidíte. Presne to bolo jej účelom – poukázať na viacero zložiek nášho well-beingu, nielen na stravu. Bol som kúsok od prekladu knihy do českého jazyka. S manželkou Dankou, ktorá manažovala vydanie, sme rozmýšľali aj nad poľštinou a angličtinou. Vzhľadom na zhodnotenie priorít pre tento rok sme sa však rozhodli preklad do iných jazykov odsunúť. V knihe by som rád spravil ešte niekoľko úprav, doplnil 1 – 2 kapitoly a pridal odkazy na vedecké štúdie. To je však viac práce ako len samotný preklad, preto sme to odložili.

Navyše, v rámci Planeat sa zanedlho chystáme vydať náš prvý diár, na ktorom usilovne pracujeme, aby bol čo najlepší! Z tohto dôvodu sa sústreďujeme práve naň a robíme radšej jednu vec, ale poriadne.

Rovnako uvažujem o napísaní ďalšieho titulu, ktorý by som rád vydal v roku 2024. Tentokrát by sa však netýkal primárne chudnutia. Problematike výživy a well-being však určite ostanem verný.

Je kniha „Vystúpte z kolotoča diét“ postavená na inom princípe ako knihy s diétami? V čom ju považujete za odlišnú?

Moja kniha je, povedal by som, ich presným opakom. Nehovorí o tom, ako máme diétovať, ale ako to nerobiť a hlavne prečo. Ak je náš cieľ chudnúť, úprava stravy je len jednou zo zložiek – a ešte aj tá sa často redukuje na príjem vs. výdaj. A to bežne veľmi striktným a nezdravým spôsobom, s minimálnou pravdepodobnosťou dlhodobej udržateľnosti. Kniha „Vystúpte z kolotoča diét“ je postavená na množstve vedecky podložených faktov a je kombináciou mojej dlhoročnej empírie a „evidence-based“ informácií.

Zrejme je náročné pripravovať individualizované jedálničky, najmä ak sú do ich prípravy zapojení odborníci z rôznych segmentov (výživoví poradcovia, lekári a pod.).

Skôr by som povedal, „bolo to náročné“. Pred tým, ako aplikácia Planeat prišla na trh, tvorba skutočne personalizovaných jedálničkov bola naozaj trápením. Do procesu tu vstupovali faktory, ako zohľadnenie diagnóz a pridružených ochorení, finančné možnosti, chuťové preferencie a kooperácia s inými odborníkmi. Výsledkom bolo, že personalizované jedálničky (skutočne personalizované, nielen na oko) nikto nerobil. K vytvoreniu aplikácie Planeat, ktorá odborníkom pomáha v ich zostavovaní, ma viedli práve hodiny strávené v minulosti nad „výrobou“ jedálničkov pre svojich klientov.

Napriek tomu ste sa rozhodli vstúpiť aj na B2B trh. Čo vás k tomu viedlo?

Vedel som, že jedálničky majú svoju úlohu v procese komplexnej starostlivosti o klienta – u niekoho väčšiu, u niekoho menšiu. Jeden prípad, pri ktorom som po 8-hodinovom počítaní presného zloženia jedálnička spravil chybu a musel som všetko robiť nanovo, bol asi hlavnou motiváciou pre zmenu celého fungovania softvérov určených na ich tvorbu. 🙂

Planeat sprístupňujeme všetkým odborníkom. Má potenciál pomôcť mnohým z nich a cez nich v konečnom dôsledku hlavne ľuďom, ktorí majú určité problémy spojené s výživou. Nemám záujem držať si know-how aplikácie len pre seba. Je to nezmysel. Víziou je pomôcť systematicky riešiť problematiku stravy a životosprávy tým, že využijeme technológie, ktoré dnešná doba umožňuje, a skvalitníme tak život tisícom, možno až miliónom ľudí. A to nedokáže spraviť jeden človek…

V blízkej budúcnosti plánujeme v Planeat projekty, ktoré budú pomáhať čoraz viac priamo ľuďom. Aktuálne sme vytvorili napríklad tzv. receptáre, ktoré sú odľahčenou formou personalizovaného jedálnička, a vzhľadom na pridanú hodnotu sú cenovo veľmi dostupné. Ponúkame ich momentálne cez našu stránku www.planeat.sk, ale aj cez jednu zo zdravotných poisťovní.

Plánujete k tomu v budúcnosti vydať príručku, prípadne akéhosi sprievodcu, ktorý toto nastavenie udrží vo firmách a u jednotlivcov čo najdlhšie „živé“?

Planeat sa venuje aj pomoci pri nastavovaní well-being programov v rôznych spoločnostiach. Snažíme sa pritom využívať aj našu technológiu a zefektívňovať tak služby pre firemných klientov. V súčasnosti pomáhame – alebo sme pomáhali – vyše 30 firmám na Slovensku. Okrem veľmi obľúbených a ľudsky podaných prednášok z radov našich expertov pracujeme aj na digitálnych produktoch a službách.

Snažíme sa prinášať čo najväčšiu pridanú hodnotu za čo možno najmenej peňazí. Ak máme zamestnancov spoločností motivovať k zdravej životospráve, udržať motiváciu „živú“ a pomôcť im aj s mentálnym zdravím, chce to mnohokrát viac než len jednu prednášku, teda koncepčné a dlhodobejšie riešenia – a práve na tom v Planeat staviame.

Ak sú postupné, premyslené kroky v stravovaní a disciplína to správne pre dosiahnutie zmeny, čo bolo správne pre vás pri tvorbe knihy? Kedy prišiel impulz, aby ste nadobudnuté znalosti „dostali na papier“?

Podnety na napísanie knihy prichádzali čoraz častejšie. Či už od priateľov, ľudí, klientov… Ale napísať ju bolo aj mojou osobnou motiváciou. Úprimne, jej vydanie bolo u mňa len otázkou času. Nepotreboval som viac impulzov, ako som ich za posledné roky získal. Čoraz viac som od okolia dostával najavo, že to ľuďom naozaj môže pomôcť. A to ma veľmi teší. Do istej miery bolo preto vydanie knihy skôr o správnom načasovaní než o finálnom popude.

Začiatkom roka 2022 som si robil plány na nasledujúce obdobie. Vedel som, že v roku 2022 v TV začnú vysielať známu reláciu o chudnutí, a v Planeat sme pripravovali množstvo služieb týkajúcich sa práve pomoci v stravovaní a životospráve. Padol teda verdikt, že knihu by bolo rovnako ideálne vydať v tejto dobe. Jej napísanie mi trvalo zhruba rok a s odstupom času to hodnotím ako správne rozhodnutie a nesmierne sa teším z množstva pozitívnych odoziev. Motivuje ma to – posúvať sa vpred a robiť prácu, ktorá má naozaj zmysel.

Mnohé informácie, ktoré čitateľom v knihe predostierate, sú všeobecne známe. Dokonca sú denne k dispozícii (a mnohokrát zadarmo). V čom spočíva jej pridaná hodnota, keď vďaka nej opakovanie tých istých chýb dookola dostane stopku?

Súhlasím – znalosť problematiky však automaticky neznamená vyriešenie problému. Zďaleka nie. Práve schopnosť aplikovať správne poznatky v praxi býva pre dlhodobý úspech podstatne náročnejšia. Práve preto kniha „Vystúpte z kolotoča diét“ vznikla. Aby vysvetlila prepojenia a význam jednotlivých častí životosprávy. Paradoxne predstavuje krok späť. Späť k poznatkom, ktoré dávno máme, ktoré sú 1000-krát vedecky podložené, a napriek tomu nečerpáme z ich plného potenciálu.

Venujeme sa detailom, doplnkom výživy, zázračným tabletkám na chudnutie – a ignorujeme základnú ľudskú fyziológiu a anatómiu. Na to, aby sme žili zdravo a šťastne, máme už dnes, trúfam si povedať, väčšinu informácií, ktoré potrebujeme. Žiaľ, ich nekontrolované šírenie a primárny cieľ väčšiny populácie – zarobiť peniaze – skreslili realitu natoľko, že je takmer nemožné dopátrať sa k riešeniu.

Chcel som dať ľuďom návod, ako vyriešiť problémy, nie iba holé informácie, ktoré si majú sami pospájať. Chcel som ich povzbudiť a poukázať na to, že viem, čím si prechádzajú, nie ich obviňovať, že za to môžu. Chcel som, aby po dočítaní knihy mali pocit, že sa to dá. Dať im nádej, že to dokážu, že to nie je také hrozne komplikované a má zmysel pustiť sa do zmeny životosprávy. Chcel som pomôcť a myslím, že sa mi to vzhľadom na spätnú odozvu naozaj podarilo. A to je to, čo ma napĺňa. To sú tie momenty v živote, keď si poviete, že napriek 100 prekážkam to – ospravedlňujem sa za expresívny výraz – „do riti“ predsa len má zmysel.

Kniha je tvorená v sprievode unikátnych ilustrácií. Kto je ich autorom a prečo ste sa ich rozhodli do obsahu vo výraznej miere zakomponovať?

Grafika a ilustrácie sú zásluhou Lenky Nečasovej a Janky Viktorovej. Dal som im niekoľko podnetov, ktoré premietli doslova do umenia. Mnohé nápady však vzišli vyslovene z ich iniciatívy a som s nimi veľmi spokojný. Tak to chodí, keď spolupracujete s profesionálmi. Zbožňujem prácu s profíkmi. 🙂

Vďaka obrázkom a vizualizácii sme schopní lepšie si pamätať informácie. Väčšina z nás sme tzv. vizuálne typy. Spájanie obrázka či infografiky s informáciou je efektívna forma učenia. Ak je navyše spojená s humorom, o to lepšie.

Vydanie knihy ste sa rozhodli riešiť formou crowdfundingu cez StartLab. Bola to jasná voľba alebo ste zvažovali aj iné možnosti?

Nebola to jasná voľba, ale pozitívne skúsenosti kamarátov, ktorí písali knihy, ma presvedčila, že je to dobrá cesta, ako preveriť predbežný záujem o titul a rovnako získať financie na úvodnú tlač, grafiku, ilustrácie a podobne. Ľahšie sa pracuje, pokiaľ nie je prílišný tlak na financie potrebné pre úvodnú tlač.

Ja som akurát chytil obdobie pandémie COVID-19 a s tým spojené ekonomické problémy a ťažkosti so zásobovaním. Nevyhol sa tomu ani segment kníhtlače. Cena papiera skokovito stúpla o 80 – 200 % – a to bol len papier. Takže nebudem klamať, peniaze z crowdfundingu mi umožnili trošku sa nadýchnuť a plnohodnotne sa venovať obsahu knihy. Alternatívou k nemu bolo použitie vlastných úspor, prípadne pôžička. Nakoniec sme k takémuto riešeniu nemuseli pristúpiť vôbec.

Čo všetko zahŕňala príprava crowdfundingovej kampane?

To by ste sa museli spýtať mojej manželky Danky. Pravdupovediac, spravila okrem iného veľký kus práce práve čo sa týka crowdfundingovej kampane. Čo si pamätám, okrem naštudovania všetkých podmienok jej tvorby a realizácie príprava zahŕňala napr. tvorbu ukážkovej cover page knihy či vymyslenie balíčkov služieb a produktov, ktoré si ľudia mohli zakúpiť a podporiť tak jej vydanie.

Tiež spísanie textov predstavujúcich samotnú myšlienku titulu, jeho unikátnosť a ciele. Dôležité bolo predstaviť čitateľovi jeho pridanú hodnotu. Nasledovala propagácia knihy cez rôzne komunikačné kanály vrátane kamarátov, sociálnych sietí, influencerov. Po samotnej kampani nás čakalo poďakovanie a účtovno-ekonomické záležitosti. Nebola to práve „brnkačka“, ale stálo to za to!

Stretli ste sa počas tohto procesu s nejakými komplikáciami? A naopak, na čo v rámci prípravy spomínate s radosťou – nastali aj radostné/úsmevné situácie?

Úsmevných situácií bolo množstvo! Môj humor sa nepozdáva každému, najmä nie mojej manželke, takže polovicu pre mňa vtipných viet sme vyškrtali. 🙂 Aby som bol objektívny, niektoré sa nepáčili ani priateľom, ktorí mi dávali skvelé feedbacky. Potlačil som ego a nechal vyhrať najlepšie myšlienky a názory. S odstupom to hodnotím ako dobrý krok.

Najúsmevnejšia situácia však nastala tesne po vydaní úvodnej tlače (3 000 ks), keď bol na chrbte knihy odhalený preklep ­– namiesto „Vystúpte z kolotoča diét“ bol názov „Vystúpte z kotoloča diét“. Kniha pritom prešla množstvom kontrol na viacerých stranách. Taký je život. Chybu si nakoniec všimol pán skladník. Doteraz si pamätám, ako mi to oznamovali a všetkým sa triasol hlas. Mojou reakciou bol fakt veľký smiech. Povedal som si, že kniha ešte ani nevyšla a už je niečím unikátna. Zabával som sa na tom dlho, kamarátom som kázal, nech mi ten názov prečítajú. Z 10 ľudí si to 9 nevšimlo, pokiaľ som ich neupozornil. Piati z nich si preklep nevšimli, aj keď som im povedal, že je tam. Toľko k tomu, ako náš mozog číta slová. To už je ale iná debata.

Pri crowdfundingových kampaniach je dôležité plánovať ich jednotlivé fázy. Stáva sa, že tej poslednej, venovanej tlači knižnej publikácie a distribúcii, autori pripisujú menšiu váhu. Vo vašom prípade sa to nestalo – čomu/komu za to vďačíte?

Áno, pán Milan Baláž z Polygrafického centra nám povedal, že si kniha žije svojím vlastným životom. Zväčša sa na začiatku predáva veľa a postupne už len málo. Pamätám si zhruba, ako tlače nasledovali. 3 000, 2 500, 5 000, 10 000 – a tak ďalej. Aktuálne je predaných cca 23 000 kusov. Prišli aj naozaj vtipné momenty, keď nám ráno pán Baláž volal, že 3 000 kusov nebude stačiť a treba dať vytlačiť 5 000, a večer volal znova, že do tlače by malo ísť 10 000 kusov. Niekedy sme komunikovali skutočne na dennej báze. Samozrejme, veľmi nás to potešilo, nečakal som až taký záujem. Realizácia mohla vzniknúť aj vďaka riaditeľovi knižnej distribučnej spoločnosti Partner Technic, Marekovi Řepkovi.

Ako som spomínal, kniha vychádzala v období, keď bola v TV vysielaná relácia o chudnutí, a zároveň som sa amatérsky začal venovať sociálnym sieťam. Niekedy za deň pribudlo aj 3 000 followerov, čo ma veľmi motivovalo a pomáhalo k zviditeľneniu titulu. Myslím, že práve tieto faktory do veľkej miery prispeli k samotnej predajnosti – je to asi trošku divné, ale do marketingu sme neinvestovali ani euro. Respektíve sme ani nemuseli, najmä vďaka spomínanej relácii.

Veľa som po všetkých stránkach interagoval s publikom, robil autogramiády a písal o knihe do mnohých médií. Vďačím za to ľuďom! Nemyslím to ako klišé. Pokiaľ kniha nezaujme, môže mať perfektný marketing – krivka predajnosti pôjde dole. Ak je obsah zaujímavý, pozitívne recenzie sa šíria organicky. Ideál je, samozrejme, ich kombinácia.

Keď sa vám podarilo vyzbierať čiastku na vydanie knihy, podľa čoho ste sa rozhodovali, komu zveríte do rúk jej tlač?

Opäť som šiel po recenziách od kamarátov. Všetci mali veľmi dobré skúsenosti s Polygrafickým centrom. Úprimne, preto som ani nehľadal ďalej a rovno ich oslovil. Bol som a stále som s nimi spokojný. Poradili mi nielen ohľadom samotnej tlače, pomáhali aj s distribúciou, prípadne riešením otázok ohľadom prekladov a pod. Spolupracujem s nimi aj v rámci pripravovaného diára a plánujem spolupracovať pri vydávaní ďalšej knihy. Mám rád dlhodobé pracovné vzťahy založené na dôvere.

Nastali v tomto procese aj nejaké výraznejšie zmeny? Na čom sa z vášho pohľadu „neoplatí šetriť“?

Nenastali. Ak sa menila akákoľvek cena papiera na trhu alebo dĺžka dodania služieb, bol som okamžite informovaný. Som spokojný s komunikáciou. Neoplatí sa šetriť na profesionáloch. Michal Dedinský, ktorému som pomáhal s niekoľkými kapitolkami a recenziami v jeho knihách, mi oplatil láskavosť a poskytol v krátkom čase niekoľko naozaj veľmi užitočných rád, ako začať s knihou, koho osloviť a na čo si dať pozor. Rovnako som komunikoval s Borisom Bajerom (Doktoris), s ktorým sa poznáme dlhé roky, a taktiež mi dal dobré tipy. Nie je nič lepšie, ako keď sa viacerí experti nezávisle od seba zhodnú na rovnakej veci.

Váš knižný počin „nakopol“ mnohých čitateľov k zmene, o čom svedčia pozitívne ohlasy a recenzie v e-shopoch či v diskusných fórach. Nabudil v nejakom zmysle i vás? Chystáte aj ďalšie publikácie alebo zaujímavé projekty?

Áno, samozrejme. Povzbudzuje ma to k ďalšej tvorbe. Nie som však ten typ, že keď predám knihu s dobrým ohlasom a číslami, hneď idem vo veľkom písať, len aby som zarobil. Ak sa pre niečo rozhodnem, chcem, aby bol výstup špičkový. Som pomerne veľký detailista a mám veľké nároky na kvalitu. Preto, ak si na niečo alokujem priestor, tak toľko, aby konečný výsledok stál za to. Tento rok mi to s novým titulom nevyjde, ale ako som spomínal, diár Planeat bude skvelý!

Ako well-being coach sa vo svojej praxi stretávate aj s ťažšími prípadmi. Ako zvládate nápor externých vplyvov a ako sa sám s náročnejšími či stresovými situáciami vysporiadavate?

To je pravda, stretávam sa aj s ťažšími prípadmi a nebudem vám klamať – nie je to jednoduché. Denne riešiť ľudské problémy a byť plne sústredený a vnímavý je miestami naozaj veľmi vyčerpávajúce. Nie je preto možné zaoberať sa priveľa klientmi v jeden deň, inak utrpí moja pozornosť a následne aj výsledky práce. Mávam množstvo interakcií, preto ich vo voľnom čase vyslovene nevyhľadávam.

Samozrejme, čas strávený s priateľmi a rodinou je niečo iné, avšak aj tu občas cítim vyššiu pasivitu. Je preto dôležité správne si naplánovať konzultácie venované klientom. Ich výsledky sú však pre mňa zároveň skvelou motiváciou. Keď vidím, ako sa ľuďom môže doslova zmeniť život k lepšiemu, je to veľký pocit satisfakcie.

Čo sa týka stresových situácií, riešim ich najmä športom, pokojom a prírodou, ak je to možné. Veľmi ma upokojuje voda. Mám veľa hobby, avšak, ako to určite každý pozná, naša hlava nemá tlačidlo zapnúť/vypnúť – občas sú myšlienky silnejšie a nie vždy ich dokážem ideálne kompenzovať. V takých prípadoch sa na seba snažím pozerať ako na svojho pacienta, resp. klienta, a rozmýšľam, čo by som mu poradil. Nie v snahe pred problémom utiecť, ale sa od neho odosobniť. Situácie sa proste dejú, ide o to, aký význam im prisudzujeme a nakoľko im dovolíme dotknúť sa nás.

Ľudia vás bežne žiadajú o rady ohľadom zdravej výživy. Ak by však išlo o rady ohľadom vydania knihy, ako by zneli vaše tipy? Čím sa majú riadiť ľudia, ktorí túto možnosť zvažujú, no stále váhajú?

Urobte to, pustite sa do toho. Neriešte, koľko kusov predáte a či sa to niekomu bude páčiť. Robte to zo srdca, tak, ako tomu veríte vy. Autentickosť je kľúčová. Pustite sa do toho dobrodružstva. Už len samotné vyjadrenie myšlienok na papier je pre mnohých z nás upokojujúce a „keď boh dá“, možno sa vám podarí pomôcť, potešiť, inšpirovať mnohých ďalších.

A čím sa riadi Michal Páleník? Aké je jeho motto?

Vyslovene motto nemám. Snažím sa, aby ma práca napĺňala a zároveň pomáhala iným. Budím sa tak ráno s čistým svedomím – a to napomáha vnútornému pokoju, ktorý mám v tejto rýchlej dobe naozaj rád.

.