Značka alebo logo, pod ktorým sa výrobky či služby označujú na trhu, býva veľmi dôležitou súčasťou (nehmotného) majetku podniku. Dokážu prispieť k odlíšeniu od konkurencie. Preto by mali podniky takýto nehmotný majetok chrániť. V prípade loga či značky je vhodné využiť inštitút ochrannej známky.