Podľa normy STN ISO 2789 sa e-kniha definuje ako „digitálny dokument, licencovaný alebo nelicencovaný, na ktorom prevláda text, ktorý možno prehľadávať a na ktorý možno nazerať analogicky ako na tlačenú knihu (monografiu).“. Čím sa vyznačujú e-booky a na čo by ste mali myslieť, ak plánujete dať e-booku tlačenú podobu?