Výroba výrazne prevyšuje skutočnú potrebu ľudí, vznikajú nové technológie, ktoré dokážu za menej času vyrobiť viac. Firmy masívnym marketingom podporujú odbyt svojich produktov a zákazník je neustále pod tlakom kupovať aj to, čo v skutočnosti nepotrebuje. Nevyhýba sa tomu ani oblasť polygrafie. Je tu však jeden segment, ktorý by svojím celkovým nastavením mohol aspoň čiastočne pribrzdiť tento trend a výrobu viac prispôsobovať skutočným potrebám zákazníkov.

V dobe, v ktorej žijeme, si čoraz intenzívnejšie uvedomujeme riziká vyplývajúce z tejto nadspotreby a tvorby odpadu v našej spoločnosti. Po celom svete prebieha veľká diskusia o potrebe výmeny využívaných zdrojov vo výrobe za oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu. Podnikajú sa v tom už aj rôzne kroky, stále však zostávame pri tom, že jeden typ masovej výroby nahrádza druhý – tvrdiac, že možno o niečo ekologickejší. Zbytočný odpad sa však bude stále tvoriť, pokiaľ budeme vyrábať oveľa viac, ako potrebujeme pre reálnu spotrebu. Vtedy si nielenže ničíme životné prostredie, ale produkujeme niečo, čo nemá žiadny zmysel, pretože je to nikým a ničím nevyužiteľné.

Popritom vznikajú nové technológie, ktoré dokážu za menej času vyrobiť viac, a manažment firiem chce, samozrejme, zároveň ich maximálnu efektívnosť, t. j. žiadne prestoje. Tento v podstate neudržateľný stav spôsobuje, že človek (spotrebiteľ) sa niekedy stáva vo veľkej miere až otrokom vyrobených produktov, ktoré ho obklopujú a hlavným terčom výrobcov (prostredníctvom obchodníkov) v ich nátlaku na kúpu toho, čo technológie dokážu vyrobiť.

Ani polygrafické odvetvie tento trend neobišiel. Technologické kapacity a možnosti sú výrazne väčšie ako pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi.

Riešenia na mieru

Jeden z pozitívnych trendov, ktorý by mohol napomôcť v znižovaní zbytočnej výroby presahujúcej potreby zákazníka, je určite rozvoj digitálnej tlače. Okrem tlače s variabilnými dátami je práve efektivita nákladov tlače už aj pri menších množstvách tým, čo často aj samotný manažment presvedčí ísť touto cestou.

Je tu však ešte jeden zaujímavý spôsob, ako čeliť horeuvedeným problémom v polygrafickej sfére. Ide o samostatný segment v polygrafii, ktorý nesie názov PRINT MANAŽMENT. Vo svete sa objavuje už niekoľko rokov a pomaličky sa začína presadzovať aj v krajinách strednej Európy.

Do tohto segmentu patria spoločnosti, ktoré pre svojich zákazníkov zabezpečujú výrobu komplexnej škály tlačovín, ale nevlastnia žiadne tlačiarenské technológie. Hlavným cieľom týchto PRINT MANAŽMENT spoločností je poskytovať v celom spektre polygrafických produktov riešenia na mieru, ktoré vychádzajú vždy zo zákazníckych potrieb.

Výrobu tlačovín riešia optimalizovaným výberom zo siete svojich dodávateľských partnerov (výrobcov) a medzi ich vysokú pridanú hodnotu patrí odborné poradenstvo pri návrhu technickej špecifikácie tlačoviny podľa jej účelu. Dané spoločnosti tak nevytvárajú novú umelú potrebu zákazníkov,ale reagujú len na ich skutočné potreby a pomáhajú im napĺňať ich účel prostredníctvom kreatívnych a efektívnych riešení tlačovín. Nerozširujú teda už i tak privysoké množstvo výrobcov na trhu, ale partnersky s nimi spolupracujú a využívajú ich dostupné technológie a kapacity.

Print manažment – dôraz na detail

Zmapovanie trhu a kvalitné procesy sú ďalšie oblasti, na ktoré profesionálne PRINT MANAŽMENT spoločnosti kladú dôraz. Veľmi často svoje služby pre klientov dopĺňajú aj o prídavné služby k tlačovinám, ako sú grafika, fotenie, editorské činnosti, skladovanie, distribúcia, doprava či vzdelávacie služby naprieč týmito oblasťami. Investície týchto spoločností nejdú teda do výrobných technológií, ale do samotných ľudí, do ich odbornosti, osobného rozvoja, znalosti trhu a do skvalitňovania procesov.

Vzhľadom na benefity, ktoré prináša zákazníkom, ako aj celej spoločnosti, má PRINT MANAŽMENT potenciál stať sa jedným z vplyvných segmentov v oblasti polygrafie. Podarí sa mu to?

.