V prvom rade je vhodné si povedať, čo vlastne pojem „ekologický papier“ označuje. Je to jednoduché, ekologický papier je presne to, čo hovorí jeho názov – zelenšia verzia tradičného papiera alebo papier s menšou uhlíkovou stopou a celkovým dopadom na životné prostredie. Aké druhy ekologických papierov rozoznávame a čím sa vyznačujú?