Každému je dobre známe, že obal predáva. Okrem obalov, ktoré dobre vyzerajú, odovzdávajú informácie a dostatočne chránia výrobok, však dizajnéri neraz navrhujú aj také, ktoré zákazníkovi prinášajú určitú pridanú hodnotu. Aké sú základné požiadavky na obaly a akými originálnymi či viacúčelovými obalmi zaujali vybrané produkty?